Letselschade advocaat Katwijk

Het oplopen van letselschade na een ongeval komt veel voor en kan bijzonder emotioneel belastend zijn voor het slachtoffer. U bent geschrokken en heeft pijn door het opgelopen letsel. Het letsel kan voorspoedig herstellen maar ook een langdurig herstel vragen door bijvoorbeeld een operatie. Tenslotte is het ook mogelijk dat oplopen van letselschade gevolgen heeft voor de rest van uw leven. U kunt zo ernstig gewond raken dat u niet meer in staat bent te werken of u kunt psychisch zo belast zijn dat u langdurig arbeidsongeschikt raakt. Met alle financiële gevolgen van dien! Een letselschade advocaat of jurist in Katwijk kan u bijstaan in deze moeilijke periode door alle juridische zaken voor u te regelen.

Letselschade in Katwijk? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74

Wilt u zeker zijn van de beste juridische hulp? Schakel dan een letselschade jurist of letselschade advocaat in met het Nationaal Keurmerk Letselschade. De Letselschaderaad controleert jaarlijks streng of de aangesloten juristen en advocaten deskundig, transparant en onafhankelijk te werk gaan. Daarnaast is B&O Letselschade aangesloten bij NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts en het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars), hierdoor wordt de kennis van onze gespecialiseerde letselschade juristen jaarlijks bijgehouden.

Keuze letselschade jurist of advocaat

Het claimen van letselschade en het onderhandelen over de hoogte van de schadevergoeding kunt u het beste overlaten aan een specialist. Zo’n specialist kan een letselschade jurist of een letselschade advocaat in Katwijk zijn. De keuze voor de meest geschikte letselschade deskundige zal afhangen van verschillende zaken zoals de ernst van het letsel en de schuldvraag. Als de wederpartij geen schuld erkent, dan zal dit tot een andere procedure leiden dan wanneer de wederpartij wel erkent schuldig te zijn aan uw letsel.

Het eerste gesprek met een letselschade advocaat Katwijk is altijd gratis. Vrijwel altijd kan een eerste gesprek bij u thuis plaatsvinden. Tijdens een eerste gesprek krijgt u zicht op uw zaak en in hoeverre u kans maakt op een volledige schadevergoeding voor alle geleden schade. Laat u dus goed adviseren en nodig eventueel twee letselschade experts uit om een vergelijk te kunnen maken. U zult enige tijd moeten samenwerken en dan is het ook belangrijk of u zich prettig voelt bij uw letselschade advocaat Katwijk.

Wat is letselschade?

Letselschade kan bestaan uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Onder lichamelijk letsel valt alle schade aan uw lichaam zoals snijwonden, schaafwonden, brandwonden en botbreuken. U kunt ook inwendig letsel oplopen of een hersenschudding. Onder ernstiger letselschade vallen bijvoorbeeld een ernstige whiplash, een dwarslaesie of amputatie van een ledemaat. De hoogte van de schadevergoeding zal mede afhangen van de ernst van de verwonding en de kans op volledig herstel.

Psychisch letsel is vaak moeilijk in geld uit te drukken. Psychisch letsel kan zonder lichamelijk letsel voorkomen maar ook gepaard gaan met lichamelijk letsel, of daaruit voortvloeien. In dat laatste geval wordt vaak smartengeld geclaimd. Een voorbeeld daarvan is een smartengeld uitkering voor lelijke zichtbare littekens in uw gezicht ten gevolge van een ongeval met letsel. Deze kosten worden ook wel immateriële kosten genoemd.

> Meer over wat te doen na een ongeval met letselschade

Letselschade en materiële kosten

Onder de materiële kosten vallen:

  • Alle kosten die direct voortvloeien uit het letsel zelf zoals medische kosten die niet worden vergoed
  • Kosten van herstel van kleding, fiets, auto of ruit
  • Kosten van gederfde inkomsten omdat u enige tijd of langere tijd niet kon werken
  • Kosten van uw letselschade advocaat of jurist
  • Kosten van tijdelijke huishoudelijke hulp
  • Kosten van extra vervoer naar een arts
  • Eventueel buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten die direct verband houden met het door u opgelopen letsel komen voor vergoeding in aanmerking. Voorwaarde daarbij is uiteraard wel dat de wederpartij aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letsel.

> Meer over letselschade na een ongeval

De procedure van een letselschadezaak

Indien u een letselschade advocaat of jurist in de arm heeft genomen, dan zal hij of zij de zaak eerst uitgebreid met u bespreken en aansluitend grondig bestuderen. Eventueel wordt het proces-verbaal van het ongeval opgevraagd. Uw kosten worden in kaart gebracht en daarom is het van belang dat u uw kosten goed bijhoudt en noteert. Indien het letsel problemen in de toekomst kan veroorzaken, zal een medisch rapport moeten worden opgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het letsel leidt tot arbeidsongeschiktheid. In dat geval wordt een medisch expert in de arm genomen.

Uiteraard zal uw letselschade advocaat of jurist Katwijk de wederpartij aansprakelijk stellen en een claim indienen tot schadevergoeding. Aansluitend wordt door partijen onderhandeld over de hoogte van de schadevergoeding. De kosten van uw letselschade advocaat Katwijk worden ook meegenomen bij de berekening van de hoogte van de schadevergoeding.

In veruit de meeste gevallen leidt onderhandelen tussen partijen tot een schadevergoeding en is daarmee de zaak tot een einde gekomen. Echter, soms worden partijen het niet eens. In dat geval kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. Uw letselschade advocaat Katwijk kan u ook in deze procedure bijstaan.

> Meer over wat doet een letselschade advocaat

Letselschadebureau B&O Letselschade

In veruit de meeste gevallen is het verstandig om eerst een erkende letselschade jurist in te schakelen. De gespecialiseerde letselschade juristen van B&O Letselschade zijn ervaren en deskundige juristen die uw belang voorop hebben staan. Door onze ervaring, kennis en vaardigheden weten zij een maximale schadevergoeding te claimen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74