Letselschade advocaat Spijkenisse

Een auto-ongeluk, een bedrijfsongeval, medische fouten, ze komen dagelijks voor. Ook u kunt slachtoffer worden van een ongeval met letselschade. Als iemand anders daarvoor aansprakelijk is, dan kunt u schadevergoeding claimen. Het claimen van letselschade is werk voor specialisten omdat er kennis voor nodig is op verschillende gebieden. Naast de benodigde medische kennis vraagt het vorderen van letselschade ook financiële en juridische kennis. Een letselschade advocaat of jurist in Spijkenisse is de aangewezen persoon om u te helpen bij het claimen van letselschade.

Op zoek naar een letselschade advocaat Spijkenisse? Bel 085 – 877 17 74

Een letselschade advocaat of jurist in Spijkenisse kan u bijstaan in uw letselschadezaak. Hij of zij kan u helpen met het berekenen van de totale letselschade, inclusief smartengeld en mogelijke toekomstige kosten. Daarnaast zal uw letselschade advocaat of jurist u vertegenwoordigen in de onderhandelingen met de aansprakelijke partij en de schadevergoeding voor u claimen. Om er zeker van te zijn dat u een maximale schadevergoeding zal eisen, is de hulp van een juridisch specialist onontbeerlijk.

Hoe vindt u een letselschade advocaat Spijkenisse?

Tegenwoordig zoeken de meeste mensen op internet als zij een letselschade expert nodig hebben. Er zijn veel verschillende benamingen voor letselschade hulp: Een letselschade jurist, advocaat, expert of deskundige. Omdat er vaak grote financiële belangen zijn gemoeid met het vorderen van letselschade is het verstandig een betrouwbare letselschade advocaat of jurist in Spijkenisse te zoeken.

Het verschil tussen een advocaat en jurist is dat een advocaat ook gemachtigd is namens u op te treden in een rechtszaak. In veruit de meeste gevallen is dat echter niet nodig. Via de weg van onderhandeling worden partijen het meestal eens over de hoogte van de schadevergoeding. Alleen als de wederpartij schuld ontkent of men het écht niet eens kan worden, dan moet de rechter er aan te pas komen. Een letselschade jurist kan u gegarandeerd kosteloos bijstaan.

Letselschade advocaat Spijkenisse en het keurmerk van het Register Letselschade

Het keurmerk van het Register Letselschade is een keurmerk dat alleen mag worden gedragen door advocaten en juristen die voldoen aan strenge eisen. Het keurmerk wordt verleend aan advocaten die zijn aangesloten bij de branchevereniging Vereniging Letselschade Advocaten en aan juristen die zijn aangesloten bij het Nivre.

Indien u een letselschade jurist of letselschade advocaat Spijkenisse in de arm neemt die het keurmerk van het Register Letselschade mag dragen, dan bent u verzekerd van de beste juridische hulp. Juristen en advocaten met het keurmerk worden regelmatig getoetst op kennis en ervaring en werken volgens vastgestelde regels. Zij hebben uw belang nauw in het vizier.

Hoeveel schadevergoeding kan een letselschade advocaat vorderen?

De hoogte van de schadevergoeding die u kunt krijgen is per geval verschillend. Uiteraard speelt de ernst van het ongeval en het opgelopen letsel een grote rol. Ook bepalend zijn de gevolgen. Een klein letsel kan soms grotere gevolgen hebben dan een ernstiger letsel. Dit alles hangt samen met de impact van het letsel op bijvoorbeeld uw verdienvermogen. Als pianist is het missen van een vinger desastreus voor diens werk, terwijl voor een postbode dit veel minder het geval is. Andersom heeft de postbode grote problemen indien hij beenletsel oploopt, en dezelfde pianist merkt daar in zijn werk waarschijnlijk minder van.

> Meer over letsel na ongeval

Een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben. Vaak zijn de letsels ernstig: Amputatie van een ledemaat door beknelling of afrukking, ernstige brandwonden of een val van een steiger. Bij dit soort ernstig letsel raakt men vaak geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt met alle kosten die daaruit voortvloeien.

> Meer over verlies aan arbeidsvermogen na bedrijfsongeval

Welke kosten vallen binnen uw schadeclaim?

Uw letselschade advocaat in Spijkenisse noteert alle kosten op een zogenaamde schadestaat. U dient deze kosten wel te kunnen aantonen. Niet vergoede medische kosten, extra vervoerskosten, kosten van hulp die u nodig heeft bijvoorbeeld in huis of tuin en kosten van revalidatie. Als u enige tijd niet kunt werken en daardoor minder inkomsten geniet dan dienen deze ook te worden vergoed. Soms is naast het letsel ook sprake van grote emotionele belasting. In een dergelijk geval kunt u ook in aanmerking komen voor smartengeld.

> Meer over hoogte letselschadeclaim

Bij een bedrijfsongeval met ernstige gevolgen zoals amputatie van een ledemaat is hier al snel sprake van. Immers, u moet de gevolgen van het bedrijfsongeval de rest van uw leven dragen. Uiteraard moet uw werkgever wel aansprakelijk kunnen worden gesteld. Als u het letsel heeft opgelopen door uw eigen schuld bijvoorbeeld door grove nalatigheid, dan krijgt u minder of geen schadevergoeding.

B&O Letselschade

Als u hulp zoekt bij het claimen van letselschade dan staan de juristen van B&O Letselschade voor u klaar. Wij bezoeken u aan huis en nemen u alles uit handen zodat u zich kunt wijden aan uw herstel. De juristen van B&O Letselschade beschikken over het keurmerk van het Register Letselschade. U bent dus zeker van de beste gespecialiseerde juridische hulp. De kosten van rechtsbijstand zijn voor het slachtoffer kosteloos: de wederpartij zal uw kosten moeten vergoeden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74