Privacy-statement B&O Letselschade

B&O Letselschade behartigt uw belangen bij letselschade. Daarbij hebben wij veel informatie nodig, onder andere persoonsgegevens. Wij zullen uw privacyrechten respecteren. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens in vertrouwde handen zijn, zowel bij onze collega’s als andere partijen die we voor u inschakelen. U heeft onder andere het recht om te weten welke gegevens we van u hebben geregistreerd en waarom.

Van wie verwerken wij de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van u als letselschadeslachtoffer en de direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld getuigen. We leggen alleen die gegevens vast die wij nodig hebben bij de behandeling van uw dossier en alleen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor het merendeel geeft u deze gegevens zelf aan ons door. Soms is het ook nodig om de gegevens op te vragen bij een externe partij. Wij zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw gegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw letselschade te behandelen, vast te stellen en vergoedingen aan u uit te (laten) keren. Ook gebruiken wij uw gegevens om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

Wanneer u een contactformulier of de letselschadetest op de website invult, gebruiken wij uw gegevens om u te adviseren. Mocht u niet voor ons kiezen om uw letselschade te begeleiden, dan verwijderen wij de ontvangen gegevens uiterlijk 1 maand na het laatste contact.

Hoe gaat B&O Letselschade met uw gegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en beheerd. Dit zal niet langer zijn dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verwerkt, of zo lang dit verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen of anonimiseren wij uw gegevens, zodat ze niet meer aan u gekoppeld kunnen worden.

We hebben onze ICT-omgeving, website en archieven goed beveiligd. Wij toetsen dit regelmatig, zodat misbruik van gegevens wordt voorkomen. Binnen B&O Letselschade kunnen persoonsgegevens alleen worden verwerkt door medewerkers die hier, op basis van hun functie, toegang toe moeten hebben. De medewerkers van B&O Letselschade hebben duidelijke werkinstructies gekregen over de omgang met uw gegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor het gebruik van gevoelige gegevens zoals medische en financiële informatie. Deze informatie kan alleen worden gebruikt nadat u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat bespreken wij altijd met u en wij vragen u hiervoor ook een machtiging te ondertekenen waarbij u ons hiervoor toestemming geeft. De door ons ingeschakelde medisch adviseurs zijn eveneens verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van medische gegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

In sommige situaties schakelen wij, in overleg met u, externe deskundigen in, zoals bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen of financieel adviseurs. Daarnaast krijgt deze externe deskundige alleen een opdracht als er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen en de geheimhouding is gegarandeerd.

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verstrekt aan derden als wij daar wettelijk toe worden verplicht. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat de meeste gegevens tot 5 jaar na afwikkeling van uw letselschade worden bewaard, tenzij wij daar andere afspraken met elkaar over maken. In ieder geval bewaren en bewaken wij uw gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze dienstverlening.

Uw rechten

In de wetgeving zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens vastgelegd. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens bij ons:

  • op te vragen en in te zien;
  • aan te laten passen op feitelijkheden als deze niet blijken te kloppen;
  • te laten verwijderen, als dat niet strijdig is met wettelijke bewaartermijnen en/of hetgeen in de overeenkomst vastgelegd is.

Onderaan dit privacy-statement staan onze contactgegevens. U kunt via een van de genoemde communicatiekanalen contact met ons opnemen om uw recht uit te oefenen.

Wij gebruiken cookies op onze website

Cookies maken het gebruik van onze website gemakkelijker. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren, zoals een taalinstelling of een emailadres. Deze cookies worden functionele cookies genoemd. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, om zo de website steeds weer te verbeteren. Op onze website vindt u ons cookie statement.

Vragen of contact over ons privacy statement

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

B&O Letselschade
Nieuwland Parc 11 M
2952 DA Alblasserdam
Telefoon: 085 – 877 17 74
info@juristenkantoor.nl

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74