Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Hoe claim ik letselschade bij een whiplash?

In het kort

 • Als een andere partij aansprakelijk is voor uw whiplash, en dat is bij een achteraanrijding vrijwel altijd het geval, dan kunt u een claim indienen bij de aansprakelijke partij
 • Om een claim in te dienen bij de aansprakelijke partij is het van belang om te beschikken over voldoende bewijsmateriaal
 • Bezoek na een ongeval met letselschade zo spoedig mogelijk uw huisarts om u lichamelijk te laten onderzoeken
 • Als de wederpartij aansprakelijk is voor uw letselschade, dan kan B&O Letselschade Juristen u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand verlenen
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

letselschadeposten-whiplash-letselschade-schadepostenBij een verkeersongeval loopt u altijd het risico op een whiplash en andere letselschade, met name als u van achteren wordt aangereden. Naast het ongemak en de pijn van een whiplash letsel maakt u ook kosten door het ongeval. Als een andere partij aansprakelijk is voor uw whiplash, en dat is bij een achteraanrijding vrijwel altijd het geval, dan kunt u een claim indienen bij de aansprakelijke partij. Om een claim in te dienen bij de aansprakelijke partij is het van belang om te beschikken over voldoende bewijsmateriaal. Daarnaast kunt u kosteloos een letselschadebureau inschakelen om alle zaken rondom de claim van uw letselschade voor u te regelen. Ons letselschadebureau heeft ruime ervaring met het behandelen van letselschadezaken en zal geen schadepost ongemoeid laten om vervolgens de maximale claim in te dienen bij de tegenpartij.

Zorg voor bewijsmateriaal van het ongeval

Om het proces van het claimen van uw schadevergoeding zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, kunt u direct na het ongeval al het nodige voorwerk verrichten. Om de wederpartij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade is het belangrijk om al het mogelijke bewijsmateriaal te verzamelen dat voorhanden is. Als uw letsel het toelaat, dan is het verstandig om direct na het ongeval bewijsmateriaal te verzamelen op de plaats van het ongeval. Maak zoveel mogelijk foto’s met uw smartphone of fototoestel van de verkeerssituatie en de schade aan de voertuigen. Noteer zo mogelijk ook bijzondere kenmerken zoals de breedte van de weg, objecten langs de weg en straatnamen. Als er getuigen zijn, dan is het verstandig om namen en telefoonnummers te noteren om eventueel later een getuigenis af te leggen. In het geval van een bedrijfsongeval is het verstandig om foto’s te maken van de plek waar het ongeval gebeurde, het apparaat of voertuig wat het ongeval heeft veroorzaakt en andere mogelijk belangrijke informatie over de toedracht van het ongeval.

> Meer over whiplash door een ongeval, hoe te handelen

Bezoek uw huisarts om de diagnose whiplash te stellen

Bezoek na een ongeval met letselschade zo spoedig mogelijk uw huisarts om u lichamelijk te laten onderzoeken. Op de eerste plaats is het van belang dat u medische zorg krijgt om zo snel mogelijk te herstellen van uw whiplash en eventuele botbreuken of dislocaties uit te sluiten en te behandelen. Daarnaast is het noodzakelijk dat uw huisarts de diagnose whiplash stelt om op basis hiervan een claim in te dienen bij de aansprakelijke partij naar aanleiding van uw letselschade. Het is namelijk geen uitzondering dat een claim naar aanleiding van een whiplash zorgt voor weerstand bij verzekeraars. Doordat whiplash klachten zeer uiteenlopend kunnen zijn, wordt dikwijls getracht om de klachten toe te schrijven aan andere oorzaken dan de whiplash zelf. Een verzekeraar probeert de klachten bijvoorbeeld te wijten aan reeds aanwezige lichamelijk problemen. Alle documentatie van artsen en specialisten kan helpen om uw whiplash te erkennen en de schadeclaim rond te krijgen.

Letselschadebureau inschakelen

Nadat u een bezoek heeft gebracht aan uw huisarts is het tijd om op zoek te gaan naar een letselschadebureau voor rechtsbijstand naar aanleiding van uw whiplash. Als de wederpartij aansprakelijk is voor uw letselschade, dan kan B&O Letselschade u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand verlenen. Ons letselschadebureau zal de juridische kosten namelijk opvoeren als schadepost van de claim die wij bij de aansprakelijke partij indienen. Voordat wij een claim indienen bij de aansprakelijke partij doen wij een aansprakelijkheidsonderzoek met onder andere het door u verzamelde bewijsmateriaal. Daarna zullen wij alle schadeposten van uw letselschade zorgvuldig op een rijtje zetten. Deze schadeposten bestaan uit alle kosten die u maakt en die u in de toekomst nog te wachten staan als gevolg van uw whiplash. Ook houden wij rekening met misgelopen inkomsten als gevolg van het ongeval en smartengeld als u psychische schade heeft opgelopen. Ten slotte dienen wij een claim in bij de aansprakelijke partij en rusten wij niet totdat u uw schadevergoeding heeft ontvangen.

> Meer over aansprakelijkheid bij whiplash en letselschade na ongeluk

Schadeposten na ongeval met letselschade

Na een ongeval met letselschade bestaat uw claim altijd uit meerdere schadeposten. De eerste kosten zullen bestaan uit ziektekosten, reiskosten en schade aan uw eigendommen zoals uw auto, kleding of andere bezittingen. Daarnaast heeft een whiplash vaak het gevolg dat u een periode niet in staat bent om te werken waardoor u inkomen misloopt. Ook deze zogenoemde inkomstenderving is een belangrijke schadepost bij letselschade. Verder is het mogelijk dat u tijdelijk minder zelfredzaam bent door uw whiplash letsel en dat u niet in staat bent om zelf het huishouden te doen. Als u hierdoor een huishoudelijke hulp moet inhuren, dan worden de kosten hiervan ook doorberekend aan de aansprakelijke partij. Ten slotte zal ons letselschadebureau smartengeld eisen als u immateriële letselschade heeft opgelopen door uw whiplash. Immateriële letselschade bestaat onder andere uit gederfde levensvreugde, chronische pijn en psychische stoornissen. Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke schadeposten bij een whiplash:

 • Medische kosten zoals fysiotherapie
 • Extra reiskosten
 • Schade aan eigendommen zoals voertuig en kleding
 • Inkomstenderving
 • Studiekosten bij opgelopen studievertraging
 • Huishoudelijke hulp of klusjesman
 • Verlies van no-claim
 • Wettelijke rente
 • Smartengeld

> Meer over schadeposten bij whiplash letsel

Letselschadebureau B&O Letselschade dient claim in

B&O Letselschade is een erkend letselschadebureau met veel ervaring in het behandelen van letselschadezaken naar aanleiding van letselschade door een whiplash. Als de tegenpartij schuldig is aan het ongeval met een whiplash en andere letselschade als gevolg, dan garanderen wij u dat onze rechtsbijstand gratis is. Wij doen een aansprakelijkheidsonderzoek, stellen de hoogte van de claim vast en dienen de claim in bij de aansprakelijke partij. Wilt u een claim indienen naar aanleiding van een whiplash? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen