Loonschade door ongeval werknemer

In het kort

  • Indien een derde de veroorzaker is van het letsel van uw werknemer (bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer), dan heeft u het recht uw loonschade te verhalen op deze aansprakelijke derde. Dit heet ‘regresrecht’
  • U betaalt slechts een klein percentage over de door ons verhaalde schade en doet dit alleen in geval van succes
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als werkgever wordt u vroeg of laat geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid van een werknemer. U bent veel geld kwijt met het doorbetalen van loon. Veel werkgevers weten echter niet dat zij deze loonschade onder omstandigheden kunnen verhalen op een derde. Dit verhaalsrecht geldt gedurende 5 jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Arbeidsongeschiktheid werknemer door letsel

Er dient in ieder geval sprake te zijn van letsel bij uw werknemer. U heeft dus geen verhaalsrecht indien de werknemer arbeidsongeschikt werd door ziekte. Het letsel van de werknemer kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een verkeersongeluk. Het doet er niet toe of de werknemer het letsel opliep tijdens of buiten werktijd.

Regres werkgever

Indien een derde de veroorzaker is van het letsel van uw werknemer (bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer), dan heeft u het recht uw loonschade te verhalen op deze aansprakelijke derde. Dit heet ‘regresrecht’.

Het is belangrijk dat u tijdig actie onderneemt, het regresrecht heeft een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat u vijf jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer het recht heeft de derde aan te spreken. Na deze vijf jaar vervalt uw regresrecht.

Loonschade werkgever

Waar bestaat uw loonschade nu precies uit? U heeft in ieder geval het recht het nettoloon van de werknemer op de aansprakelijke veroorzaker te verhalen. Daarnaast is het tevens mogelijk de re-integratiekosten, zoals omscholing of aanpassing van de werkplek, te verhalen.

Voor beide kostenposten gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is geen sprake van bijzonderheden in de voorgeschiedenis van de werknemer m.b.t. arbeidsongeschiktheid;
  • De klachten zouden zonder het ongeval niet zijn ontstaan;
  • De klachten dienen objectief vastgesteld te kunnen worden;
  • De klachten dienen reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven te zijn.

Rechtsbijstand letselschade-expert

Het loont de moeite na te gaan of u arbeidsongeschiktheidszaken heeft waarbij uw loonschade verhaald kan worden op een derde. Dit kan u veel geld opleveren!

Ons team van letselschade juristen en letselschade experts helpt u graag bij de beoordeling van deze zaken en bij het verhalen van uw schade. Wij staan bekend om onze professionele, betrokken en persoonlijke aanpak. U betaalt slechts een klein percentage over de door ons verhaalde schade en doet dit alleen in geval van succes.

Bent u werkgever en wilt u rechtsbijstand bij het verhalen van uw loonschade? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74