Wat is smartengeld?

Door de schuld van een ander bent u betrokken geweest bij een ongeval. U wordt hierdoor niet alleen geconfronteerd met financiële gevolgen, maar ook met pijn en verdriet. Voor dit ontstane leed kunt u smartengeld eisen bij de aansprakelijke partij. B&O Letselschade geeft u de betekenis van smartengeld en behandelen de meest gestelde vragen over smartengeld.

Smartengeld betekenis

Wat is smartengeld nu precies? Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Het is erg lastig deze schade in een bedrag uit te drukken. Toch is dit voor uitkering van smartengeld noodzakelijk. Smartengeld valt onder de algemene noemer ‘letselschade’. Het betreft de immateriële schade na een ongeval en is te verhalen indien een ander aansprakelijk is voor het ontstaan ervan.


UITGELICHT

Dit zijn veel gestelde vragen over smartengeld, de betekenis van smartengeld en smartengeldvergoeding. Klikt u op de onderstaande link om direct naar de desbetreffende vraag en het bijbehorende antwoord te gaan:


Bij B&O Letselschade krijgen we regelmatig vragen over smartengeld: over de betekenis van smartengeld, maar ook of u als slachtoffer van een ongeval met letselschade wel recht heeft op smartengeld en hoe hoog de vergoeding smartengeld is. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over smartengeld en de bijbehorende antwoorden.


Heeft u toch nog vragen over smartengeld of letselschade in het algemeen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen over letselschade graag!


Wat is smartengeld vergoeding en hoe hoog is dit?

Smartengeld is een vergoeding van immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.
Het is erg lastig een indicatie te geven over de hoogte van het smartengeld. Dit komt doordat elk geval anders wordt beoordeeld. Wel zijn een aantal factoren van invloed:

 • Leeftijd van het slachtoffer
 • Duur van ziekenhuisopname of revalidatie
 • Het aantal en de ernst van medische ingrepen
 • Duur van het genezingsproces
 • Blijvende invaliditeit of andere beperkingen
 • Zichtbare verminking of littekens
 • Invloed van het letsel op werk of studie
 • Invloed van het letsel op hobby’s of andere vrijetijdsbestedingen

Over het algemeen kan gezegd worden dat in Nederland vaak lage bedragen worden uitgekeerd, zeker in vergelijking met andere Europese landen.

Wat zijn voorbeelden van smartengeld bedragen?

Is er sprake van gering letsel, dan heeft u recht op een schadevergoeding tot een maximum van 2.000 euro. Onder gering letsel vallen onder andere de volgende voorbeelden:

 • Kleine botbreuken
 • Een lichte hersenschudding
 • Kneuzingen
 • Schaafwonden of andere kleine vleeswonden

De letselschade bedragen worden tevens gebaseerd op de impact die het letsel heeft op uw dagelijks leven. Voor de voorbeelden van uitgekeerde bedragen smartengeld van ernstiger letsel hebben wij ook een overzicht voor u gemaakt. Deze vindt u op onze pagina ‘Voorbeelden Letselschade bedragen’.

Wanneer kom ik in aanmerking voor smartengeld?

Als slachtoffer van een ongeval is smartengeld onderdeel van de totale letselschadevergoeding (bestaande uit de onderdelen materieel en immaterieel, oftewel het smartengeld). Belangrijke voorwaarden voor het kunnen claimen van smartengeld zijn:

 • Iemand anders is aansprakelijk voor het ongeval
 • Aansprakelijkheid moet erkend worden
 • De geleden schade is een gevolg van het ongeval

Daarnaast kunnen ook partners of kinderen aanspraak maken op een bijzondere vorm van smartengeld indien een slachtoffer zeer ernstig letsel heeft opgelopen of zelfs is overleden.

Wie betaalt mijn smartengeld?

De aansprakelijke partij betaalt altijd uw letselschadevergoeding, dus ook de vastgestelde vergoeding voor smartengeld. Als u recht heeft op smartengeld dan wordt deze verhaald op de verzekering van de veroorzaker, mits de aansprakelijkheid wel erkend is en dat de geleden schade een gevolg is van het ongeval.
Is deze wederpartij niet verzekerd? Dan zal hij of zij zelf moeten opdraaien voor de kosten. In Nederland zijn echter de meeste bestuurders van motorvoertuigen goed verzekerd tegen letselschade (WA-verzekering).

Hoe wordt de hoogte van smartengeld berekend?

Smartengeld wordt meestal toegekend bij lichamelijk letsel. De hoogte van een eventuele uitkering van smartengeld wordt vaak berekend op grond van de Smartengeldgids. De berekening hiervan is echter specialistenwerk en kan worden gedaan door een letselschade jurist. In vergelijking met andere Europese landen worden in Nederland vaak lage bedragen smartengeld uitgekeerd.
Het berekenen en onderbouwen van smartengeld is ingewikkeld en vereist juridische en medische expertise. De ervaren letselschade experts van B&O Letselschade hebben de specialistische kennis in huis om te zorgen voor de juiste smartengeldvergoeding die recht doet aan uw omstandigheden.

Welke factoren spelen mee bij het bepalen van de hoogte van smartengeld?

Voor het berekenen van de juiste hoogte van uw smartengeld vergoeding spelen de volgende factoren een belangrijke rol:

 • De aard van uw letsel
 • De duur van uw ziekenhuisopname en revalidatie
 • De mate van arbeidsongeschiktheid
 • Uw leeftijd
 • Gemiste maatschappelijke (carrière)kansen
 • Het nog kunnen uitoefenen van hobby en sport
 • Uw gezondheid voor het ongeval

Wat is shockschade bij smartengeld?

Dit is een vorm van smartengeld voor derden die een ernstig ongeval hebben waargenomen en daardoor schade lijden.
De shockschade bestaat uit materiële schade (gemaakte kosten of verlies van inkomen) plus een bedrag aan smartengeld. Shockschade is wel lastig aan te tonen.

Wanneer weet ik definitief hoeveel smartengeld ik krijg?

Het definitieve smartengeldbedrag wordt berekend als de medische eindsituatie is bereikt. Dit betekent dat u ofwel geen klachten meer heeft, ofwel de arts inschat dat de situatie in de nabije toekomst niet zal verbeteren. De financiële gevolgen voor uw toekomst zijn dan duidelijk, waardoor een definitieve eindafrekening kan worden opgemaakt.
Uw medische eindtoestand bij letselschade is bereikt, als er geen onbekende kostenposten meer te verwachten zijn. Er ontstaat dan een situatie waarbij duidelijk is wat er financieel vergoed moet worden om al uw mogelijke letselschade te vergoeden. Een letselschadeprocedure kan pas afgesloten worden als uw medische dossier aangeeft dat er van onduidelijkheid in uw ziekteverloop geen sprake meer is.

Heb ik een letselschade advocaat nodig voor het claimen van smartengeld?

Het is erg belangrijk dat u zich bij het claimen van uw smartengeld laat bijstaan door een professional, zoals een letselschade advocaat of een letselschade jurist. Deze beschikt over de nodige juridische, maar ook medische kennis. Zelf onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij is niet aan te raden. In de wet staat dat wanneer een letselschadeslachtoffer juridische hulp krijgt, het honorarium van de juridisch expert ook onder de schadeposten valt. Oftewel: de wederpartij moet de juridisch expert betalen. Bent u slachtoffer van letselschade, dan heeft u dus recht op gratis juridische hulp.

Kosteloos smartengeld claimen

Ons team bestaat uit letselschade experts en juristen, met jarenlange ervaring op het gebied van letselschade. Wij behandelen uw zaak professioneel, persoonlijk en betrokken. Wij nemen uw juridische zorgen uit handen en zorgen voor een optimale behartiging van uw belangen. Bang voor hoge kosten hoeft u trouwens niet te zijn. Wij dienen onze rekening rechtstreeks in bij de tegenpartij. Die is namelijk wettelijk verplicht de redelijke kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer te vergoeden.


Wilt u weten of u voor vergoeding van smartengeld in aanmerking komt? Wij helpen u graag verder. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74