Wiki: Vergoedingen

Schade claimen bij verzekeraar, wat dekt de verzekering?

Een aanrijding kan een lange nasleep en soms zelfs blijvende gevolgen hebben. U kunt te maken krijgen met materiële schade, lichamelijk letsel en psychische klachten. De kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen aanzienlijk zijn. Hiervoor wilt u schade claimen bij uw verzekeraar of bij de verzekeraar van de tegenpartij. Maar welke schade dekt de verzekering?…

Lees verder
Gepost op

Schadeposten letselschade

Schadeposten letselschade Als u slachtoffer bent van een ongeval en hierbij letsel hebt opgelopen, dan lijdt u wellicht letselschade. Dit kan zowel materiële als immateriële letselschade zijn. Is een andere partij aansprakelijk voor het ongeval, dan kunt u deze letselschade op deze partij verhalen. Maar welke letselschadeposten komen nu voor vergoeding in aanmerking? Hieronder treft…

Lees verder
Gepost op

Letselschade Nederland

Letselschade Nederland

Letselschade ontstaat na een ongeval en kan materieel of immaterieel van aard zijn. De meeste ongevallen vinden plaats in het verkeer, maar ook bedrijfsongevallen, sportongevallen of ongevallen door een gebrekkig product komen vaak voor. Afhankelijk van de ernst van het letsel, kan het ongeval een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer. 

Aansprakelijkheid letselschade Nederland

In Nederland kan het slachtoffer letselschade claimen als een ander aansprakelijk is voor dit letsel. Een ander is aansprakelijk als hij schuld had aan het ongeval. De wet geeft twee vormen van aansprakelijkheid: aansprakelijkheid op grond van wanprestatie (artikel 6:74 en verder Burgerlijk Wetboek) en aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (artikel 6:162 en verder Burgerlijk Wetboek).

Lees verder
Gepost op

Letselschadevergoeding chronische pijn na ongeval

In onze praktijk hebben wij veel te maken met letselschadeslachtoffers die chronische pijn overhielden aan een ongeval. Wij zien dat dit veel impact kan hebben op iemands leven. Schadevergoeding voor dit blijvend letsel is vaak een kleine pleister op de wonden. Wie aansprakelijk te stellen? U krijgt uw letselschade alleen vergoed als deze schade verhaald kan…

Lees verder
Gepost op

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Een letselschadetraject duurt over het algemeen vrij lang. Vervelend, want u wilt zo snel mogelijk duidelijkheid en een vergoeding om uw kosten te kunnen dekken als gevolg van uw letselschade. Toch is het in uw belang dat de tijd wordt genomen om uw dossier goed af te handelen. Daarom behandelt B&O Letselschade hier uw meest…

Lees verder
Gepost op

Loonschade door ongeval werknemer

Als werkgever wordt u vroeg of laat geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid van een werknemer. U bent veel geld kwijt met het doorbetalen van loon. Veel werkgevers weten echter niet dat zij deze loonschade onder omstandigheden kunnen verhalen op een derde. Dit verhaalsrecht geldt gedurende 5 jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Arbeidsongeschiktheid…

Lees verder
Gepost op

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74