Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Afgekeurd door een arbeidsongeval

In het kort

  • Een werkgever is, onder een aantal voorwaarden, aansprakelijk voor letselschade ontstaan door een ongeval op de werkvloer. U kunt uw letselschade dus verhalen op uw werkgever
  • Alle schade die het gevolg is van het ongeval komt voor vergoeding in aanmerking
  • Bij het claimen van uw verlies aan verdienvermogen en overige letselschade is het erg belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschade expert. Onze bijstand kost hierin meestal niets
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Door een ongeval op de werkvloer heeft u blijvend letsel opgelopen. U wilt graag weer aan het werk, maar de arbo-arts heeft u afgekeurd. U zit nu in de Ziektewet, waardoor u minder inkomen heeft dan vóór het ongeval. Mogelijk heeft u recht op schadevergoeding en gratis rechtsbijstand.

Aansprakelijkheid werkgever letselschade

Een werkgever is op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor letselschade, ontstaan door een ongeval op de werkvloer. U kunt uw letselschade dus verhalen op uw werkgever. Er dient wel voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden:

  • Het ongeval tijdens werktijd plaatsvond. Ook een ongeval van en naar uw werk, of tijdens een bedrijfsuitje, vallen onder ‘werktijd’;
  • De werkgever een verwijt valt te maken, bijvoorbeeld dat hij voorzorgsmaatregelen of veiligheidsvoorschriften schond;
  • Er moet een causaal verband zijn tussen de werkzaamheden en het ongeval. Met andere woorden, het ongeval dient het gevolg te zijn van de werkzaamheden;
  • Het ongeval mag niet veroorzaakt zijn door uw opzet of door roekeloos gedrag.

Letselschadevergoeding

Alle schade die het gevolg is van het ongeval, komt voor vergoeding in aanmerking. Hieronder vallen niet alleen alle medische kosten, reiskosten, of kosten voor rechtsbijstand, maar ook gederfde inkomsten. Dit wordt officieel aangeduid als ‘verlies aan verdienvermogen’ (vav).

Er wordt bij vav niet alleen gekeken naar wat u ná het ongeval minder verdiende dan vóór het ongeval, maar ook naar promotiekansen, loonsverhoging, pensioen, sterftekans e.d. De goede kansen worden afgewogen tegen de kwade kansen.

Meer informatie:

Berekenen van letselschade
Ziektewet na bedrijfsongeval
Contract niet verlengd na bedrijfsongeval

Rechtsbijstand

Bij het claimen van uw verlies aan verdienvermogen en overige letselschade is het erg belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschade expert. Deze kan objectief naar uw zaak kijken en heeft alle expertise in huis om uw belangen optimaal te behartigen.

Bij ons werken letselschade juristen en experts met jarenlange werkervaring. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Bovendien kost onze bijstand meestal niets. Neem gerust contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen