De Wet vergoeding affectieschade, wat betekent dat voor nabestaanden?

Wet vergoeding affectieschadeU heeft het misschien wel in het nieuws gelezen: op 1 januari van dit jaar is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Door deze wet is het sindsdien voor naasten van slachtoffers van een ongeval mogelijk om smartengeld te eisen van de veroorzaker van het ongeluk. Wat houdt deze wet precies in, welke voorwaarden hangen hieraan, hoe hoog is deze schadevergoeding en werkt dit ook met terugwerkende kracht? B&O Letselschade geeft u een duidelijk overzicht van alle bijkomstigheden en legt u helder uit waar u als nabestaande of naaste recht op heeft.

Gratis juridische hulp bij een ongeval

Het is enorm schrikken als uw naaste een ongeval krijgt, bijvoorbeeld uw echtgenoot of uw kind. Naast het lichamelijke en geestelijke herstel van het slachtoffer na zo’n ongeluk komen er ook heel veel andere zaken bij die geregeld moeten worden. Denkt u bijvoorbeeld aan de vergoeding van alle onkosten door de veroorzaker van het ongeval. Bij deze schadevergoeding kunt u denken aan materiële schade (schade direct in geld uit te drukken) en immateriële schade (smartengeld en shockschade). Om tot een toereikende schadevergoeding te komen, is het belangrijk om hier een ervaren letselschade jurist naar te laten kijken. De letselschade juristen van B&O Letselschade werken geheel gratis aan uw letselschade zaak als de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval.

Nadere informatie over het eerdere Wetsvoorstel vergoeding affectieschade voor nabestaanden

Wat houdt de Wet vergoeding affectieschade in?

Per 1 januari 2019 regelt de Wet vergoeding van affectieschade een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers bij een dodelijk of ernstig ongeval. De naasten of nabestaanden krijgen zo het recht om aanspraak te maken op een vergoeding van affectieschade. Zij krijgen hierbij een financiële tegemoetkoming vanwege gederfde levensvreugde en daarbij erkenning van verdriet. Dat letsel of overlijden moet het gevolg zijn van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Het karakter van de vergoeding voor de naaste is louter symbolisch omdat deze geen daadwerkelijke compensatie kan bieden voor het verdriet van de naaste.

De gebeurtenis, waarbij het slachtoffer ernstig gewond is geraakt of overleden, moet hebben plaatsgevonden op of na 1 januari 2019. Het geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór die datum, ook al ondervindt de familie van het slachtoffer hier nu nog (emotionele) schade van.

Affectieschade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een verkeersongeluk, een medische fout, een bedrijfsongeval of een geweldsmisdrijf.
Tot 1 januari van dit jaar kon uitsluitend het slachtoffer zelf een smartengeldvergoeding vorderen van diegene die aansprakelijk is voor zijn of haar letselschade. Een vergoeding voor affectieschade voor naasten of nabestaanden was tot dusverre in het huidige Nederlandse recht niet mogelijk. Met het aannemen van de wet wordt erkend dat nabestaanden en directe naasten ook lijden onder emotionele schade. Financiële genoegdoening helpt bij de verwerking van de gebeurtenis, aldus de wetgever.

Maatregelen tegen claimcultuur naasten

Het wetsvoorstel voor de Wet vergoeding affectieschade is al eerder, namelijk in 2010, afgewezen. De angst was destijds dat door deze wet een claimcultuur zou ontstaan, zoals in de Verenigde Staten. Dat bezwaar speelt nu minder mee, omdat men nu de hoogte van het smartengeld heeft afgebakend. Ook heeft men de kring van mensen om het slachtoffer heen, die hiervoor in aanmerking kunnen komen, begrensd. Dit zijn:

  • Echtgenoten en geregistreerde partners
  • Levensgezellen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding met het slachtoffer hebben op het moment van de gebeurtenis
  • Ouders
  • (Pleeg)kinderen
  • De persoon die op dat moment duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft

In een aantal andere Europese landen was er al een regeling voor affectieschade, Nederland sluit zich met deze nieuwe wet hierbij aan.

Hoogte vergoeding affectieschade

Zoals eerder gezegd is de vergoeding van affectieschade van symbolische aard en zal het nooit alle pijn en verdriet kunnen vergoeden, die u als naaste of nabestaande heeft.

Welk bedrag aan u betaald moet worden, hangt onder meer af van:

  • De relatie met het slachtoffer
  • Of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf
  • Of er sprake is van ernstig en blijvend letsel of overlijden

Het is hierbij aan de rechter om te oordelen wat onder ernstig letsel valt. Het gaat in ieder geval om een regeling met vaste bedragen tussen € 12.500,- en € 20.000,-. Bij verkeers- en bedrijfsongevallen en medische fouten zullen in de praktijk de verzekeraars opdraaien voor de vergoeding van affectieschade. In het geval van een misdrijf draait de dader hiervoor op.

Juridische hulp bij affectieschade

Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en het slachtoffer raakt ernstig gewond of overlijdt, dan kan de familie, dankzij de nieuwe Wet vergoeding van affectieschade, smartengeld eisen tot een bedrag van € 20.000,-. Het gaat daarbij om de feitelijke zorgrelatie, niet de juridische. Toch is het verstandig om in een dergelijke situatie de hulp en expertise van een letselschade jurist in te schakelen. Naast de afhandeling van de letselschade zaak van het slachtoffer kan hij of zij u namelijk ook bijstaan in de beoordeling van de affectieschade. Bij aansprakelijkheid van een andere partij heeft u nooit te maken met juridische kosten: die worden voor u betaald door diens verzekeraar. Bij B&O Letselschade bent u aan het juiste adres voor betrokken, betrouwbare en zeer ervaren deskundigen die u graag helpen in een dergelijke ingewikkelde en emotionele situatie. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74