Letselschade advocaat Schiedam

Heeft u een ongeluk gehad en daarbij letsel of andere schade opgelopen? Als u letselschade wilt claimen dan is het verstandig daarbij de hulp in te roepen van een deskundige. Een letselschade advocaat in Schiedam is daarvoor de aangewezen persoon. Via het internet vindt u veel verschillende letselschade specialisten, maar hoe weet u nu of u met een ervaren, deskundige en betrouwbare letselschade expert te maken heeft?

Letselschade advocaat Schiedam nodig? Bel vrijblijvend 085 – 877 17 74

Een gespecialiseerde letselschade advocaat of jurist in Schiedam beschikt over het keurmerk van het Register Letselschade. Advocaten en juristen met dit keurmerk werken volgens vaste protocollen. Dit keurmerk waarborgt de beste kwaliteit en deskundige juridische bijstand.

Werkzaamheden letselschade advocaat Schiedam

Het met succes claimen van letselschade is geen eenvoudige zaak. Allereerst moet de schuldvraag vast komen te staan. U moet kunnen aantonen dat een derde aansprakelijk is voor uw ongeval of ongeluk. Een letselschade advocaat of jurist Schiedam kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de schuldige partij.

Daarna zal uw letselschade advocaat of jurist, samen met u, een zogenaamde schadestaat opstellen. Op deze schadestaat worden alle kosten genoteerd die voortvloeien uit uw ongeval. Dit betreft zowel de materiële als de immateriële schade.

Vervolgens zal een letselschade advocaat of jurist Schiedam onderhandelingen voeren met de wederpartij. Dit is meestal een jurist van een verzekeringsmaatschappij. Als zij er niet uitkomen, is het mogelijk een procedure bij de rechtbank te starten.

> Meer over wat doet een letselschade advocaat

Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Alle kosten die voortvloeien uit het ongeval moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Onder de materiële kosten vallen alle directe kosten zoals schade aan vervoersmiddelen, kleding en dergelijke. Maar ook de hulp in de huishouding die u nodig heeft, de medische kosten die niet worden vergoed en extra vervoerskosten die u moet maken horen op de schadestaat.

De post gederfde inkomsten kan behoorlijk oplopen. Stel dat u langere tijd niet kunt werken of misschien zelfs (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld doordat u een kans op promotie moet laten schieten of vergoedingen voor overwerk mist.

Uw letselschade advocaat of jurist Schiedam weet precies welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld kunt u vorderen als u psychisch ernstig heeft geleden onder het ongeval of in de toekomst nog zult lijden. Een voorbeeld hiervan is het missen van een vingerkootje waardoor u een geliefde hobby zoals piano spelen niet meer kunt uitoefenen.

> Meer over schadeposten letselschade

Een letselschade advocaat Schiedam kiezen

Het eerste gesprek met een letselschade advocaat of jurist Schiedam is gratis. U kunt zich dus rustig oriënteren en kennis maken met meerdere letselschade advocaten. Een gespecialiseerde letselschade advocaat is aangesloten bij de branchevereniging Letselschade Advocaten. Deze advocaten mogen het keurmerk van het Register Letselschade dragen en worden regelmatig getoetst op hun kennis, ervaring, onafhankelijkheid en transparantie.

Een letselschade jurist die het Keurmerk mag dragen, is aangesloten bij het NIVRE, de branchevereniging voor gespecialiseerde letselschade juristen. Ook zij werken volgens vast protocol en worden regelmatig getoetst.

> Meer over keurmerk van het Register Letselschade

Een letselschade jurist of een letselschade advocaat Schiedam?

Veruit de meeste schadezaken worden via de weg van onderhandeling tot een goed einde gebracht. Een gespecialiseerde letselschade jurist is daarom de aangewezen persoon om u bij te staan bij het claimen van letselschade. Alleen een letselschade advocaat mag procederen bij de rechtbank. Dit gebeurt alleen als de wederpartij schuld ontkent of partijen het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding.

Indien u zich reeds laat bijstaan door een letselschade jurist, dan zal hij of zij een letselschade advocaat Schiedam bij de zaak betrekken indien het tot een procedure bij de rechtbank zou komen. Dit is in de meeste gevallen niet nodig. Slechts 3% van de letselschadezaken eindigt in een rechtszaak.

De kosten van een letselschade advocaat Schiedam

Als slachtoffer hoeft u zelf niets te betalen voor uw letselschade advocaat of jurist. De kosten van uw rechtsbijstand worden vergoed door de schuldige partij. Wellicht heeft u een rechtsbijstandsverzekering en overweegt u te kiezen voor deze vorm van rechtshulp. Bedenk daarbij echter wel dat uw rechtsbijstandsverzekeraar misschien niet over gespecialiseerde letselschade juristen beschikt. Een letselschade procedure kan uiterst ingewikkeld en tijdrovend zijn en ook dat is iets waar een rechtsbijstandsverzekeraar niet op zit te wachten.

B&O Letselschade

De juristen van B&O Letselschade kunnen u helpen bij het claimen van letselschade. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan onze hulp. Immers, de schuldige partij dient ook alle kosten van uw rechtsbijstand te vergoeden. Alle juristen van B&O Letselschade mogen het keurmerk van het Register Letselschade dragen en zijn aangesloten bij de branchevereniging het Nivre. U kunt er dus zeker van zijn dat u wordt bijgestaan door een jurist die beschikt over alle benodigde kennis, ervaring heeft en betrouwbaar is.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74