Werkgever aansprakelijk stellen voor hoofd- en beenletsel

Afgelopen zaterdag raakte een bouwvakker ernstig gewond tijdens werkzaamheden aan het station van Tilburg. Een deel van het station stortte in, waardoor de man gewond raakte. Hij liep beenletsel op en verwondingen aan z’n gezicht en moest met de traumahelikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd. Kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen voor het letsel dat hij opliep bij het arbeidsongeval?

Werkgever aansprakelijk stellen

De eerste stap in het letselschadetraject is de aansprakelijkheidstelling. U moet uw werkgever ervan op de hoogte stellen dat u hem aansprakelijk houdt voor alle letselschade die u lijdt door het arbeidsongeval. Meestal krijgt u vanaf dat moment te maken met de verzekeraar van de werkgever. De verzekeraar zal uw verhaal willen horen en u vragen willen stellen. Op die manier kunnen de letselschade en de oorzaak van het ongeval in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan zal de verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid van de werkgever erkennen of niet. Doordat uw werkgever is verzekerd tegen letselschade door arbeidsongevallen, lijdt hij hierdoor geen financiele schade. Ook wanneer een werkgever aansprakelijk is, hoeft dit dus geen nadelige gevolgen te hebben voor de relatie tussen u en uw werkgever. Bij de behandeling van letselschade door een arbeidsongeval houden wij hiermee ook rekening wanneer we rechtstreeks met uw werkgever communiceren.

Werkgever aansprakelijk: hoogte letselschade

Erkent de verzekeringsmaatschappij dat de werkgever aansprakelijk is, dan dient u er alsnog rekening mee te houden dat deze er alles aan zal doen om de letselschadevergoeding zo laag mogelijk te houden. Denkt u dat uw werkgever aansprakelijk is en wilt u deze aansprakelijk stellen, dan is het verstandig een letselschadeadvocaat of een letselschadebureau in de arm te nemen. Zo kunt u tegenwicht bieden aan het offensief van de verzekeraar. Als uw werkgever aansprakelijk is, heeft u in principe recht op vergoeding van al uw letselschade. Daaronder vallen: gemiste inkomsten, medische kosten, kosten voor extra hulp in de huishouding, kosten voor rechtsbijstand, maar ook smartengeld (vergoeding voor immateriële schade).

Letselschadebedrag als werkgever aansprakelijk is

U moet rekening houden met een lang letselschadetraject: meestal duurt dit zo’n drie jaar. Waarom zo lang? Voor de hoogte van de schadevergoeding is het belangrijk dat u medisch ‘uitbehandeld’ bent. Pas dan kan worden vastgesteld wat de definitieve medische en financiele gevolgen van het ongeval – waarvoor de werkgever aansprakelijk is – zijn. Hierna wordt het definitieve letselschadebedrag berekend. Dat is niet gemakkelijk, zeker niet bij blijvend lichamelijk letsel. In de meeste gevallen zal de verzekeraar van de aansprakelijke werkgever tussentijds voorschotten op de uiteindelijke schadevergoeding uitkeren, zodat u niet in financiële problemen raakt.

Heeft u letselschade geleden door een arbeidsongeval en is uw werkgever aansprakelijk? Wij helpen u bij het verhalen van uw letselschade.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74