Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Smartengeld

In het kort

 • Smartengeld, ofwel een schadevergoeding voor immateriële schade, is een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen na een ongeval
 • Om een letselschadevergoeding en smartengeld te ontvangen, dient de tegenpartij aansprakelijk te zijn en dit te erkennen
 • U heeft recht op smartengeld (een vergoeding van uw emotionele schade) als u lichamelijk letsel oploopt door schuld van een ander. U heeft hier alleen recht op als u zelf slachtoffer bent
 • Pas bij een medische eindsituatie kan de hoogte van de smartengeldvergoeding berekend worden
 • Onze juridische bijstand bij letselschade is vrijwel altijd kosteloos
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Smartengeld, ofwel een schadevergoeding voor immateriële schade, is een vergoeding voor de emotionele schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Het is een vergoeding voor het leed dat u is aangedaan. Smartengeld is slechts een onderdeel van de totale letselschade en is dus niet, zoals velen denken, iemands totale letselschadevergoeding. Naast smartengeld kunt u tevens al uw andere letselschade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Het gaat dan om alle extra kosten die u heeft moeten maken vanwege uw letsel en de kosten die u nog moet maken. Ook voor misgelopen inkomsten en/of nog mis te lopen inkomen kunt u een vergoeding krijgen.

Heeft u letselschade opgelopen en bent u benieuwd naar de verhaalsmogelijkheden? Bel ons dan of gebruik het contactformulier. Schakelt u ons in, dan:

 • Kost het u helemaal niets
 • Wordt u bijgestaan door een letselschadejurist
 • Is onze kwaliteit gewaarborgd door het keurmerk van het Register Letselschade

Om een letselschadevergoeding en smartengeld te ontvangen, dient de tegenpartij aansprakelijk te zijn en dit te erkennen. Dit valt in de praktijk niet mee, omdat u te maken krijgt met een verzekeringsmaatschappij als tegenpartij. Het is daarom verstandig om bij letselschade contact op te nemen met onze deskundige letselschadejuristen en -experts. U kunt er dan op vertrouwen dat u krijgt waar u recht op heeft; wij claimen uiteraard een maximale schadevergoeding inclusief smartengeld.

Wanneer recht op smartengeld?

U heeft volgens de Nederlandse Wet recht op smartengeld (een vergoeding van uw emotionele schade) als u lichamelijk letsel oploopt door schuld van een ander. U heeft hier alleen recht op als u zelf slachtoffer bent. Komt uw kind of partner te overlijden, dan hebt u helaas geen recht op smartengeld. Wettelijk gezien heeft u dan wel recht op bijvoorbeeld overlijdensschade. Smartengeld is bedoeld ter compensatie van:

 • Verdriet
 • Pijn
 • Verlies van levensvreugde

Smartengeld berekenen

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is vaak een moeilijk en langdurig proces. Het gaat hier immers om niet direct zichtbare schade en is daarom niet eenvoudig vast te stellen in bedragen. Pas bij een medische eindsituatie kan de hoogte van de smartengeldvergoeding berekend worden. Van een medische eindsituatie is sprake wanneer er geen verbetering van het letsel mogelijk is of wanneer het letsel is genezen. Om smartengeld te claimen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden, te weten:

 • Er is een aansprakelijke tegenpartij
 • Deze aansprakelijke tegenpartij heeft aansprakelijkheid erkend
 • Het letsel moet het gevolg zijn van het ongeval (bewijzen)
 • Er is sprake van een medische eindsituatie

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan smartengeld worden geëist. Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld wordt eerst gekeken naar uw persoonlijke letselschade situatie. Er wordt onder meer gekeken naar:

 • Welk letsel u heeft opgelopen
 • De ernst van uw letsel
 • Bent u opgenomen in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum en voor welke duur?
 • De zwaarte en duur van uw medische behandelingen
 • De pijn die u heeft ervaren tijdens uw herstel
 • De totale duur van uw herstel
 • Uw leeftijd
 • De mate en duur van arbeidsongeschiktheid
 • Blijvende restbeperkingen
 • Kunt u hobby’s en/of uw favoriete sport nog uitoefenen?
 • De aanwezigheid van de zichtbare en blijvende gevolgen, zoals littekens en de gevolgen hiervan in uw relatie, sociale kring, op uw werk en tijdens uw vrijetijdsbesteding
 • In welke mate het letsel de ontwikkeling van uw toekomstige werkzame leven beperkt
 • De pijn die zult blijven houden in de toekomst
 • In hoeverre u afhankelijk bent van hulp van anderen

Het totaal van uw persoonlijke letselschade factoren leidt tot een bepaald bedrag aan smartengeld dat door de aansprakelijke tegenpartij aan u betaald moet worden. Hier leest u meer over smartengeld berekenen.

ANWB Smartengeldgids: Leidraad voor bepaling smartengeld

Alle gerechtelijke uitspraken over smartengeld in Nederland worden in de ANWB Smartengeldgids gebundeld. Als het gaat om smartengeld berekenen, geldt deze gids als uitgangspunt voor rechters, letselschadejuristen, aansprakelijkheidsverzekeraars, letselschade advocaten en letselschade experts. De rechter of de aansprakelijkheidsverzekeraar zal bij de berekening van smartengeld in eerste instantie naar uw persoonlijke situatie kijken. Deze wordt dan met een gelijksoortige case uit de ANWB Smartengeldgids vergeleken. De gids is opgedeeld in categorieën waarin alle letselschadebedragen per soort letsel staan vermeld. De categorieën zijn:

 • Mishandeling
 • Medische fout
 • Ongeval
 • Niet-letsel
 • Voeging in strafproces

De soorten letsel waarin binnen iedere categorie onderscheidt wordt gemaakt zijn:

 • Hoofd- zenuw- en hersenletsel
 • Whiplashletsel
 • Oog- en oorletsel
 • Arm- en handletsel
 • Been- en voetletsel
 • Borstkas- schouder- en wervelkolomletsel
 • Heup- en bekkenletsel en beschadiging van inwendige organen
 • Ontsiering van lichaam en gelaat
 • Verlies van reuk- en smaak
 • Mondletsel en belemmering van spraakvermogen
 • Letsel geslachtsorganen

De smartengeldbedragen variëren van € 200,00 tot € 200.000,00. In vergelijking met omringende landen en de Verenigde Staten, zijn de smartengeldbedragen in Nederland verre van royaal te noemen. Over het algemeen vallen de bedragen flink tegen. Smartengeld is in ons land niet te vergelijken met de enorme bedragen die bijvoorbeeld in Amerika als vergoeding van de immateriële schade worden gegeven. Voor veel slachtoffers valt de hoogte van het smartengeld behoorlijk tegen. Lees meer over de Smartengeldgids.

Schakel juridische hulp in voor berekening smartengeld

Zoals gezegd is de berekening van smartengeld een ingewikkelde zaak. Wanneer u licht letsel heeft opgelopen, kunt u zelf proberen de hoogte te berekenen en dit bij de tegenpartij te verhalen. Heeft u ernstig letsel opgelopen en heeft dit meer gevolgen voor u dan alleen een huisartsenbezoek? Dan is het raadzaam om een letselschade expert in te schakelen voor de berekening en het claimen van uw smartengeld. De smartengeld berekening is maatwerk. Dit vergt specialistische en juridische kennis. Daarnaast is het wellicht ook niet verstandig om zelf te gaan discussiëren met de aansprakelijke tegenpartij (diens verzekeraar) over de hoogte van uw smartengeld, omdat juist bij de bepaling van deze vergoeding emotionele gevoelens en gedachten bij u als slachtoffer een grote rol spelen.

Lees meer over aansprakelijkheid.

Een deskundig letselschadejurist van B&O Letselschade beschikt over de juiste kennis en weet precies hoe uw smartengeld berekend moet worden. Ook het claimen van al uw overige letselschade kunt u aan onze experts overlaten. Op grond van de wet is onze juridische bijstand bij letselschade vrijwel altijd kosteloos. Wanneer aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, worden namelijk ook onze kosten door de verzekeraar van de tegenpartij vergoed.

Gratis informatie over smartengeld

Wilt u meer informatie of gratis advies over smartengeld? Bel dan met onze gespecialiseerde letselschadejuristen- en experts. Wij bezoeken u graag aan huis!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen