Letselschade advocaat Leerdam

Lichamelijke of geestelijke letselschade kunt u op allerlei manieren oplopen. Een ongeval op het werk of in het verkeer zijn veel voorkomende oorzaken. Maar ook ongewild betrokken raken bij een vechtpartij op straat behoort tot de mogelijkheden. U kunt slachtoffer zijn van een medische fout of een beroepsziekte oplopen. De gevolgen voor het slachtoffer zijn natuurlijk afhankelijk van de ernst van het letsel zelf en de gevolgen daarvan. Een letselschade advocaat of jurist in Leerdam kan de aangewezen persoon zijn u bij te staan in een procedure tot vorderen schadevergoeding.

Letselschade in Leerdam? Neem vrijblijvend contact op: 085 – 877 17 74

Bij het kiezen van een letselschade jurist of letselschade advocaat in Leerdam is het van belang om te letten op het Nationaal Keurmerk Letselschade. De Letselschaderaad ziet erop toe dat de aangesloten letselschadespecialisten hun werk deskundig, transparant en onafhankelijk uitvoeren. B&O Letselschade draagt dit keurmerk en is aangesloten bij NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts en het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars). Hierdoor weet u zeker dat u wordt geholpen door ervaren en deskundige letselschadespecialisten.

Letselschade advocaat Leerdam: schadeclaim indienen

Als u niet zelf schuldig bent aan uw ongeval, dan wilt u van de aansprakelijke partij een schadevergoeding. Daar heeft u recht op. U heeft recht op vergoeding van alle kosten die voortvloeien uit het door u opgelopen letsel. U moet daartoe een schadeclaim indienen. Een letselschade advocaat in Leerdam kan u daarbij helpen. Allereerst moet onomstotelijk komen vast te staan dat een derde aansprakelijk kan worden gesteld. Daarna moet worden berekend wat uw schade is. Tot letselschade behoren de directe kosten die uit het letsel voortvloeien maar ook gevolgschade en immateriële schade (smartengeld).

Een letselschade deskundige kiezen

U zult er belang bij hebben een letselschade deskundige in te schakelen die niet te ver van uw woonplaats kantoor houdt. Immers, letselschadezaken kunnen lang duren. Overigens zal uw letselschade expert zoals een letselschade jurist u thuis bezoeken. U kunt tijdens dit gesprek uw verhaal uitgebreid vertellen en overleggen over de mogelijkheden tot verhaal van schade.

Als uw zaak voor de rechter moet komen omdat de wederpartij geen schuld wil erkennen, dan dient u een letselschade advocaat in de arm te nemen. Als u eerder al werd bijgestaan door een letselschade jurist, dan zal deze uw zaak overdragen aan een letselschade advocaat. Belangrijk is, dat u zich prettig voelt bij uw letselschade deskundige.

> Meer over de afwikkeling van een letselschadezaak

De rechten van het slachtoffer van letselschade: de kosten

Als slachtoffer heeft u recht op algehele schadevergoeding van al uw kosten. Daaronder vallen kosten van medische hulp die niet wordt vergoed, vervoer naar een arts, kosten van huishoudelijke hulp en andere noodzakelijke bijstand. Daarnaast moet vergoeding plaatsvinden van herstel van bijvoorbeeld een auto, fiets, ruit of kleding.

Ook de kosten die u maakt in verband met de procedure dienen te worden vergoed. De kosten van uw letselschade advocaat in Leerdam moeten dan ook worden betaald door de wederpartij. Indien een deskundigen rapport moet worden opgemaakt moeten ook de kosten hiervan door de wederpartij worden gedragen. Deze kosten dienen wel in verhouding te staan tot de schade zelf. Een voorbeeld van een deskundigenrapport is een rapport van een medisch expert of van een garage  indien sprake is van een auto-ongeluk.

> Meer over schadevergoeding letselschade

Andere rechten van het slachtoffer

Als slachtoffer heeft u recht op bijstand door een advocaat tijdens een gerechtelijke procedure. Ook heeft u recht op inzage van uw dossier en van de processtukken. Als u geestelijk lijdt onder de gevolgen van uw letselschade, dan heeft u ook recht op smartengeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een lichaamsdeel moet missen. Ook kan het gebeuren dat u psychische problemen heeft door hetgeen is gebeurd en daarvoor hulp nodig heeft. Uw letselschade advocaat Leerdam kan u hierover informeren. Zorg dat u over goede juridische hulp beschikt om tot een maximale vergoeding te komen voor de door u geleden schade.

Letselschade jurist of letselschade advocaat?

De keuze tussen een jurist of advocaat is soms lastig. Als de wederpartij schuld erkent, kunt u kiezen voor een letselschade jurist. Veruit de meeste letselschade zaken worden via de weg van onderhandeling tot een goed einde gebracht. Een gespecialiseerde letselschade jurist kan u bijstaan in deze onderhandelingen en het juridische aspect uit uw naam overnemen.

Mocht u willen kiezen voor een letselschade advocaat, dan kunt u kiezen voor een specialist die is aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten. Een letselschade advocaat Leerdam is gemachtigd namens u op te treden in een rechtszaak. Wanneer uw zaak niet voor de rechter komt, heeft u geen letselschade advocaat nodig om schadevergoeding te claimen. Een gespecialiseerde jurist kan u dan bijstaan.

De kosten van uw juridische bijstand moeten worden vergoed door de wederpartij. U dient dan wel aan te kunnen tonen dat hij of zij aansprakelijk is voor uw letsel. De kosten worden meegenomen in het eindbedrag van de schadevergoeding. Indien de zaak voor de rechter komt en u wint de zaak, dan zal de rechter de wederpartij veroordelen tot betaling van uw advocaatkosten. Deze kosten dienen uiteraard in verhouding te staan met de geleden schade. Wanneer u een letselschade jurist aan de hand neemt, is de juridische bijstand zeker kosteloos.

> Meer over wat doet een letselschade advocaat

B&O Letselschade

De ervaren letselschade juristen hebben vele jaren ervaring met het claimen van maximale schadevergoeding bij letselschade. Onze juristen zijn deskundig, hebben uw belang voorop staan en hebben de juiste kennis om de juridische kant van uw letselschadezaak uit handen te nemen. Voor advies over uw letselschadezaak kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74