Schadeletsel, juridische hulp inschakelen

In het kort

 • Wanneer u door een verkeersongeval of bedrijfsongeval schadeletsel oploopt, dient u altijd de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Alleen dan kunt u een schadeletsel vergoeding eisen
 • Materiële schade is schade die direct is uit te drukken in geld
 • Immateriële schadeletsel is schade veroorzaakt door pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde na een ongeval. Deze vergoeding noemen we ook wel smartengeld en dient als financiële compensatie
 • Omdat onze kosten eveneens op de aansprakelijke tegenpartij worden verhaald, kost onze hulp u in de meeste gevallen helemaal niets
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en heeft u schadeletsel opgelopen? Schakel dan de juridische hulp in van B&O Letselschade. Onze letselschadespecialisten kunnen u in vrijwel alle gevallen kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw financiële en/of emotionele schadeletsel. Omdat onze kosten eveneens op de aansprakelijke tegenpartij worden verhaald, kost onze hulp u in de meeste gevallen helemaal niets!

Waaruit bestaat een schadeletsel vergoeding?

Wanneer u door een verkeersongeval of bedrijfsongeval schadeletsel oploopt, dient u altijd de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Alleen dan kunt u een schadeletsel vergoeding eisen. De vergoeding kan uit verschillende onderdelen bestaan. Behalve een vergoeding voor materiële schade, kunt u tevens de immateriële schade verhalen op de veroorzaker. Omdat een schadeletsel vergoeding uit veel verschillende onderdelen kan bestaan, is het niet ongebruikelijk om een gespecialiseerd letselschadebureau in te schakelen. U kunt er dan op vertrouwen dat alle schadeletsel wordt verhaald.

>Meer over schadeletsel verhalen na een aanrijding

Materiële schadeletsel

Bij het claimen van een schadevergoeding wordt onderscheidt gemaakt tussen een materiële- en immateriële schadevergoeding. Materiële schade is schade die direct is uit te drukken in geld. De materiële schade die u bij letsel kunt verhalen, kan zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Beschadigingen aan uw eigendommen, zoals schade aan uw auto, fiets, kleding, bril, bagage
 • Extra medische kosten, bijvoorbeeld kosten die niet door uw zorgverzekering worden vergoed
 • Reiskosten, bijvoorbeeld voor het wekelijks bezoeken van een arts of therapeut
 • Extra kosten in en rondom uw woning, ofwel verlies aan zelfredzaamheid. Denk aan hulp in de huishouding, onderhoud aan de woning en een tuinman
 • Kosten voor persoonlijke verzorging en hulpmiddelen
 • Kosten studievertraging
 • Kosten voor aanpassingen aan uw woning en/of auto
 • Inkomensverlies, omdat u (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt
 • Kosten voor juridische bijstand, ofwel de kosten van B&O Letselschade

Deze voorbeelden behoren allemaal tot de materiële schade die u bij letsel kunt verhalen.

>Meer over hoogte schadeletsel vergoeding berekenen

Immateriële schadeletsel

Immateriële schadeletsel is schade veroorzaakt door pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde na een ongeval. Deze vergoeding noemen we ook wel smartengeld en dient als financiële compensatie. Enkele voorbeelden waaruit een smartengeld vergoeding kan bestaan zijn:

 • De geleden en nog te lijden pijn door een ongeval.
 • Blijvende lichamelijke beperkingen.
 • Blijvende psychische klachten.
 • Ontsiering van het lichaam, bijvoorbeeld door littekens.
 • Verdriet doordat sociale contacten wegvallen.
 • Het niet meer kunnen uitoefenen van een beroep, sport of hobby.

De immateriële schade bij letsel kan vaak pas na lange tijd worden vastgesteld. Daarnaast is het niet eenvoudig om gevoelens van angst, gemis, ergernis en verdriet in een geldbedrag te verwoorden. Het is daarom verstandig om bij het verhalen van deze schade bij letsel eveneens een letselschadespecialist in te schakelen. In een persoonlijk gesprek vertellen wij graag wat wij voor u kunnen betekenen.

>Meer over smartengeld bij schadeletsel

De hoogte van de schadeletsel vergoeding

De materiële schade bij letsel wordt vergoed op basis van de aankoopprijs. Er wordt wel rekening gehouden met de leeftijd van de beschadigde zaken. Nieuwe spullen worden volledig vergoed en kosten die u vanwege het ongeval moet maken, worden op basis van de aankoopnota’s vergoed. De immateriële schade is zoals gezegd moeilijker te bepalen. Bij de hoogte van de smartengeldvergoeding houdt de rechter rekening met onder meer:

 • De leeftijd van het slachtoffer. Des te jonger het slachtoffer is, des te hoger de uitkering. De rechter laat zwaar meewegen dat het slachtoffer dan nog lange tijd wordt geconfronteerd met zijn (ernstig) lichamelijk letsel
 • De burgerlijke staat. Een ongetrouwde man zonder kinderen zal een lagere vergoeding ontvangen dan een getrouwde vrouw met drie kinderen
 • Het beroep van het slachtoffer en de mate en duur van arbeidsongeschiktheid
 • De ernst van het ongeval en de gevolgen hiervan in de toekomst
 • De ernst van de geleden pijn, de duur van de pijn en de nog mogelijk te lijden toekomstige pijnen
 • Het aantal operaties dat het slachtoffer heeft moeten ondergaan en mogelijk nog moet ondergaan. De invloed van de operaties op zijn geestelijke gestel
 • De mate en duur van de functionele invaliditeit van het slachtoffer
 • Restverschijnselen als gevolg van het ongeval, zoals handicaps en psychische gevolgen
 • Blijvende ontsieringen, littekens en/of verminkingen
 • Het feit dat een slachtoffer als gevolg van het ongeval in een sociaal isolement geraakt
 • Het feit dat een slachtoffer zijn hobby’s, sport en/of vrijetijdsbesteding ten gevolge van een ongeval niet meer kan beoefenen.

Schadeletsel? Neem vrijblijvend contact op

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of ander soort ongeval en ondervindt u daar schadeletsel van? Neem dan contact op met een letselschadejurist van B&O Letselschade. Wij onderzoeken uw zaak en kunnen u snel vertellen welke schadeletsel verhaald kan worden. U beslist daarna zelf of u de zaak laat rusten of dat wij het claimen van een schadevergoeding in werking mogen zetten. Omdat onze juridische kosten in de vergoeding van uw schadeletsel wordt meegenomen, kost onze hulp u niets!

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74