Werkgever aansprakelijk voor ongeval met vorkheftruck?

Een ongeval met een vorkheftruck, het haalt misschien niet heel vaak het landelijke nieuws. Maar toch is het een van de meest voorkomende ongevallen binnen de bouw en industrie. En als u dan bedenkt dat ook nog in totaal de meeste bedrijfsongevallen plaatsvinden in de bouwsector, dan is dit een behoorlijk aantal. Wat moet u doen als u dit overkomt op uw werk? En is uw werkgever dan aansprakelijk voor uw letselschade? B&O Letselschade geeft u een duidelijk overzicht van oorzaken, gevolgen en de aansprakelijkheid van de werkgever bij een dergelijk bedrijfsongeval.

Gratis juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Als u een bedrijfsongeval heeft gehad, dan is in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk voor de letselschade. Om dit financieel tot een goed einde te brengen, door een passende schadevergoeding voor materiële schade en smartengeld, is het aan te raden de juridische hulp in te roepen van een letselschade jurist. Bij B&O Letselschade houden wij rekening met een goede verstandhouding die u met uw baas wil houden en tegelijkertijd zorgen wij voor een goede financiële compensatie. Zo kunt u met een gerust hart goed herstellen van het ongeval. Indien wij uw werkgever inderdaad aansprakelijk kunnen stellen, werken wij geheel gratis aan uw letselschade zaak.

Nadere informatie over letselschade na een bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval met een vorkheftruck

Een vorkheftruck is vaak een lastig te besturen voertuig. En dan rijdt het ook nog regelmatig zwaarbeladen op een industrieel of commercieel terrein vol met ander materiaal of voorraad. Dat maakt het rijden op een vorkheftruck risicovol voor de bestuurder, maar ook voor werknemers in de directe omgeving. Ongevallen met een vorkheftruck staan niet voor niets op de vierde plaats van meest voorkomende bedrijfongevallen. De lading is vaak zwaar en kan ongevallen veroorzaken zoals kantelen, met gevaar voor het welzijn van de chauffeur en omstanders.

Een ongeval met een vorkheftruck gebeurt bijna nooit opzettelijk. Het kan komen door ongelukkige omstandigheden, maar soms ook door nonchalance, haast of onverschilligheid. De werkdruk is vaak hoog, orders moeten snel de deur uit en daardoor kan de bestuurder wel eens te gehaast of te snel rijden met de vorkheftruck. Bijna de helft van dergelijke ongevallen ontstaat door een aanrijding met een collega of een obstakel. Met name tijdens het achteruitrijden met de vorkheftruck vinden veel bedrijfsongevallen plaats.

Zorgplicht werkgever bij ongeval vorkheftruck

Het is echter aan de werkgever om er voor te zorgen dat de werkomgeving en werkmateriaal voldoen aan strenge voorwaarden en veiligheidseisen om te kunnen garanderen dat werknemers veilig hun werk kunnen uitvoeren. Dit valt onder de zorgplicht die de werkgever heeft naar zijn personeel. De werkgever moet er voor zorgdragen dat bedrijfsongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen.

In het geval van vorkheftrucks moet de werkgever er voor zorgen dat:

  • De heftrucks goed zijn onderhouden
  • De loods of het magazijn over een vloer beschikt die vlak is en die voldoende gewicht kan dragen om de vorkheftruck daar te kunnen laten rijden
  • Er voldoende ruimte is om te kunnen manoeuvreren met de vorkheftruck
  • Er een duidelijke scheiding is tussen de zone voor voetgangers en de zone waar de vorkheftruck rijdt
  • Er goede zichtlijnen zijn voor de bestuurder van de vorkheftruck
  • Er geluidsignalering is zodat de collega’s gewaarschuwd worden indien de vorkheftruck nadert
  • De bestuurder van de vorkheftruck training heeft gehad voor het besturen van het voertuig en dat hij daarin voldoende deskundig is

Het is de taak van de werkgever om al deze condities op orde te hebben. Anders gaat zijn verantwoordelijkheid over in aansprakelijkheid en zal hij de letselschade door een ongeval met heftruck middels een schadevergoeding moeten betalen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om een veilige werkomgeving te bieden. In de praktijk blijkt dat werkgevers het risico en het gevaar van vorkheftrucks op de werkvloer kunnen onderschatten en de veiligheidsvoorschriften hiervoor niet (volledig) naleven.

Werkgever aansprakelijk bij bedrijfsongeval

Bij veruit de meeste bedrijfsongevallen met een vorkheftruck, en met letsel tot gevolg, is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade. Dit is wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid van de werkgever staat in principe vast als het bedrijfsongeval plaatsvond tijdens werktijd en de werkgever de zorgplicht heeft geschonden. Schending van de zorgplicht door de werkgever is het geval als:

  • Er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de werknemers te beschermen tegen ongevallen op de werkvloer
  • Er onvoldoende toezicht wordt gehouden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften
  • Er een direct verband bestaat tussen het uitvoeren van de werkzaamheden en het letsel

Er is bij een bedrijfsongeval met een vorkheftruck sprake van een omgekeerde bewijslast voor de werkgever. Hij zal moeten kunnen aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om letselschade te voorkomen en dus aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Deze omgekeerde bewijslast maakt het voor werkgevers niet gemakkelijk om onder de aansprakelijkheid uit te komen.

Het is voor u als slachtoffer van belang dat de letselschade ook schriftelijk aangetoond kan worden. Deze bewijsvoering is belangrijk voor de hoogte en de uitkering van de schadevergoeding. Zo kunt u na een bedrijfsongeval concreet aantonen wat uw letselschade is en welke financiële gevolgen dit heeft voor u.

Letselschade expertise na een bedrijfsongeval met vorkheftruck

Letselschade door een bedrijfsongeval met een vorkheftruck kan behoorlijk oplopen voor de slachtoffers, zowel fysiek als financieel. De schuldvraag is erg belangrijk om de aansprakelijk en schadevergoeding vast te stellen. Reed de bestuurder van de vorkheftruck roekeloos? Of voldeed de werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht en is hij hiermee volledig aansprakelijk voor de letselschade? De ernst en de aard van het letsel bepaalt hierbij in grote mate de hoogte van de schadevergoeding.

Het vorderen van letselschade ten gevolge van een ongeval tijdens laden en lossen is tijdrovend en ingewikkeld. Er is specifieke kennis voor nodig op medisch, financieel én juridisch gebied. De letselschade juristen van B&O Letselschade hebben de benodigde kennis in huis en staan u van begin tot eind bij, met inachtneming van de goede verstandhouding die u met uw werkgever heeft. Wij werken geheel gratis aan uw letselschade zaak indien wij uw baas aansprakelijk kunnen stellen voor het bedrijfsongeval met de vorkheftruck. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74