Wet vergoeding affectieschade: voldoet deze wet aan de verwachtingen?

Wet vergoeding affectieschadeDe Wet vergoeding affectieschade trad per 1 januari van dit jaar in werking. Dankzij deze wet kunnen naasten van een slachtoffer van een ongeval, medische fout of misdrijf aanspraak maken op een vergoeding van degene die aansprakelijk is voor deze situatie. De wet is nu een paar maanden van kracht en inmiddels rijst de vraag: voldoet de wet aan de belofte van duidelijkheid en snellere schadebehandeling? B&O Letselschade maakt dit mee in de praktijk en ziet wat de Wet vergoeding letselschade betekent voor de nabestaanden. Wij geven u graag en overzichtelijk de stand van zaken.

Gratis juridische hulp bij affectieschade

Als naasten van een (overleden of ernstig gewonde) letselschadeslachtoffer heeft u recht op smartengeld. Smartengeld is een vorm van schadevergoeding waarbij wordt uitgegaan van de immateriële schade die een slachtoffer van een ongeval heeft opgelopen. U kunt hierbij denken aan verdriet en leed dat is voortgekomen uit verwondingen en/of het overlijden en wat niet direct in geld is uit te drukken. Het bedrag waar u recht op heeft zal door de aansprakelijke partij aan u betaald moeten worden. Dit geldt ook voor uw juridische kosten. Wilt u zich laten bijstaan door een van onze letselschade juristen tijdens de juridische procedure? Dan werken de letselschade juristen van B&O Letselschade in een dergelijk geval geheel gratis aan uw zaak en zorgen wij voor een passende schadevergoeding.

De Wet vergoeding affectieschade, wat betekent dat voor nabestaanden?

Wet vergoeding affectieschade, wat is dat?

De Wet vergoeding affectieschade is in het leven geroepen om het verdriet van familie van (overleden) slachtoffers te erkennen. Het gaat hierbij om slachtoffers van een (verkeers- of bedrijfs-)ongeval, een medische fout of een misdrijf. Affectieschade is een vorm van immateriële schade die ontstaat door verdriet vanwege een overlijden of een ernstig ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Wet vergoeding affectieschadeNaasten van het slachtoffer kunnen dankzij deze wet sinds 1 januari van dit jaar een vergoeding eisen van degene die aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een bedrijfsongeval. Een werknemer die door een bedrijfsongeval ernstig letsel oploopt, kon volgens de wet al een schadevergoeding eisen van zijn werkgever. De Wet vergoeding affectieschade biedt nu ook recht op smartengeld voor de partner, ouders, kinderen en de personen met wie het slachtoffer aantoonbaar een nauwe zorgrelatie heeft.

Wet vergoeding affectieschade leidt tot discussie

Nederland was een van de weinige EU-landen, naast Duitsland, waar vergoeding van affectieschade nog niet was geregeld. De nieuwe Wet vergoeding affectieschade moest leiden tot duidelijkheid en vooral tot zo min mogelijk discussie en procedures. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo eenvoudig te lopen. Er is juist veel ruimte voor discussie en de rechter zal waarschijnlijk de doorslag moeten geven in een uitspraak. Wat zijn nu bijvoorbeeld de punten waar op dit moment toch nog veel onduidelijkheid over is?

  • Kring van gerechtigden: Het is duidelijk dat echtgenoten, partners, levensgezellen, ouders en kinderen (ook minderjarigen) binnen de groep gerechtigden vallen. Daarnaast geldt de zorgrelatie, bijvoorbeeld een oma die voor haar kleinkind zorgt, of zorg voor pleegkinderen. Overige persoonlijke, nauwe relaties bieden ruimte voor discussie: hoe staat het met vrienden die lange tijd een zorgtaak hebben verricht? Of hoe bewijst u een latrelatie met het slachtoffer?
  • Latere openbaring en overlijden: De gevolgen van een beroepsziekte en soms zelfs een ongeval kunnen zich pas jaren later openbaren en roepen veel vragen op. Stel, ten tijde van de blootstelling of het ongeval bent u nog gehuwd, maar tijdens het openbaren van de symptomen heeft het slachtoffer inmiddels een nieuwe partner? Wie is dan de gerechtigde van de affectieschade? Welke datum wordt dan gehanteerd: van de blootstelling, de ziekteperiode of het overlijden?

Vragen en onduidelijkheid Wet vergoeding affectieschade

Naast deze discussiepunten blijken er in de praktijk nog veel meer vragen te rijzen na het invoeren van de Wet vergoeding affectieschade, zoals:

  • Geldt de affectieschade ook als er geen sprake is van 100% schuld, bijvoorbeeld wanneer een fietser door rood is gereden en zelf 50% schuld heeft?
  • Hoe staat het met de vergoeding als de kosten vele malen hoger uitvallen voor de aansprakelijkheidsverzekeraars? En dan zeker wanneer door onduidelijkheden in de wet inmenging van de rechter wordt gevraagd? Worden deze kosten dan ook vergoed aan de nabestaanden?
  • Hoe wordt er omgegaan met meerdere nabestaanden die affectieschade zullen claimen?

Kort samengevat zal er snel meer duidelijkheid moeten komen door aanscherping van de wet en door jurisprudentie. Deze uitspraken van rechters in Nederland zullen daarbij nieuwe uitgangspunten geven en meer helderheid verschaffen over hoe om te gaan met de Wet vergoeding affectieschade.

Gratis juridische hulp bij affectieschade

Ondanks de recente inwerkingtreding van de nieuwe Wet vergoeding affectieschade blijven er dus nog een hoop onduidelijkheden over de uitvoering hiervan. Dit maakt het voor de nabestaanden van letselschade slachtoffers niet eenvoudig om aanspraak te maken op affectieschade. B&O Letselschade raadt u in een dergelijke situatie aan om altijd een letselschade jurist in de arm te nemen. Wij volgen de ontwikkelingen rondom de Wet vergoeding affectieschade op de voet. Onze juristen geven u duidelijkheid over de regelgeving zodat u snel weet waar u aan toe bent. Ook zorgen wij voor een correcte afhandeling van uw schadeclaim en een juist bedrag aan schadevergoeding. Omdat de andere partij aansprakelijk gesteld wordt, kunnen wij u onze juridische dienstverlening geheel gratis aanbieden. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74