Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Aansprakelijkstelling ongeval

Als u een ongeluk krijgt en daardoor lichamelijke en geestelijke schade oploopt, lijdt u letselschade. Wij specialiseren ons in het regelen van een schadevergoeding daarvoor. En dat begint bij een aansprakelijkstelling.

Een aansprakelijkstelling is dus het startpunt van een letselschadezaak, waarin de inventarisatie van letselschade wordt vastgesteld en schadevergoeding geclaimd. Daarna volgt meestal een uitbetaling. Gedurende de looptijd van de zaak kunnen er, als de aansprakelijkheid is erkend, voorschotten worden uitgekeerd zodat u financieel niet in de problemen komt.

Vraagt u ons om u bij te staan, dan zullen wij de voor uw letselschade verantwoordelijke partij een aansprakelijkstelling toesturen. Maar u kunt ook zelf iemand aansprakelijk stellen. Hoe u dat doet – en waarom – laten wij u zien in dit artikel.

1.      Wat betekent ‘aansprakelijkstelling’?

Met een aansprakelijkstelling stelt u iemand juridisch verantwoordelijk voor uw letselschade:

a)      die hij heeft aangericht, of

b)      waarvoor hij het risico draagt.

In het tweede geval spreken we van ‘risicoaansprakelijkheid’ of ‘kwalitatieve aansprakelijkheid’. Degene die u aanspreekt heeft geen schuld aan de letselschade, maar is er wel verantwoordelijk voor te houden vanwege een bepaalde rol, kwaliteit of hoedanigheid.

Een vorm van risicoaansprakelijkheid is die van ouders voor hun kinderen als die nog geen veertien zijn en een ongeval met letselschade veroorzaken. Ook de aansprakelijkheid van een werkgever voor wat een werknemer doet (mits het binnen de werkomschrijving past) is een vorm van kwalitatieve aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor eigenaren van dieren die lichamelijke of geestelijke schade veroorzaken.

2.      Waarom is een aansprakelijkstelling nodig?

Als u letselschade hebt opgelopen door toedoen van een ander, heeft u vaak recht op een schadevergoeding. Maar u moet daar wel om vragen. Eigenlijk is dat de aansprakelijkstelling: u vertelt degene die verantwoordelijkheid draagt voor uw letselschade dat u hem of haar daarvoor ook verantwoordelijk houdt.

3. Moment van aansprakelijkstelling

In de wet zijn termijnen opgenomen waarbinnen een slachtoffer de ander moet aanspreken voor letselschade. Hierbuiten is het niet meer mogelijk om schadevergoeding te eisen. Juristen gebruiken hiervoor de term ‘verjaring’.

Voor het verhalen van letselschade geldt een verjaringstermijn van vijf jaar nadat het slachtoffer bekend is geworden met de letselschade en de aansprakelijke partij. Maar er zijn ook allerlei uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld in het verkeersrecht, bij productaansprakelijkheid of gevaarlijke stoffen.

Het beste is hoe dan ook zo snel mogelijk een aansprakelijkstelling te versturen. Dan zitten alle feiten immers nog vers in het geheugen. Veel details worden verbazingwekkend snel vergeten.

Als u twijfelt of de ander nog aangesproken kan worden, of als u bang bent dat uw schadeclaim verjaard is, kunt u het beste contact opnemen met een letselschadejurist. Deze specialist kan met u meekijken en adviseren over opties die er eventueel nog zijn.

4.      Aan wie aansprakelijkstelling te richten?

Als u weet wie de veroorzaker van een ongeluk is, stuurt u de aansprakelijkstelling aan deze persoon.

Het kan ook zijn dat u al achterhaald heeft dat iemand anders verantwoordelijk voor uw letselschade is (de risicoaansprakelijkheid die we eerder noemden), zoals ouders voor hun kinderen onder de 14 jaar. Dan kunt u ook diegene aanspreken.

Twijfelt u aan wie de aansprakelijkstelling moet worden verzonden, dan kunt u soms ook meerdere partijen aanschrijven. Meerdere personen kunnen samen, of naast elkaar, aansprakelijk zijn.

5.      Aansprakelijkstelling opstellen en versturen

Degene die letselschade geleden heeft, zal ook degene zijn die genoegdoening daarvoor zal willen eisen. Het slachtoffer zal dus meestal de aansprakelijkstelling opstellen en versturen.

Maar u kunt ook iemand anders vragen de veroorzaker van het ongeluk namens u aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld een letselschade-expert. U bent nog steeds degene die de aansprakelijkstelling doet, maar iemand anders formuleert namens u de juiste woorden.

6.      Waar ziet de aansprakelijkstelling op?

U stelt iemand aansprakelijk voor de letselschade die u geleden heeft. De ander is volgens u dan verantwoordelijk voor een ongeluk waar u lichamelijke en/of geestelijke schade aan over heeft gehouden.

U laat die derde dan weten dat u hem of haar aansprakelijk houdt voor de kosten die dat letsel met zich brengen. U kunt daarbij denken aan:

 • Immateriële schade: een genoegdoening voor de pijn die u heeft na het ongeval
 • Gevolgschade: tijdelijke hulp in de huishouding bijvoorbeeld, als u door het letsel dat niet meer zelf kunt doen
 • Materiële schade: bijvoorbeeld een fiets die vervangen moet worden door het ongeluk of de inkomsten die u mist doordat u minder kunt werken.

7.      Hoe ziet een aansprakelijkstelling eruit?

Een aansprakelijkstelling doet u bij voorkeur schriftelijk. U verstuurt de brief aangetekend en vraagt om een handtekening van ontvangst. Dan heeft u bewijs dat u de brief verzonden heeft en dat deze is aangenomen.

Uw aansprakelijkstelling bevat de volgende punten:

 • De aanleiding van het ongeluk
 • De datum van het ongeval als gevolg waarvan u schade heeft geleden en nog steeds lijdt; de omvang van de schade staat nog niet geheel vast
 • De gebeurtenis waardoor u nu letselschade heeft
 • Bewijsstukken en getuigen die kunnen verklaren wat er gebeurd is
 • De expliciete mededeling dat u de ander aansprakelijk stelt voor de schade die u heeft geleden en nog zal lijden
 • De aankondiging dat u aanspraak maakt op een materiële en immateriële schadevergoeding, wettelijke rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
 • Het advies aan de ander om contact op te nemen met zijn verzekering
 • De vraag om binnen 10 dagen bericht te krijgen wie de contactpersoon is bij welke verzekeraar, met telefoonnummer en adresgegevens
 • De veronderstelling dat de veroorzaker van het ongeluk de schade zelf zal vergoeden als u niet binnen 10 dagen vernomen heeft wie de verzekeraar is
 • Ter afsluiting: ‘Onder voorbehoud van alle rechten en weren’
 • Uw naam en contactgegevens.

8.      Hulp bij aansprakelijkstelling

U kunt natuurlijk zelf de aansprakelijkstelling versturen. Maar zeker bij complexere zaken kunt u gebaat zijn bij de hulp van een letselschadejurist. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via 085 – 877 17 74.

Als wij uw zaak aannemen, verzorgen wij alles omtrent uw letselschadeclaim. En dat doen we gratis, want onze hulp is een van uw schadeposten die we zullen neerleggen bij de aansprakelijke persoon. En dat begint dus met een aansprakelijkstelling.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen