Letselschade advocaat Scheveningen

De financiële schade waarmee u door een ongeval kunt worden geconfronteerd kan behoorlijk oplopen. Als u door een ongeval of ongeluk letsel oploopt, wordt dit letselschade genoemd. Onder letselschade wordt echter veel meer dan alleen het letsel aan uw lichaam (of geest!) bedoeld: Ook alle andere financiële gevolgen van het ongeval vallen onder het begrip letselschade. Het berekenen en claimen van alle letselschade na een ongeval is een lastige klus. Schakel daarom altijd een letselschade jurist of letselschade advocaat of jurist in Scheveningen in.

Letselschade juristt Scheveningen nodig? Bel direct 085 – 877 17 74

Als u niet zelf verantwoordelijk bent voor hetgeen u is overkomen dan kunt u bij de partij die wel verantwoordelijk is voor uw schade, alle kosten claimen. Het is verstandig in een dergelijk geval de hulp in te roepen van een letselschade advocaat of jurist Scheveningen. Een letselschade jurist of letselschade advocaat in Scheveningen kan u kosteloos bijstaan wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval.

Welke schadeposten kan een letselschade advocaat Scheveningen verhalen?

Een klein ongeluk met licht letsel zal niet zoveel schadeposten met zich meebrengen. In een dergelijke geval zal bijvoorbeeld uw fiets moeten worden gerepareerd, wellicht is uw jas gescheurd en had u enkele pleisters of een drukverband nodig. Een wederpartij zal –indien deze erkent schuldig te zijn aan uw ongeval- meestal zonder veel problemen uw schade vergoeden. Naarmate de gevolgen van het ongeval ernstiger zijn, zullen de schadeposten toenemen evenals de hoogte van de schadeposten. Een letselschade advocaat of jurist Scheveningen kan voor u berekenen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft.

Veel voorkomende schadeposten zijn onder andere:

  • Schade aan voertuigen als auto of fiets
  • Schade aan kleding
  • Schade aan persoonlijke bezittingen als bril of telefoon
  • Medische kosten

> Meer over schadeposten letselschade

Onder materiële kosten vallen alle directe kosten die verband houden met het ongeval, of anders gezegd, daaruit voortvloeien. Deze kosten zijn vaak goed in kaart te brengen maar toekomstige schade is bijvoorbeeld veel moeilijker te berekenen. Misschien kunt u uw oude beroep niet meer uitoefenen of raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Uw letselschade advocaat Scheveningen kan berekenen wat dat voor uw inkomen kan betekenen en houdt rekening met alle aspecten zoals pensioenderving, misgelopen tantièmes en promotiekansen.

Een letselschade advocaat Scheveningen berekent uw smartengeld

Immateriële schade is een kostenpost die ook wel smartengeld wordt genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor het psychisch letsel dat u oploopt ten gevolge van het ongeval. Uw letselschade advocaat of jurist Scheveningen heeft ervaring met het claimen van smartengeld en kan u adviseren over de kansen van succes en namens u onderhandelen met de wederpartij. Als u de rest van uw leven geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld ontsierende littekens in uw gezicht, dan wilt u daar wel een vergoeding voor ontvangen als schadeloosstelling. Uw letselschade advocaat kan de hoogte van het smartengeld berekenen en dit meenemen in de totale claim voor schadevergoeding van uw letsel.

Smartengeld wordt uitgekeerd bij:

  • Pijn
  • Verdriet
  • Gederfde levensvreugde
  • Psychische problemen door het ongeval

> Meer over smartengeld

Welke schade komt zoals voor vergoeding in aanmerking?

Welke schade moet worden vergoed hangt af van het ongeval, de ernst van het letsel, de kansen op algeheel herstel en de gevolgen voor het slachtoffer. Onder directe schade, die altijd moet worden vergoed, vallen kosten van bijvoorbeeld reparatie van een auto, fiets, bril of laptop. Verder moet u denken aan kosten vervoer naar een ziekenhuis en medische kosten die niet worden vergoed.

Als u enige tijd niet kon werken heeft u misschien minder inkomsten gehad en als u hulp nodig had bij de huishouding of persoonlijke verzorging dienen de kosten hiervan ook te worden vergoed. Een letselschade advocaat Scheveningen is een gespecialiseerde advocaat die alle benodigde kennis in huis heeft om voor u de maximale schadevergoeding te claimen.

Toekomstige schade berekenen

Onder toekomstige wordt verstaan schade die u pas in de toekomst zult lijden. Hiervan is sprake als u door het opgelopen letsel bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Een medisch specialist zal in een dergelijk geval een uitspraak moeten doen over de kansen van herstel of verdienmogelijkheden door omscholing. Het berekenen van toekomstige schade is ingewikkeld en u kunt hiervoor het beste een schade expert in de arm nemen. Een gespecialiseerd letselschade jurist of letselschade advocaat Scheveningen met het Nationaal Keurmerk Letselschade verdient dan de voorkeur.

Letselschade advocaat of jurist met Nationaal Keurmerk Letselschade

Als u de beste juridische hulp wilt bij het claimen van uw letselschade dan is het verstandig te kiezen voor een letselschade advocaat of jurist Scheveningen die het Nationaal Keurmerk Letselschade mag dragen. Dit keurmerk wordt alleen gegeven aan advocaten en juristen die werken volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Letselschade Raad.

> Meer over verschil letselschade advocaat en jurist

Kosteloze rechtsbijstand na een ongeval

De juristen van B&O Letselschade zijn gespecialiseerd in het claimen van letselschade en dragen het Nationaal Keurmerk Letselschade. Zij worden regelmatig getoetst op hun kennis en ervaring alsmede onafhankelijkheid en transparantie. Juristen en advocaten die het keurmerk dragen moeten werken volgens vastgestelde regels. De juristen van B&O Letselschade zijn aangesloten bij de brancheverenging voor gespecialiseerde letselschade juristen, het NIVRE. Zorg dat u krijgt waar u recht op heeft en laat u bijstaan door de juristen van B&O Letselschade.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74