Aanrijding met stilstaand object

In het kort

 • U heeft op de fiets of met de auto een aanrijding gehad met een stilstaand object. Of er is juist iemand tegen uw stilstaande auto aangereden. Hoe zit het dan met de schuld en aansprakelijkheid?
 • Het uitgangspunt is dat schade kan worden verhaald als aangetoond kan worden dat de tegenpartij juridisch verwijtbaar heeft gehandeld. Vaak is de schade dus voor eigen rekening, tenzij het stilstaande object daar niet had mogen staan en niet zichtbaar was.
 • De schuldvraag bij een aanrijding met een stilstaand object is een specifieke kwestie. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U heeft op de fiets of met de auto een aanrijding met een stilstaand object gehad. Of er is een fietser juist tegen uw stilstaande auto aangereden. Dit zou kunnen gebeuren door bijvoorbeeld onoplettendheid of gladheid. Hoe zit het dan met schuld en aansprakelijkheid? Is de veroorzaker, maar tegelijkertijd letselschadeslachtoffer, zelf aansprakelijk voor de schade, zowel de eigen schade als die aan het stilstaande object?

Aansprakelijkheid bij een aanrijding

De aansprakelijkheid bij letselschade wordt beoordeeld naar omstandigheden van het verkeersongeval. Dit is het geval bij alle ongevallen met letselschade. 

De aanrijding tussen een fietser en een niet-stilstaande auto, of een andere verkeersdeelnemer in een motorrijtuig, wordt beoordeeld aan de hand van artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Omdat een fietser een zwakke verkeersdeelnemer is, is bij een aanrijding de bestuurder van een motorvoertuig vrijwel altijd (deels) aansprakelijk. Een fietser met letselschade heeft in een dergelijke situatie in de meeste gevallen recht op schadevergoeding. Alleen als er sprake is van overmacht bij de automobilist is dit anders. Bij een aanrijding met een stilstaand object is dit anders.


Heeft een aanrijding met een stilstaand object gehad en wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening? Doe dan geheel vrijblijvend onze letselschadetest!


Het uitgangspunt is dat schade kan worden verhaald als aangetoond kan worden dat de tegenpartij juridisch verwijtbaar heeft gehandeld. Dit betekent dat als er sprake is van een eenzijdig ongeval tegen een stilstaand object, deze schade niet verhaald kan worden maar voor eigen rekening blijft. 

Een uitzondering hierop is mogelijk, bijvoorbeeld als dat object daar helemaal niet had mogen staan en niet zichtbaar was. In dat geval kan er wel eens grond zijn voor een gedeelde aansprakelijkheid. Een deel van de schuld komt dan voor rekening van de tegenpartij. U zult dus in dit geval onder meer aan moeten tonen dat het stilstaande object niet zichtbaar was. 

Aanrijding met stilstaand object: beoordeling aansprakelijkheid

Bij een aanrijding met een stilstaand object zijn er verschillende scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld:

 • Een fietser botst tegen een geparkeerde auto
 • Een fietser botst tegen een auto die stilstaat op de rijbaan (bijvoorbeeld voor het stoplicht)
 • Een fietser rijdt tegen een openslaande autoportier
 • Een automobilist rijdt tegen een andere stilstaande of geparkeerde auto

Bij de beoordeling van aansprakelijkheid bij een aanrijding met een stilstaand object in de vorm van een auto is het belangrijk onderscheid te maken tussen een geparkeerde auto en een auto die stilstaat, maar wel deelneemt aan het verkeer. Stilstaan en parkeren zijn namelijk twee heel verschillende zaken:

 • Een geparkeerde auto neemt geen deel aan het verkeer
 • Een stilstaande auto neemt wel deel aan het verkeer: er stapt bijvoorbeeld iemand uit of de bestuurder is aan het laden en lossen. Ook bij stilstaan voor een stoplicht neemt u deel aan het verkeer

Fietser aanrijding met stilstaand object: schadevergoeding

Rijdt u als fietser tegen een geparkeerde auto, die dus niet deelneemt aan het verkeer, dan moet u in beginsel de schade aan de auto vergoeden en heeft u zelf geen recht op schadevergoeding. Dit komt omdat artikel 185 van de Wegenverkeerswet niet van toepassing is. Een fietser die schade veroorzaakt aan een auto, die niet deelneemt aan het verkeer, is dus aansprakelijk op grond van de normale schuldverdeling. Ook als een auto fout geparkeerd staat, leidt dit niet per definitie tot aansprakelijkheid van de eigenaar van de auto. Dit kan anders zijn als de foutparkeerder een gevaarlijke situatie heeft veroorzaakt en dat reden is geweest voor het ongeluk. Aan de hand van de omstandigheden van het geval kan de aansprakelijkheid dus afwijken. Onder omstandigheden wordt de letselschade van de fietser die tegen een geparkeerde auto botst vergoed. 


Het bespreken van uw letsel met een letselschadejurist van B&O Letselschade kan u helpen om helder inzicht te krijgen in uw situatie. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Een fietser die letsel oploopt door een aanrijding met een stilstaande auto, die dus wel deelneemt aan het verkeer, heeft vaak recht op een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Dit is anders als u al fietsend oprijdt tegen een openslaande autodeur van een stilstaande auto. Het fietsende slachtoffer krijgt meestal al zijn of haar schade vergoed. De schuld en aansprakelijkheid ligt bij de automobilist die onvoldoende voorzichtig zijn autodeur opent.

Auto rijdt tegen stilstaand object

Als u met uw auto tegen een andere auto aanrijdt, dan bent u aansprakelijk voor de schade aan deze stilstaande auto, ongeacht of deze geparkeerd stond of aan het verkeer deelnam. Dit soort aanrijdingen gebeurt regelmatig bij het achteruit rijden. De achteruitrijdende automobilist is aansprakelijk voor de aanrijding en de bijkomende schade.

Schade claimen na aanrijding met stilstaand object

Er zijn verschillende soorten schade te claimen na een aanrijding:

 • Schade aan voertuig en eventueel vervangend vervoer
 • Schade aan persoonlijke eigendommen
 • Schade als gevolg van letsel
 • Wettelijke rente
 • Juridische kosten

Om er zeker van te zijn dat u alle schade claimt die voortvloeit uit de aanrijding met een stilstaand object kunt u het beste deskundig juridisch advies inwinnen. Er zitten vaak meer haken en ogen aan het claimen van de juiste schadevergoeding dan u denkt. Bovendien denkt u wellicht niet aan alle schadeposten en dat is zonde. 


Onze ervaren letselschade juristen staan u geheel kosteloos bij indien een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74