Arbeidsongeschikt verklaard na ongeluk

In het kort

  • Wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval dat een ander heeft veroorzaakt, is het zaak tijdig juridische bijstand te zoeken
  • Om uw letselschade vergoed te krijgen zult u de verantwoordelijke partij aansprakelijk moeten stellen
  • De letselschade experts van B&O Letselschade kunnen u bijstaan wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. Indien de andere partij hiervoor aansprakelijk is, staan wij u geheel kosteloos bij
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Na een aanrijding, bedrijfsongeval of ander ongeluk loopt u het risico om door uw letsel arbeidsongeschikt te raken. Bent na een ongeluk arbeidsongeschikt verklaard, dan loopt u veel inkomen mis. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw arbeidsongeschiktheid, kunt u schadevergoeding vorderen voor de loonderving die het gevolg is van het ongeluk. U kunt dan tevens gratis gebruik maken van de juridische hulp van een letselschadebureau dat het keurmerk van het Register Letselschade draagt.

Onze specialisten staan u juridisch bij als u door een ongeluk tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt verklaard bent. Wij helpen u bij het rond krijgen van de aansprakelijkheid en het vaststellen en verhalen van uw letselschade. Omdat wij in heel Nederland actief zijn, kunt u ons altijd benaderen wanneer u door een ongeluk gewond bent geraakt.

Schade arbeidsongeschiktheid

De grootste schadepost bij arbeidsongeschiktheid is het Verlies Arbeidsvermogen (VAV). Dit betekent dat u tijdelijk of zelfs voor de rest van uw leven inkomen misloopt. Afhankelijk van uw inkomen, andere mogelijkheden om inkomsten te verwerven en de leeftijd waarop u arbeidsongeschikt raakt, kan de hoogte van deze schadepost behoorlijk oplopen. Bij zeer grote letselschades laten wij de berekening van het verlies arbeidsvermogen berekenen door het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL). Hier wordt uw situatie voor het ongeval bekeken en zal, rekening houdend met alle kansen en risico’s op de arbeidsmarkt, een berekening worden gemaakt die geheel is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan eventuele bonusregelingen, onregelmatigheidstoeslag en overwerk.

Re-integratie na ongeluk

Als u niet meer kunt werken na een ongeluk, hebben zowel u als uw werkgever de verplichting er alles aan te doen om weer aan het werk te kunnen. Deze verplichting geldt niet alleen als u arbeidsongeschikt bent geraakt door een bedrijfsongeval. Ook als u door een ongeval buiten werktijd arbeidsongeschikt bent geraakt, moet uw werkgever uw loon doorbetalen en meewerken aan uw reïntegratie. In het laatste geval kan uw werkgever de kosten van uw reïntegratie echter wel verhalen op de aansprakelijke partij.

De periode waarin uw werkgever uw loon doorbetaalt en u helpt bij uw reïntegratie is maximaal twee jaar. Bij hoge uitzondering kan deze periode verlengt worden als blijkt dat uw werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen. Wanneer u niet meer kunt werken door een ongeluk, maakt u samen met uw werkgever en een bedrijfsarts afspraken over of en wanneer u weer gedeeltelijk of volledig aan het werk kunt. Ook aangepast werk bij een andere werkgever behoort dan tot de mogelijke alternatieven.

De verplichting van de werkgever, om mee te werken aan uw re-integratie bij langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt doorgaans alleen als u een arbeidscontract heeft. Werknemers met een nulurencontract of die voor een uitzendbureau werken komen veelal direct in de ziektewet. Dit betekent dat  u 70% van uw laatstverdiende dagloon ontvangt. Voor de overige 30% kunt u schadevergoeding verhalen op de voor het ongeluk verantwoordelijke partij. Niet meer kunnen werken door een ongeluk heeft flink wat voeten in de aarde, het is zaak om goed te laten uitzoeken wat uw rechten zijn.

Juridische hulp van letselschadebureau

Bent u arbeidsongeschikt geraakt, dan is het niet eenvoudig uw schade te verhalen. U heeft te maken met uw werkgever, verzekeraars en eventueel andere betrokken partijen. Het is in dit geval goed voor te stellen dat u niet weet waar u moet beginnen. Met de juridische hulp van ons letselschadebureau hoeft u zich hier gelukkig niet mee bezig te houden. Wanneer u arbeidsongeschikt geraakt bent door schuld van iemand anders, helpen wij u zelfs gratis. Ons honorarium dient namelijk vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

De juridische hulp van ons letselschadebureau houdt in dat wij een aansprakelijkheidsonderzoek uitvoeren, uw schadevergoeding voor letselschade en smartengeld berekenen en dit claimen bij de aansprakelijke partij. Als de aansprakelijke partij niet akkoord gaat met onze eisen, kan een letselschade advocaat een eventuele procedure voeren.

Bent u arbeidsongeschikt geraakt, laat dan uw belangen laten behartigen door ons letselschadebureau, zodat u voor alle gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd.

Letselschadekantoor

Met B&O Letselschade heeft u een sterke partij achter u staan die voor uw belangen opkomt en alles in het werk stelt om maximale schadevergoeding te claimen. Onze ervaren letselschade experts zijn gedreven en persoonlijk betrokken bij uw letselschadezaak. Voor rechtsbijstand kunt u vrijblijvend contact opnemen met B&O Letselschade. Wij komen persoonlijk bij u langs om de zaak goed op te starten.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74