Dienstongeval politie

In het kort

  • Er is sprake van een dienstongeval wanneer het ongeval plaatsvond tijdens de dienst, én onder omstandigheden die een verhoogd risico op het oplopen van letsel met zich meebrengen
  • Het bevoegd gezag zal aan de hand van het door u ingevulde ongevallenregistratieformulier nagaan of er sprake is van een officieel dienstongeval
  • Als het om een dienstongeval gaat, komt u in aanmerking voor verschillende voorzieningen en schadevergoedingsregelingen
  • Heeft u letselschade opgelopen tijdens een dienstongeval? In de meeste gevallen kunnen wij u kosteloos bijstaan
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als politieambtenaar wordt u dagelijks blootgesteld aan geweld, gevaarlijke verkeerssituaties en ingrijpende emotionele gebeurtenissen. Het kan daarom gebeuren dat u bij uw werkzaamheden letselschade oploopt, bijvoorbeeld bij een aanrijding. U krijg niet alleen te maken met pijn en verdriet, maar ook met zaken van juridische aard. Wij kunnen u gratis rechtsbijstand bieden bij het claimen van uw letselschade na een dienstongeval bij de politie, zodat u zich kunt richten op uw herstel. De mogelijkheden zetten we alvast op een rij.

Ongevallenregistratieformulier dienstongeval

Voordat überhaupt schade geclaimd kan worden, is het van belang dat u éérst het ongevallenregistratieformulier invult. Dit formulier vormt een belangrijk bewijsstuk in uw eventuele letselschadezaak. Vul het formulier dus zo gedetailleerd mogelijk in, omschrijf de toedracht en alle omstandigheden van het ongeval. Voeg eventueel foto´s of getuigenverklaringen toe.


Wilt u weten of u recht heeft op onze gratis juridische dienstverlening na een dienstongeval bij de politie? Doe dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Regeling dienstongeval politie

Het bevoegd gezag zal aan de hand van het door u ingevulde ongevallenregistratieformulier nagaan of er sprake is van een officieel dienstongeval. Dit is erg belangrijk. Als het bij een aanrijding om een dienstongeval gaat, komt u in aanmerking voor verschillende voorzieningen en regelingen met betrekking tot schadevergoeding bij de politie.

Er is sprake van een dienstongeval wanneer het ongeval plaatsvond tijdens de dienst, én onder omstandigheden die een verhoogd risico op het oplopen van letsel met zich meebrengen. Van een verhoogd risico op letsel is bijvoorbeeld sprake bij deelname aan het verkeer of bij het achtervolgen van een verdachte. Een val van een bureaustoel is geen dienstongeval.

Regeling smartengeld dienstongeval

Als sprake is van een dienstongeval, kunt u een beroep doen op de rechtspositie die op u van toepassing is. Dit zal meestal het BARP (Besluit algemene rechtspositie politie) zijn. Op grond van het BARP kunt u in aanmerking komen voor:

  • Vergoeding van de noodzakelijke kosten van een geneeskundige behandeling of verzorging
  • Smartengeld, met een maximum van € 136.000,–
  • Doorbetaling tot 100% van het salaris
  • Financiële aanvulling op de WIA, die ertoe kan leiden dat bij volledige arbeidsongeschiktheid tot 90,02 % van het laatstgenoten salaris wordt aangevuld

Restschade politieambtenaar

Het kan gebeuren dat uw schade groter is dan dat u vergoed krijgt op grond van uw rechtspositionele regeling. In dat geval lijdt u restschade. Deze restschade kan onder omstandigheden op uw werkgever verhaald worden. Noodzakelijk is dat uw werkgever aansprakelijk gehouden kan worden voor uw schade.

Aansprakelijkheid werkgever

Uw werkgever is aansprakelijk voor uw letselschade (de restschade) indien hij zijn zorgplicht schond. Uw werkgever moet voldoende veiligheidsmaatregelen nemen om te voorkomen dat politieambtenaren zoals u letselschade oplopen tijdens diensttijd. Hoe ver deze zorgplicht reikt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Over het algemeen geldt: hoe gevaarlijker het werk, hoe meer veiligheidsmaatregelen uw werkgever moet nemen.

Rechtsbijstand

Ons team bestaat uit zeer deskundige letselschade juristen en experts, die tevens ervaring hebben in het bijstaan van politieambtenaren. Bovendien kost onze rechtsbijstand u in de meeste gevallen helemaal niets. 


Heeft u letselschade opgelopen door een dienstongeval? Twijfel niet en neem direct contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74