Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Rechtsbijstand

Als u letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander, krijgt u meestal te maken met een verzekeraar als tegenpartij. Deze schakelt professionele letselschadespecialisten in om uw dossier te behandelen. Omdat het berekenen en claimen van letselschade complexe materie is, is het verstandig rechtsbijstand in te schakelen. Dit kan een letselschadeadvocaat, letselschadebureau, of rechtsbijstandverzekeraar zijn.

Behandeling letselschade

Een belangenbehartiger bekijkt uw zaak vanuit een professioneel oogpunt. Het is zijn taak om uw belangen objectief en optimaal te vertegenwoordigen. Hieronder leest u hoe wij te werk gaan.


Eerste beoordeling, aansprakelijkheidstelling en voorschot

Bij een letselschadezaak zal één van onze specialisten eerst uw zaak beoordelen. Bestaan er voldoende aanwijzingen om de tegenpartij aansprakelijk te stellen? Als dat zo is, dan kan de tegenpartij officieel aansprakelijk gesteld worden. In de meeste gevallen zal tevens een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding gevraagd worden. Zo komt u niet in financiële moeilijkheden.

Onderbouwen letselschadevordering

Als eisende partij zullen wij uw letselschadevordering moeten kunnen onderbouwen. Dat is meestal niet eenvoudig. U kunt namelijk pas uw letselschade verhalen op de ander als duidelijk is welke schade u lijdt. Het is belangrijk dat u bijhoudt welke kosten u maakt, welke inkomsten u misloopt en welke artsen of therapeuten u bezoekt. Wij helpen u bij het verzamelen van dit bewijs, waarna het aan uw dossier wordt toegevoegd en aan de tegenpartij wordt verzonden.

Afwikkeling letselschade

Als wij het met de tegenpartij eens zijn over de hoogte van de schadevergoeding, wordt dat vastgelegd in een speciale overeenkomst; de vaststellingsovereenkomst. Tijdens dit proces blijft uw letselschadejurist met u in overleg. Als u het eens bent met de inhoud van de overeenkomst, kan deze worden ondertekend voor akkoord en wordt de schadevergoeding door de tegenpartij aan u uitgekeerd.

Wanneer rechtsbijstand inschakelen?

Het is aan te raden niet te lang te wachten met het inschakelen van rechtsbijstand. Hoe verser de gebeurtenis in het geheugen ligt, hoe beter de bewijzen verzameld kunnen worden.

Bovendien kan uw vordering verjaren. Als uw vordering is verjaard, zal het niet meer mogelijk zijn om uw letselschade vergoed te krijgen. Er bestaat een korte (vijf jaar) en een lange (twintig jaar) verjaringstermijn. Voor verkeersongevallen geldt voor de verjaring van de aansprakelijkheid een termijn van drie jaar, indien u de verzekeraar rechtstreeks aanspreekt.

De verjaring van uw letselschadeclaim is door middel van ‘stuiting’ tegen te houden. Bij stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn die gelijk is aan de oorspronkelijke, maar niet langer dan vijf jaar. Uw letselschadejurist kan u helpen bij het opstellen van een officiële stuitingsverklaring.

Kosten rechtsbijstand letselschade

Indien u kiest om B&O Letselschade voor rechtsbijstand in te schakelen, is de kans groot dat u niets hoeft te betalen.

Voordat wij uw zaak aannemen maken wij eerst een inschatting van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. Pas als wij voldoende aanwijzingen hebben dat de aansprakelijkheid juridisch onderbouwd kan worden, nemen wij uw zaak aan. De nota voor onze werkzaamheden dienen wij in bij de aansprakelijke tegenpartij, die immers op basis van de wet gehouden is deze te vergoeden.

Indien de tegenpartij niet aansprakelijk blijkt en dus ook géén letselschadevergoeding uitkeert, dan brengen wij ook niets in rekening. Dat garanderen we.

Wilt u meer weten over onze gratis rechtsbijstand? Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen