Letselschade advocaat Assen

Als u het slachtoffer bent geworden van letselschade na een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een ander ongeval, dan kunt u de juridische dienstverlening van een letselschade advocaat of jurist inschakelen. Als een andere partij schuldig is aan het ongeval, dan zal een letselschade advocaat of jurist deze partij aansprakelijk stellen, de letselschade vaststellen en een schadevergoeding claimen. De rechtsbijstand van een letselschade advocaat in Assen is in dit geval kosteloos, omdat de aansprakelijke partij ook uw juridische kosten moet vergoeden. Om in Assen gebruik te maken van de rechtsbijstand van een letselschade advocaat is het niet noodzakelijk dat het ongeval heeft plaatsgevonden in Assen zelf.

Letselschade opgelopen in Assen? Neem contact op met:  085 – 877 17 74

Als u naar aanleiding van uw letselschade op zoek gaat naar juridische hulp in Assen, dan is het verstandig om te letten op de kwaliteit van dienstverlening. De kwaliteit van letselschadespecialisten in Nederland staat onder toezicht van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Een letselschade advocaat of een letselschadebureau moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen om het keurmerk te mogen dragen. B&O Letselschade draagt het Nationaal Keurmerk Letselschade en is tevens lid van het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE) en het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars (NIS). Bij letselschadebureau B&O Letselschade kunt u rekenen op deskundige rechtsbijstand in Assen van een ervaren en persoonlijk betrokken letselschadejurist die zijn vakkennis voortdurend bijspijkert.

Letselschade advocaat claimt uw schadevergoeding

Ons letselschadebureau of een letselschade advocaat in Assen claimt uw schadevergoeding bij de aansprakelijke partij als u letselschade heeft opgelopen na een ongeval. Voorafgaand aan het daadwerkelijk claimen van een schadevergoeding doen wij, wanneer dat nodig is, een aansprakelijkheidsonderzoek. Hierbij kunnen wij ook het door u aangedragen bewijsmateriaal goed gebruiken.

> Meer over wat te doen na een ongeval met letsel

Indien mogelijk en relevant, is het altijd verstandig om foto’s te maken van de plaats van het ongeval en gegevens te noteren van eventuele getuigen en betrokkenen. Bij het vaststellen van uw letselschade berekent ons letselschadebureau of een letselschade advocaat in Assen zo nauwkeurig mogelijk welke kosten u maakt en nog zal maken als gevolg van het ongeval. Daarnaast berekenen wij een bedrag aan smartengeld als er sprake is van psychische schade of gederfde levensvreugde. Een aantal voorbeelden van schadeposten bij letselschade zijn:

  • Kosten voor medische behandelingen en medicijnen
  • Loonderving
  • Aanpassingen van de thuissituatie
  • Kosten voor huishoudelijke hulp
  • Verlies van no-claim
  • Smartengeld

> Meer over schadeposten na een ongeval

Is er bij een letselschadezaak altijd sprake van een rechtszaak?

Nee, in 97 procent van de gevallen komt er bij de afwikkeling van een letselschadezaak geen rechter aan te pas. Ons letselschadebureau of een letselschade advocaat in Assen zal zich bij letselschade meestal direct richten tot de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar om een schadevergoeding te claimen. Als er in uw geval een rechtszaak moet komen naar aanleiding van uw letselschade, dan kan een letselschade advocaat een procedure starten en de zaak voorleggen aan een rechter.

> Meer over een letselschade claim indienen

Een letselschadebureau is niet bevoegd om zelf een procedure te starten tegen de aansprakelijke partij, maar hanteert een lager uurtarief dan een letselschade advocaat. Het voordeel hiervan is dat u 100% verzekerd bent van gratis rechtsbijstand als de wederpartij aansprakelijk is voor uw letselschade. Het hogere uurtarief van een letselschade advocaat leidt in sommige gevallen zelfs tot bezwaar bij de aansprakelijke partij waardoor u het risico loop een deel van de juridische kosten zelf te moeten betalen. Als u ons letselschadebureau inschakelt en uw letselschadezaak moet tóch voor de rechter komen, dan zullen wij ervoor zorgen dat er een letselschade advocaat wordt ingeschakeld in Assen.

Letselschadebureau B&O Letselschade voor kosteloze rechtsbijstand

B&O Letselschade kan u garanderen dat uw rechtsbijstand gratis is als de wederpartij aansprakelijk is voor uw letselschade. Onze ervaren letselschadejuristen en -experts zijn gespecialiseerd in het doen van een aansprakelijkheidsonderzoek, het berekenen van letselschade en smartengeld en het claimen van schadevergoedingen. Neem bij letselschade vandaag nog contact met ons op voor rechtsbijstand bij letselschade in Assen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74