Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

In het kort

 • De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval waarbij letsel is ontstaan, ligt in veruit de meeste gevallen bij de werkgever
 • De Arbowet omschrijft een bedrijfsongeval als een gebeurtenis in werktijd (op het werk), die direct tot schade aan uw gezondheid leidt
 • Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval gaat het erom dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht en voor voldoende bescherming heeft gezorgd
 • Aangezien de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval in de meeste gevallen bij uw werkgever ligt, ontkomt u er niet aan om uw werkgever aansprakelijk te stellen
 • Als uw werkgever verantwoordelijk is, de aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval is aan hem te wijten, dient hij tevens onze juridische kosten te vergoeden
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

ongeluk bedrijfsongeval aansprakelijkheidEen ongeval zit ook op het werk in een klein hoekje. De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval ligt bijna altijd bij de werkgever. Jaarlijks lopen honderdduizenden werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers door een bedrijfsongeval letselschade op. Het aantal ongelukken op de werkvloer neemt helaas nog steeds toe. Gelukkig herstellen de meeste slachtoffers binnen korte tijd weer helemaal van hun letsel. Wie blijvende klachten (bijvoorbeeld een whiplash) overhoudt aan een bedrijfsongeval kan te maken krijgen met extra kosten. Daarnaast kunnen slachtoffers geconfronteerd worden met verlies van inkomen en gederfde levensvreugde.

Heeft u te maken met blijvende klachten en/of beperkingen als gevolg van een bedrijfsongeval, bijvoorbeeld door een whiplash? Neem dan contact op met een letselschade advocaat of letselschadejurist. U komt dan namelijk in aanmerking voor een schadevergoeding en smartengeld. Bent u benieuwd of de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval altijd bij uw werkgever ligt? Ook hier kunnen de juristen van B&O Letselschade u over adviseren.

Voorbeelden aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsongeval

De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval waarbij letsel is ontstaan, ligt in veruit de meeste gevallen bij de werkgever. In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat aansprakelijkheid in principe vaststaat indien het ongeval tijdens werktijd plaatsvond en de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De werkgever dient ervoor te zorgen dat zijn werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Hij dient een goed werkgever voor zijn medewerkers te zijn en te zorgen voor voldoende bescherming. Enkele voorbeelden van oorzaken die tot een bedrijfsongeval kunnen leiden zijn:

 • Onvoldoende onderhouden kabels of losliggende kabels
 • Langdurig hoge werkdruk (en dit was bekend)
 • Onvoldoende beschermende kleding
 • Een machine die niet naar behoren functioneert
 • Weinig tot geen voorzorgsmaatregelen bij nat weer
 • Een steiger met een verweerde plank
 • Een ladder die niet goed is verankerd.

Ook ongevallen met hamers, messen, schroevendraaiers, nietmachines en boormachines komen voor. U denkt wellicht dat bij een dergelijk bedrijfsongeval de aansprakelijkheid niet bij de werkgever ligt. Niets is echter minder waar, want uw werkgever heeft tevens een zorgplicht. Dit betekent dat hij niet alleen de veiligheidsvoorschriften kenbaar moet maken, maar tevens toezicht moet houden op de naleving van deze veiligheidsvoorschriften.

> Meer over wat te doen na een bedrijfsongeval

Wat wordt verstaan onder letselschade bedrijfsongeval?

Een echte duidelijke definitie van letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval bestaat er niet. De Arbowet omschrijft het als een gebeurtenis in werktijd (op het werk), die direct tot schade aan uw gezondheid leidt. Ook letselschade ontstaan door gebruik van een auto van de zaak of ontstaan tijdens woon-werkverkeer kunnen in enkele gevallen worden beschouwd als een bedrijfsongeval.

Ligt de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval altijd bij de werkgever?

In beginsel is het zo dat de werkgever voor alle schade die een werknemer oploopt tijdens het uitoefenen van zijn werk aansprakelijk is. Het maakt hierbij niet uit om wat voor schade het gaat. Of dit nu licht of ernstig is, fysiek of psychisch, tijdelijk of blijvend, indien de schade tijdens het werk is ontstaan, ligt de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval bij de werkgever. Hij moet dan (of diens verzekeringsmaatschappij) de schadevergoeding voor het opgelopen letsel betalen.

Er zijn enkele uitzonderingen. De aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval vervalt indien aangetoond kan worden dat:

 • Er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen door de werkgever en de werkplek veilig is
 • Er genoeg veiligheidsinstructies zijn gegeven en er voldoende controle op de naleving is geweest door de werkgever
 • Er voldoende veiligheidsmiddelen op de werkplek aanwezig zijn en er genoeg controle is geweest op het gebruik hiervan
 • Er sprake is van opzet en/of roekeloosheid door de werknemer.

> Meer over wanneer is een werkgever aansprakelijk

Hoe ver gaat de zorgplicht van de werkgever?

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval gaat het erom dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht en voor voldoende bescherming heeft gezorgd. Dit gaat vrij ver. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de Arbowet. Hij moet zorgen voor goede instructies en de juiste beschermingsmiddelen, maar hij dient tevens risico’s te inventariseren, veiligheidsrisico’s onder controle houden en voorzieningen te treffen voor het geval er op de werkvloer een ongeluk plaatsvindt. Daarnaast moet er voldoende toezicht zijn en dient er gezorgd te worden voor adequate trainingen.

Bewijslast aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Wanneer de zorgplicht niet goed is geregeld en er vindt een ongeluk plaats, dan is de werkgever verantwoordelijk en ligt de aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval bij hem. De werkgever dient dan te bewijzen dat het ongeval niet aan hem te wijten is als hij vindt dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit is tevens geregeld in artikel 7:658 BW.

> Meer over kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen

Schadevergoeding bij aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Om een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval te kunnen claimen moet er iemand verantwoordelijk worden gehouden voor het ongeluk. Aangezien de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval in de meeste gevallen bij uw werkgever ligt, ontkomt u er niet aan om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Gevoelsmatig hebben veel werknemers daar moeite mee. Op zich is dat goed te begrijpen, want velen denken dat het aansprakelijk stellen van de werkgever een hoop ruzie en gedoe met zich meebrengt. Slachtoffers vrezen voor hun baan.

Echter, wilt u niet met uw letselschade blijven zitten, dan kan het niet anders. Vaak krijgt u door het ongeval te maken met extra kosten, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, medicijnen die niet vergoed worden of kosten voor huishoudelijke hulp, omdat u bijvoorbeeld door uw whiplash niet meer alles zelf kunt. Daarnaast raakt u wellicht tijdelijk arbeidsongeschikt waardoor u er in inkomen op achteruitgaat. Al deze kosten kunt u als schadevergoeding verhalen, maar dan dient u uw werkgever aansprakelijk te stellen voor het bedrijfsongeval.

Gelukkig zijn vrijwel alle werkgevers hier goed voor verzekerd. Niet uw werkgever, maar diens verzekeringsmaatschappij dient de schadevergoeding te betalen. En wanneer u de deskundige hulp van een letselschade advocaat inschakelt, hoeft u tevens niet bang te zijn voor ruzie of ‘gedoe’. De letselschade experts van B&O Letselschade staan u niet alleen juridisch bij, zij zorgen er tevens voor dat de relatie tussen u en uw werkgever in stand blijft.

> Meer over letselschadevergoeding berekenen

Gratis rechtsbijstand na een bedrijfsongeval

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade op uw werkgever. U hoeft niet te vrezen voor torenhoge letselschade advocaatkosten. Als uw werkgever verantwoordelijk is, de aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval is aan hem te wijten, dient hij tevens onze juridische kosten te vergoeden. En aangezien de meeste werkgevers goed verzekerd zijn, gaan onze nota’s rechtstreeks naar de verzekeraar. U krijgt een passende schadevergoeding voor uw opgelopen letsel en de relatie met uw werkgever blijft zo goed mogelijk intact. Neem vrijblijvend contact met ons op als u slachtoffer bent van een bedrijfsongeluk of meer informatie wenst over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen