Verjaring letselschade aanrijding

Het is al enige tijd geleden dat u een aanrijding heeft gehad. Op het moment leek er niet heel veel aan de hand en had u geen zichtbare letselschade. Enkele jaren later spelen er toch nog klachten op. Kunt u nog aanspraak maken op letselschade vergoedingen voor alle medische kosten die u nu moet maken? Of is de aanrijding en dus ook de aansprakelijkheid inmiddels verjaard? B&O Letselschade geeft uitsluitsel.

Juridische hulp na een aanrijding

Als u een aanrijding krijgt, doet u er altijd goed aan om langs uw huisarts te gaan, ook als er op het eerste gezicht niet heel veel aan de hand lijkt te zijn. Heeft u letselschade opgelopen door het ongeval, dan is het raadzaam om daarna contact op te nemen met een letselschade expert. De aansprakelijkstelling en het indienen van een juiste schadeclaim is namelijk erg ingewikkelde materie. 


De letselschade specialisten van B&O Letselschade helpen u geheel kosteloos indien de tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden. Doe onze geheel vrijblijvende letselschadetest om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.


Verjaring aansprakelijkheid na een aanrijding

Na een aanrijding heeft u niet eeuwig de tijd om een vordering in te stellen voor het vergoeden van uw letselschade. Na een bepaalde tijd is deze mogelijkheid verjaard en kunt u geen letselschadevergoeding meer claimen bij de tegenpartij. De wetgever heeft dit zo bepaald vanwege rechtszekerheid van de wederpartij en regels die te maken hebben met bewaring van bewijs van het ongeval. Als u de aansprakelijke partij niet binnen een bepaalde periode aansprakelijk stelt voor de door u geleden letselschade kan er sprake zijn van verjaring van letselschade na een aanrijding.

Termijnen verjaring letselschade aanrijding

Er zijn verschillende soorten termijnen betreffende verjaring van letselschade:

  • Er bestaat een korte (vijf jaar), ook wel relatieve verjaringstermijn genoemd
  • En een lange (twintig jaar), absolute verjaringstermijn
  • Bij verkeersongevallen bestaat daarnaast nog een verjaring van de aansprakelijkheid van een termijn van drie jaar. Deze is van toepassing indien u de verzekeraar van de aansprakelijke rechtstreeks aanspreekt

In principe geldt bij letselschade een verjaringstermijn van vijf jaar. Bij letselschade is uw zaak dus verjaard indien er meer dan vijf jaren zijn verstreken, tenzij het wellicht om een uitzonderlijk geval gaat.

De termijnen gaan in vanaf het moment van daadwerkelijk bekend worden van de schade en de daarvoor aansprakelijke partij. De tijd gaat dus lopen vanaf het moment dat u weet dat u schade hebt geleden en ook weet wie de veroorzaker is. Het enkel vermoeden van het bestaan van schade is onvoldoende om de verjaringstermijn al te laten aanvangen.

Stuiting

Verjaringstermijnen staan vast. In het algemeen is het niet mogelijk om van deze termijnen afwijken. Door verjaring van letselschade na een aanrijding kunt u schadevergoeding niet meer bij de rechter laten afdwingen. De verjaring van uw letselschade claim is eventueel wel door middel van zogenoemde stuiting tegen te houden. Bij stuiting begint een ‘nieuwe’ verjaringstermijn die gelijk is aan de oorspronkelijke, maar niet langer dan vijf jaar. U voorkomt met stuiting eigenlijk dat de verjaringstermijn afloopt. U heeft hierbij wel ondersteuning van een professionele belangenbehartiger nodig, zoals een letselschade jurist.

Gratis juridisch advies

Zowel het begin (aanvang), de duur, als de stuiting van de termijn kunnen belangrijke discussiepunten zijn. Het is daarom van belang dat u zich bij letselschade door een aanrijding goed laat informeren door een letselschade expert. 


B&O Letselschade kan u geheel gratis van dienst zijn indien de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie en een vrijblijvend advies.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74