Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 262 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

In het kort

  • Als u letselschade of een beroepsziekte hebt opgelopen door een bedrijfsongeval of als gevolg van gebrekkige arbeidsomstandigheden, dan kunt u hiervoor uw werkgever aansprakelijk stellen
  • U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor alle materiële en immateriële letselschade
  • U kunt uw werkgever niet aansprakelijk stellen voor letselschade als hij kan aantonen dat er aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan of dat de letselschade niet het gevolg is van een bedrijfsongeval
  • B&O Letselschade Juristen kan u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand bieden en uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als u letselschade of een beroepsziekte hebt opgelopen door een bedrijfsongeval of als gevolg van gebrekkige arbeidsomstandigheden, dan kunt u hiervoor uw werkgever aansprakelijk stellen. Meestal heeft uw werkgever een bedrijfsongevallenverzekering waar hij aanspraak op kan maken. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over een verstoorde arbeidsrelatie of ontslag, omdat u van uw werkgever mag verwachten dat hij zijn verantwoordelijkheden kent. Wel is het verstandig om u te laten bijstaan door een letselschadebureau om te bemiddelen tussen u en uw werkgever en de schadevergoeding voor u te claimen. B&O Letselschade kan u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand bieden en uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

Letselschade na bedrijfsongeval

Dagelijks lopen werknemers letselschade op tijdens werktijd waarvoor zij hun werkgever aansprakelijk stellen. Vorig jaar liep zelfs 1 op de 15 werknemers in Nederland letsel op na een bedrijfsongeval. In elke sector lopen werknemers risico op letselschade na een bedrijfsongeval, maar er zijn een aantal sectoren waar de kans op letselschade na een bedrijfsongeval groter is. In de horeca, de agrarische sector en in de bouw komen bedrijfsongelukken beduidend meer voor dan in andere sectoren. Ongeacht in welke sector u werkt, na een bedrijfsongeval kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen voor alle materiële en immateriële letselschade. Door het bedrijfsongeval krijgt u te maken met ziektekosten, extra reiskosten en schade aan bezittingen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met loonderving. Dat wil zeggen dat u door het bedrijfsongeval minder inkomen heeft doordat u minder kunt werken of zelfs arbeidsongeschikt bent geraakt. U heeft recht op een schadevergoeding ter compensatie van de kosten die u maakt en het misgelopen inkomen als gevolg van het bedrijfsongeval. Ook voor immateriële letselschade, door bijvoorbeeld pijn en verdriet, kunt u een schadevergoeding krijgen in de vorm van smartengeld.

Meer informatie:

Aansprakelijkheid werkgever

Uw werkgever is wettelijk verplicht om zijn werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden en alle voorzorgsmaatregelen te nemen om een bedrijfsongeval of een beroepsziekte te voorkomen. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor een zorgvuldig ingerichte werkplek, duidelijke instructies en deugdelijk materiaal zoals goed gereedschap, veilige machines en beschermingsmiddelen. Indien u letselschade oploopt of een beroepsziekte ontwikkelt doordat uw werkgever in gebreke is gebleven in zijn wettelijke zorgplicht, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

U kunt uw werkgever niet aansprakelijk stellen voor letselschade als hij kan aantonen dat er aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan of dat de letselschade niet het gevolg is van een bedrijfsongeval. De werkgever kan de werknemer roekeloosheid of het bewust negeren van veiligheidsinstructies verwijten. De bewijslast ligt in dit geval bij de werkgever. Slechts in het geval dat de werknemer zich verweert tegen zijn eigen aansprakelijkheid, dan zal de werknemer het bewijs moeten aanleveren om dit te ontkrachten en moeten aantonen dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. Ten slotte genieten stagiaires, leerlingen, freelancers en thuiswerkers extra bescherming bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij de werkgever aansprakelijk stellen, ook als hun letselschade door eigen toedoen tijdens werktijd is ontstaan.

Stappenplan werkgever aansprakelijk stellen

Als u letselschade heeft opgelopen na een bedrijfsongeval, dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen, dan dient u een aantal stappen te ondernemen. Hieronder vindt u het vijf-stappenplan dat u moet doorlopen voordat u schadevergoeding kunt claimen bij uw werkgever:

1. Stel vast er of sprake is van een bedrijfsongeval

Een ongeval dat tijdens werktijd op het kantoor, in een bedrijfspand, op een bouwplaats of op een andere locatie plaatsvond en waarbij u letsel opliep, is een bedrijfsongeval. Ook een ongeval tijdens een pauze of een zakenreis is een bedrijfsongeval. In sommige gevallen is een ongeluk tijdens woon werkverkeer en tijdens een personeelsuitje ook een bedrijfsongeval.

2. Stel oorzaak bedrijfsongeval vast

Als een onveilige werkomgeving, een gebrek aan duidelijke instructies of het ontbreken van beschermingsmiddelen de oorzaak is van het bedrijfsongeval, dan is de werkgever aansprakelijk. Als het bedrijfsongeval veroorzaakt is door uw roekeloze gedrag of opzet, dan kunt u de werkgever niet aansprakelijk stellen.

3. controleer melding bedrijfsongeval bij arbeidsinspectie

De werkgever heeft bij ernstige bedrijfsongevallen een meldingsplicht bij de Arbeidsinspectie. Als er sprake is van een ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of overlijden, dan is de werkgever verplicht om de Arbeidsinspectie hiervan op de hoogte te stellen. Deze melding is een onmisbaar bewijsstuk voor de afhandeling van een letselschadezaak.

4. Uw werkgever aansprakelijk stellen

Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Schakel een letselschadebureau in om uw werkgever aansprakelijk te stellen. De diensten van een letselschadebureau zijn gratis als uw werkgever aansprakelijk is.

5. Letselschade vaststellen

Stel de letselschade vast die u hebt geleden door het bedrijfsongeval en die u nog zal lijden in de toekomst. Een letselschadebureau kan u helpen om een overzicht te maken van alle schadeposten van uw letselschade zoals loonderving, medische kosten en smartengeld.

B&O Letselschade

U wordt altijd aangeraden om een letselschadebureau in te schakelen om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is onze rechtsbijstand namelijk gratis. De letselschadejuristen en letselschade experts van B&O Letselschade hebben ruime ervaring in het bemiddelen tussen werknemers en werkgevers. Wij stellen uw letselschade vast, helpen met uw werkgever aansprakelijk stellen en dienen een schadevergoeding in. Neem bij letselschade na een bedrijfsongeval vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen