Overlijdensschade

In het kort

  • Overlijdensschade is een schadevergoeding voor de directe naasten van een slachtoffer. Deze bestaat uit verschillende schadeposten zoals uitvaartkosten, gederfd levensonderhoud, affectieschade en shockschade.
  • Ons team van ervaren letselschadejuristen helpen u graag met het berekenen en claimen van de overlijdensschade. Zo kunt u zich richten op het verwerken van het verlies van uw naaste.
  • Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wanneer een slachtoffer van letselschade is overleden als gevolg van een ongeluk, is het gemis enorm. Maar naast het gemis kan er ook financiële onzekerheid ontstaan omdat deze persoon financieel voor zijn of haar naasten zorgde. Deze schade wordt overlijdensschade genoemd. Indien een derde partij aansprakelijk is voor het overlijden van een slachtoffer, kan de overlijdensschade geclaimd worden bij de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding bij overlijden na letselschade

De overlijdensschade is een schadevergoeding voor de directe naasten van het slachtoffer. Volgens de wet zijn dit de wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen van het slachtoffer. Daarnaast kunnen ook ander aan-of bloedverwanten aanspraak maken op een schadevergoeding, indien het slachtoffer hen gedeeltelijk of geheel voorzag in hun levensonderhoud. Er zijn diverse schadeposten die kunnen worden geclaimd door de naasten van het slachtoffer.

Kosten voor de uitvaart

De aansprakelijke partij moet de kosten voor de uitvaart van de overledene vergoeden. Indien de overledene een uitvaartverzekering had, wordt de hoogte van de uitkering in mindering gebracht op de schadevergoeding die moet worden betaald.

Gederfd levensonderhoud

Indien de overledene zijn of haar partner, kinderen of andere naasten financieel ondersteunde, spreekt men van gederfd levensonderhoud. De overledene kan dit nu immers niet meer doen. Indien er onvoldoende compensatie is vanuit bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen of levensverzekering, kan er door de nabestaanden aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding voor het gederfde levensonderhoud.

Naast de directe financiële ondersteuning had een overledene vaak ook een rol voor zijn of haar naasten met betrekking tot de zorg voor kinderen of het huishouden. Dit is levensonderhoud in natura en moet na het overlijden in geld worden gewaardeerd om zo tot een rechtvaardige schadevergoeding te komen.

Affectieschade

De Wet Affectieschade is sinds 1 januari 2019 in werking getreden en bepaalt dat directe naasten van het slachtoffer aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. In de wet zijn vaste bedragen opgenomen voor verschillende naasten en de bedragen variëren van €12.500 tot €20.000. U kunt de bedragen zelf bekijken op deze pagina van de overheid. Affectieschade is een vorm van immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd) en een vergoeding voor het verdriet en gederfde levensvreugde van de nabestaanden.

Shockschade

In enkele gevallen kan een nabestaande ook shockschade claimen. Shockschade is een vergoeding voor het meemaken of geconfronteerd worden met de gevolgen van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan een naaste die ook betrokken was bij het ongeval, het ongeval ziet gebeuren of wellicht een naaste moet identificeren.

Berekenen van overlijdensschade

Het berekenen van de overlijdensschade is een complexe taak. Allereerst zijn er diverse naasten die een beroep kunnen doen op deze schadevergoeding voor nabestaanden. Daarnaast moet worden berekend welke schadeposten van toepassing zijn en hoe hoog deze uitvallen. Vooral het berekenen van gederfd levensonderhoud vraagt om veel kennis en ervaring over dit onderwerp. Ook moet er rekening worden gehouden met diverse uitkeringen die kunnen worden gedaan als gevolg van het overlijden. Een ongevallenverzekering, levensverzekering, uitvaartverzekering en/of pensioenverzekering kunnen zorgen voor een lagere schadevergoeding.

Gratis juridische hulp bij letselschade bij overlijden

Na het overlijden van een naaste komt er veel op u af. Emotionele steun is op deze momenten meer dan welkom. Maar indien uw naaste is overleden door een ongeval waar een ander aansprakelijk voor is, heeft u wel recht op een schadevergoeding voor overlijdensschade. Professionele juridische bijstand kan de praktische kant van overlijdensschade voor u regelen. Onze letselschadejuristen helpen u dan ook graag bij het krijgen van de vergoeding waar u recht op heeft. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis. Ons team maakt zich hard voor uw belangen zodat u zich kunt richten op het verwerken van het verlies van uw naaste.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74