Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Productaansprakelijkheid bij letselschade door gebrekkig product

In het kort

  • Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. De schade aan het product zélf valt niet onder productaansprakelijkheid
  • Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die u van het product mag verwachten
  • Iedereen die een product op de markt brengt is aansprakelijk voor letselschade ontstaan door gebreken aan het product. Dit zal in veel gevallen de producent van het product zijn
  • Het slachtoffer moet de letselschade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de letselschade bewijzen
  • De verjaringstermijn bij productaansprakelijkheid bedraagt drie jaar. Daarnaast vervalt uw recht op letselschadevergoeding tien jaar nadat de producent het gebrekkige product op de markt bracht
  • Is de tegenpartij aansprakelijk, dan betaalt deze onze rekening
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U rijdt op uw gloednieuwe fiets als het noodlot toeslaat: Uw stuur breekt af en u loopt ernstig letsel op. Of de ladder waarop u staat breekt ineens, waardoor u hard ten val komt. In deze gevallen is er sprake van letselschade door een gebrekkig product. Uw financiële schade kunt u op grond van productaansprakelijkheid verhalen. B&O Letselschade is specialist op het gebied van productaansprakelijkheid en helpt u graag met uw claim.

Wat is productaansprakelijkheid?

Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. De schade aan het product zélf valt niet onder productaansprakelijkheid. Uiteraard kunt u wel op grond van andere regelingen deze schade verhalen. De artikelen 6:185 tot en met 193 BW bevatten de regels over productaansprakelijkheid.

Wat is een gebrekkig product?

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die je van het product mag verwachten. Wat je van het product mocht verwachten hangt onder andere af van:

  • De presentatie van het product, zoals de verpakking, reclame of gebruiksaanwijzing;
  • Het gebruik van het product. Aan de ene kant is de producent niet aansprakelijk voor onjuist en/of onvoorzichtig gebruik. Aan de andere kant mag de producent er niet op rekenen dat een gebruiker steeds alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt;
  • Het tijdstip waarop het product op de markt wordt gebracht. De gebrekkigheid moet worden beoordeeld aan de hand van de veiligheidsnormen die bestonden op het tijdstip van het op de markt brengen.

Wie aansprakelijk voor letselschade door een gebrekkig product?

Iedereen die een product op de markt brengt is aansprakelijk voor letselschade ontstaan door gebreken aan het product. Dit zal in veel gevallen de producent van het product zijn. Onder producent wordt verstaan: De fabrikant van het eindproduct. Is niet duidelijk wie de producent is, dan is de leverancier van het product aansprakelijk.

Bewijslast en verjaring productaansprakelijkheid

Het slachtoffer moet de letselschade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de letselschade bewijzen. Het is dus erg belangrijk na het ongeval zo veel mogelijk bewijzen te verzamelen: Maak foto’s, zorg voor een doktersverklaring en zoek de aankoopbewijzen en gebruiksaanwijzingen bij elkaar.

Het is zaak snel te handelen nadat u letselschade lijdt. De verjaringstermijn bedraagt namelijk drie jaar. Deze termijn start op het moment dat u bekend bent met zowel de schade, het gebrek als met de identiteit van de producent.

Daarnaast geldt dat uw recht op letselschadevergoeding in ieder geval vervalt tien jaar nadat de producent het gebrekkige product op de markt bracht.

Meer informatie:

Specialist productaansprakelijkheid bij letselschade

Ons team bestaat uit letselschade juristen en experts, die gespecialiseerd zijn in productaansprakelijkheid. Wij zoeken graag voor u uit bij wie uw claim ingediend dient te worden en behartigen graag uw belangen in het verdere traject van productaansprakelijkheid.

U hoeft overigens niet bang te zijn voor een hoge rekening: Onze nota dienen we rechtstreeks in bij de tegenpartij. Onder letselschade vallen namelijk ook de rechtsbijstandskosten. Is de tegenpartij aansprakelijk, dan betaalt deze onze rekening.

Heeft u letselschade geleden door een gebrekkig product? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen