Letselschade advocaat Sliedrecht

Hebt u een ongeluk gehad en letsel opgelopen? Een letselschade advocaat of jurist in Sliedrecht kan u bijstaan bij het vorderen van letselschade. Als slachtoffer van een ongeluk heeft u recht op vergoeding van alle schade die u lijdt. Voorwaarde daarbij is wel dat u moet kunnen aantonen dat iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade. De aansprakelijke partij of diens verzekering zal al uw letselschade moeten vergoeden.

Letselschade advocaat Sliedrecht nodig? Bel direct 085 – 877 17 74

Letselschade bestaat uit meer dan alleen de directe kosten zoals reparatie van uw auto, bril of laptop. Een letselschade advocaat of jurist Sliedrecht weet precies welke posten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Hij of zij kan u bijstaan in het berekenen van alle schadeposten en uw schadevergoeding claimen.

Wat doet een letselschade advocaat Sliedrecht?

De meeste letselschadezaken worden afgehandeld via onderhandeling tussen u en de wederpartij, meestal een verzekeringsmaatschappij. Een letselschade advocaat  of jurist Sliedrecht kan deze onderhandelingen namens u voeren. Voordat het zover is, dient eerst de wederpartij aansprakelijk gesteld te worden. Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, zal er een schadestaat opgesteld moeten worden. Alle kosten die u hebt gemaakt of nog zult moeten maken, ten gevolge van het ongeval, worden hierin verwerkt. Als de onderhandelingen niet tot overeenstemming tussen partijen leiden, dan kan een letselschade advocaat Sliedrecht een procedure starten bij de rechtbank.

Schadestaat voor onderbouwen letselschadeclaim

Op de schadestaat worden alle kosten en verloren inkomsten genoteerd die voortvloeien uit het ongeval en letsel. De schadestaat dient ter onderbouwing van uw letselschadeclaim en bevat o.a. schade door:

  • reparatie van auto, fiets, kleding, bril e.d.
  • kosten van medische aard die niet door uw verzekering worden vergoed
  • kosten van huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging indien van toepassing
  • gederfde inkomsten indien u enige tijd niet of minder kon werken
  • verdriet of littekens
  • kosten letselschade advocaat / jurist
  • toekomstige kosten en alle andere schade die u lijdt.

Alle kosten moeten aantoonbaar zijn en in verband staan met het ongeluk.

> Meer over hoogte letselschadevergoeding berekenen

Smartengeld en toekomstige schade

U heeft recht of smartengeld als u ten gevolge van het ongeval (ernstige) psychische schade lijdt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u angsten ontwikkelt die moeten worden behandeld, littekens overhoudt aan bijvoorbeeld brandwonden, een lichaamsdeel moet missen, uw gehoor verliest of blind raakt.

Toekomstige schade is vaak moeilijk te berekenen. Wordt u bijvoorbeeld aangereden en loopt u hierbij blijvend letsel op, dan kan dat gevolgen hebben op lange termijn. Dit is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Wanneer u bijvoorbeeld blijvend arbeidsongeschikt raakt, zal de hoogte van de schadevergoeding sterk afhangen van uw opleidingsniveau, huidige functie en carrièremogelijkheden.

Hebt blijvend letsel opgelopen en woont u in Sliedrecht of omgeving, neem dan contact met ons op om een inschatting te maken uw verhaalkansen.

Hoe vindt u een goede letselschadespecialist?

De meeste mensen zullen op internet naar een letselspecialist zoeken. Het is belangrijk dat u kiest voor een betrouwbare partij die beschikt over alle benodigde kennis. Immers, letselschade claimen is vaak ingewikkeld en vereist kennis op meerdere gebieden. Niet alleen juridische kennis maar ook financiële en medische kennis zijn onontbeerlijk. Een advocaat of jurist met het Nationaal Keurmerk Letselschade verdient zeker de voorkeur. Het keurmerk geeft aan dat een letselschade advocaat of jurist voldoet aan strenge kwaliteitseisen, deskundige juridische bijstand verleent en up to date kennis heeft.

> Meer over goede letselschade advocaat inschakelen

Nationaal Keurmerk Letselschade

Het Nationaal Keurmerk Letselschade wordt toegekend aan letselschadebureaus en advocatenkantoren die beschikken over specialistische kennis en ervaring. Zij worden regelmatig getoetst op hun kennis, ervaring, transparantie en onafhankelijkheid. Een letselschade advocaat met het Nationaal Keurmerk Letselschade kunt u vinden via de branchevereniging Letselschade Advocaten of via de website van De Letselschaderaad. U heeft altijd een advocaat nodig als u een procedure bij de rechtbank wilt voeren. Dit gebeurt echter alleen als partijen er onderling niet uit komen. Aangezien ruim 97% van de letselschadezaken buiten de rechtbank om tot een goed einde worden gebracht, bent u vaak beter af met de hulp van een letselschadejurist. Deze kan u deskundig bijstaan en gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand bieden wanneer een ander voor uw letsel aansprakelijk is.

B&O Letselschade Sliedrecht

De juristen van B&O Letselschade zijn gespecialiseerd in het claimen van letselschade. Na een eerste gesprek bij u thuis worden de te nemen stappen u zoveel mogelijk uit handen genomen. U kunt zich wijden aan uw herstel, terwijl uw gespecialiseerde jurist de wederpartij aansprakelijk stelt en een begin maakt met het opstellen van de schadestaat. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar toekomstige schade, wordt de medische informatie opgevraagd en wordt extern advies ingewonnen.

De juristen van B&O Letselschade zijn aangesloten bij het Nivre. Dit is de branchevereniging voor gespecialiseerde letselschade experts. U kunt zeker zijn van de beste juridische hulp en de kosten van uw juridische bijstand dienen door de wederpartij te worden betaald. Schroom dus niet om een letselschade jurist in te schakelen en bel ons gerust voor vrijblijvend advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74