Letselschade wiki

Hoge Raad aansprakelijkheid tijdens cursus

Hoge Raad aansprakelijkheid tijdens cursus Uitspraak Inhoudsindicatie: Aansprakelijkheidsrecht. Afgewezen schadevordering van tijdens een mencursus verongelukte deelnemer tegen de organisator/instructeur; ‘aanvallend’ beroep in appel op de vernietigbaarheid van het exoneratiebeding, verjaring rechtsvordering tot vernietiging (art. 3:52 lid 1 onder d BW)? Procesrecht; tardief beroep bij pleidooi op brief tot buitengerechtelijke vernietiging, nieuwe grief. Letselschade door ongeval…

Lees verder

Rechtbank Rotterdam verkeersongeval schadeberekening causaal verband

Rechtbank Rotterdam verkeersongeval schadeberekening causaal verband Uitspraak Inhoudsindicatie: letselschade, verkeersongeval, arbeidsongeschiktheid, causaal verband, psychiater Letselschade door verkeersongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: BC6460, Rechtbank Rotterdam , 247838 / HA ZA 05-2894 Datum uitspraak: 06-02-2008 Datum publicatie: 12-03-2008 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig   Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM Sector…

Lees verder

Rechtbank Rotterdam regres van letselschadeuitkering na ongeval op schip

Rechtbank Rotterdam regres van letselschadeuitkering na ongeval op schip Uitspraak Inhoudsindicatie: Ongeval werknemer aan boord van schip GODAFOSS. Werkgever naast scheepseigenaar hoofdelijk aansprakelijk. Assuradeuren van werkgever vergoeden schade werknemer en nemen regres op eigenaar van het schip. Is die regresvordering verjaard? Welke voorwaarden Letselschade door bedrijfsongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN:…

Lees verder

Rechtbank Rotterdam omgevallenverzekering medische eindtoestand

Rechtbank Rotterdam omgevallenverzekering medische eindtoestand Uitspraak Inhoudsindicatie: Ongevallenverzekering. Uitleg begrip ‘medische eindtoestand’ Letselschade door ongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: BC6335, Rechtbank Rotterdam , 277030 / HA ZA 07-220 Datum uitspraak: 13-02-2008 Datum publicatie: 12-03-2008 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig   Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM Sector civiel recht…

Lees verder

Hof Den Haag arbeidsongeval op schip

Hof Den Haag arbeidsongeval op schip Uitspraak Inhoudsindicatie: Arbeidsongeval. Schending zorgplicht schipper ten opzichte van een schepeling. Letselschade door arbeidsongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: BA1606, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , C05/465 Datum uitspraak: 09-02-2007 Datum publicatie: 27-03-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep   Uitspraak Uitspraak: 9 februari 2007 Rolnummer: C05\465…

Lees verder

Hof Den Haag arbeidsongeval en schending zorgplicht

Hof Den Haag arbeidsongeval en schending zorgplicht Uitspraak Inhoudsindicatie: Arbeidsrecht. Bedrijfsongeval. Heeft werkgever de op hem rustende zorgverplichting ingevolge artikel 7:658, lid 1 BW geschonden? Letselschade door arbeidsongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: BB0975, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 2004/736 Datum uitspraak: 08-06-2007 Datum publicatie: 02-08-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep…

Lees verder

Hof Amsterdam arbeidsongeval met spanbanden en een rolcontainer

Hof Amsterdam arbeidsongeval met spanbanden en een rolcontainer Uitspraak Inhoudsindicatie: Bedrijfsongeval. Zorgplicht werkgever voor werktuigen en gereedschappen, zowel als voor instructie. Enig gebrek aan spanbanden rolcontainers is niet gebleken. Algemeen bekend gevaar dat spanband kan losschieten. Geen bijzondere instructie geboden. Letselschade door arbeidsongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: BA5934, Gerechtshof Amsterdam ,…

Lees verder

Arbeidsongeval op bouwplaats

Arbeidsongeval op bouwplaats Uitspraak Inhoudsindicatie: Werkgeversaansprakelijkheid. Schadevordering van werknemer na ongeval in de uitoefening van werkzaamheden wegens oneffenheden op bouwplaats; voorzorgsmaatregelen, reikwijdte van de zorgplicht van werkgever (art. 7:658 BW) in het licht van veiligheidsvoorschriften in artt. 3.11 en 3.26 Arbeidsomstandighedenbesluit, door werkgever in acht te nemen algemeen ervaringsfeit dat werknemers niet steeds de noodzakelijke…

Lees verder

Werkgeversaansprakelijkheid aansprakelijkheid inlener

Werkgeversaansprakelijkheid aansprakelijkheid inlener Uitspraak Inhoudsindicatie: Internationaal privaatrecht; vervolg op HR 12 november 2004, nr. C03/149, NJ 2005, 552. Arbeidsongeval tijdens transport van boortoren; inlenersaansprakelijkheid; toepasselijkheid art. 7:658 lid 4 BW, overgangsrecht; kan de inlener als materiële werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van derden bij wie werknemer was tewerkgesteld? (81 RO). Letselschade door bedrijfsongeval? Bel…

Lees verder

Werkgeversaansprakelijkheid letselschade taxichauffeur

Werkgeversaansprakelijkheid letselschade taxichauffeur Uitspraak Inhoudsindicatie: Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid voor de door werknemer als taxichauffeur (afroepkracht) in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een verkeersongeval geleden letselschade; zorgplicht werkgever ex art. 7:658 en op grond van goed werkgeverschap als bedoeld in art. 7:611 BW; uitwerking van HR 12 januari 2001, nr. C99/125, NJ 2001, 253 en HR…

Lees verder

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74