Letselschade wiki

Rechtbank Zwolle schaderegeling en schadeberekening

Rechtbank Zwolle schaderegeling en schadeberekening Uitspraak Inhoudsindicatie: Letselschadezaak (met name psychisch letsel): – vergoeding medische kosten (r.o. 2.6 t/m 2.10) – kosten verbouwing en verhuizing (r.o. 2.14 t/m 2.18) – vergoeding gederfde vakantiedagen ouders (r.o. 2.19 t/m 2.26) – smartengeld (r.o. 2.33 t/m 2.35) – rol schaderegelaar (2.37) Letselschade door ongeval? Bel vrijblijvend: 085 –…

Lees verder

Rechtbank Amsterdam DAS aansprakelijk voor onvoldoende rechtsbijstand

Rechtbank Amsterdam DAS aansprakelijk voor onvoldoende rechtsbijstand Uitspraak Inhoudsindicatie: toerekenbaar tekortschieten rechtsbijstandverzekeraar De rechtbank oordeelt dat DAS tekort is geschoten in haar taak als rechtsbijstandverlener, doordat zij eiseres niet volledig heeft geïnformeerd over haar kansen. De vordering tot vergoeding van de schade wordt afgewezen omdat de schade niet is komen vast te staan. Schade door…

Lees verder

Rechtbank Haarlem verkeersongeval en verhaal op de bestuurder

Rechtbank Haarlem Verkeersongeval en verhaal op de bestuurder Uitspraak Inhoudsindicatie: Verkeersongeval. Verhaal van WAM-verzekeraar ex artikel 15 WAM op een ander dan verzekeringnemer, te weten op bestuurder die de auto zonder toestemming gebruikte. Bij gebreke van voormelde toestemming mocht bestuurder er in beginsel niet van uitgaan dat zijn aansprakelijkheid door verzekering was gedekt. Bijzondere omstandigheden…

Lees verder

Rechtbank Dordrecht letselschade en deskundigenbericht

Rechtbank Dordrecht letselschade en deskundigenbericht Uitspraak Inhoudsindicatie: Benoeming deskundige tot beantwoording van aanvullende vragen in letselschadezaak. Letselschade door ongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: BC1403, Rechtbank Dordrecht , 64210 HAZA 06-2262 Datum uitspraak: 02-01-2008 Datum publicatie: 08-01-2008 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig   Uitspraak vonnis RECHTBANK DORDRECHT Sector…

Lees verder

Hoge Raad aansprakelijkheid studentenvereniging voor ongeval

Hoge Raad aansprakelijkheid studentenvereniging voor ongeval Uitspraak Inhoudsindicatie: Aansprakelijkheidsrecht. Ongeval op een boot tijdens zeilweekeinde van studentenvereniging; geen toerekening van onrechtmatige daad aan vereniging, eigen verantwoordelijkheid van leden die aan verenigingsactiviteit deelnemen; benadeelde als organisator betrokken bij falend toezicht. Letselschade door ongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: AZ6219, Hoge Raad ,…

Lees verder

Hoge Raad aansprakelijkheid voor gymnastiekongeval

Hoge Raad aansprakelijkheid voor gymnastiekongeval Uitspraak Inhoudsindicatie: Aansprakelijkheidsrecht. Ongeval van kind tijdens gymnastiekles, schadevergoedingsactie tegen school door de ouders als (wettelijke) vertegenwoordigers van het in eerste aanleg meerderjarig geworden kind; onrechtmatigheid, zorgvuldigheidsnorm gymnastiekleraar, causaal verband; procesrecht, ontvankelijkheid van door ouders ingesteld hoger beroep, procesbevoegdheid door volmachtverlening ondanks onjuiste vermelding hoedanigheid in appeldagvaarding. Letselschade kind door…

Lees verder

Hoge Raad arbeidsongeval val over gladde vloer

Hoge Raad arbeidsongeval val over gladde vloer Uitspraak Inhoudsindicatie: Arubaanse zaak, werkgeversaansprakelijkheid. Schadevordering van schoonmaakster tegen hotel na valpartij op gladde tegelvloer na regenbui; omvang zorgplicht werkgever (art. 1614x ABW); te treffen veiligheidsmaatregelen; waarschuwingplicht?, gevaar, feit van algemene bekendheid, onoplettendheid van (ingeleende) werknemer. Letselschade door arbeidsongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN:…

Lees verder

Hoge Raad aansprakelijkheid tijdens cursus

Hoge Raad aansprakelijkheid tijdens cursus Uitspraak Inhoudsindicatie: Aansprakelijkheidsrecht. Afgewezen schadevordering van tijdens een mencursus verongelukte deelnemer tegen de organisator/instructeur; ‘aanvallend’ beroep in appel op de vernietigbaarheid van het exoneratiebeding, verjaring rechtsvordering tot vernietiging (art. 3:52 lid 1 onder d BW)? Procesrecht; tardief beroep bij pleidooi op brief tot buitengerechtelijke vernietiging, nieuwe grief. Letselschade door ongeval…

Lees verder

Rechtbank Utrecht aanrijding en verkeersrecht

Rechtbank Utrecht aanrijding en verkeersrecht Uitspraak Inhoudsindicatie: Aanrijding bij wegversmalling. Geen voorrangsregels. Enkele optrekken niet gevaarzettend. Art. 19 en 54 RVV niet van toepassing. Letselschade door aanrijding? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74   LJN: BC1570, Rechtbank Utrecht , 226843/ HA ZA 07-392 Datum uitspraak: 09-01-2008 Datum publicatie: 16-01-2008 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure:…

Lees verder

Rechtbank Amsterdam verkeersongeval en billijkheidscorrectie

Rechtbank Amsterdam Verkeersongeval en billijkheidscorrectie Uitspraak Inhoudsindicatie: Verkeersrecht, letselschade, voetganger of door een motorrijtuig vervoerde persoon, eigen schuld, billijkheidscorrectie Art. 185 WVW Het betreft een aanrijding op de snelweg A28. Aan de orde is onder meer de vraag of eiser (het slachtoffer) moet worden aangemerkt als voetganger en daarmee de bescherming geniet van artikel 185…

Lees verder

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74