Verkeersveiligheid in de stad

Verkeersveiligheid in de stadDe verkeersveiligheid in de grote steden van ons land moet worden verbeterd voor alle weggebruikers, zo stelde de ANWB eerder dit jaar. En die weggebruikers, dat zijn er nogal wat! In alle soorten en maten krioelt het door de drukte van de stad. U kent het vast wel als u in de stad rijdt: het is vaak een wirwar van fietsers, auto’s, brommers en overstekende voetgangers. Wat moet er gedaan worden om de verkeersveiligheid in deze drukke stadscentra te verbeteren? Kunt u hier misschien ook zelf aan bijdragen? B&O Letselschade zocht het voor u uit en vertelt u wat u het beste kunt doen bij een verkeersongeval in de stad.

Gratis juridische hulp bij een verkeersongeval in de stad

Bij een verkeersongeval in de stad is de kans op letselschade redelijk groot. Het is er druk waardoor verkeerssituaties al snel onoverzichtelijk kunnen zijn. Dagelijks komen er veel aanrijdingen voor, tussen auto’s, maar ook met kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval in een druk stadscentrum? Dan kunnen wij ons voorstellen dat u even geen overzicht heeft op de situatie. En dat u al druk genoeg bent met het herstellen van het letsel dat u heeft opgelopen. Daarom kunt u in zo’n geval het beste de hulp inroepen van een letselschade jurist van B&O Letselschade. Wij nemen u alle juridische rompslomp uit handen en regelen de aansprakelijkheid en uw schadevergoeding. Wij doen dit geheel gratis indien de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade.

Nadere informatie over elektrische steps op de weg: gevaarlijk of handig vervoermiddel?

Toename verkeersslachtoffers in de stad

Verkeersveiligheid in de stadDe ANWB maakt zich al langer zorgen over de toename van het aantal verkeersslachtoffers, waarvan een aanzienlijk deel in steden valt. Het valt niet mee om steden goed bereikbaar te houden én prettig om in te wonen en te verblijven. Gelukkig wordt er steeds meer gefietst. Maar ook op de fietspaden wordt het steeds drukker. Bovendien zijn er de afgelopen jaren steeds meer andere kleine vervoersmiddelen bijgekomen, die vaak sneller of groter zijn. Voorbeelden hiervan zijn snelle e-bikes, bakfietsen, scooters en steps.

Snelheidsverlaging in de stad

De ANWB ziet het niet zitten om het gebrek aan verkeersveiligheid op te lossen met een algemene verlaging van de maximumsnelheid, ondanks allerlei (landelijke en politieke) voorstellen voor verbetering hieromtrent. Een snelheidsverlaging op hoofdroutes in steden is wat de ANWB betreft niet wenselijk, omdat daarmee de doorstroming in het gedrang komt. Maar wat zouden volgens de bond dan wel geschikte oplossingen kunnen zijn voor bevordering van de verkeersveiligheid in de stad?

Oplossingen verkeersveiligheid in de stad

De ANWB stelt onder andere de volgende oplossingen voor ter voorkoming van meer verkeersslachtoffers in de stedelijke gebieden:

  • In het belang van verkeersveiligheid moet op de hoofdroutes in de stad (waar doorgaans 50 km/u geldt) het fietsverkeer worden gescheiden van het overige verkeer
  • De ANWB zou graag zien dat de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier wordt gebruikt door al het stadsverkeer
  • Er moet meer ruimte komen voor fietsers in de stad. Het verkeer in steden wordt namelijk steeds drukker en diverser. Dat gaat vaak ten koste van een prettig verblijfsklimaat. Het toenemend gebruik van de fiets is daarbij een uitkomst voor de stad, maar te weinig ruimte op de huidige infrastructuur leidt tot allerlei ongemakken

De bond heeft samen met experts ideeën ontwikkeld voor een andere inrichting van steden waardoor alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger worden. Hiervoor zijn inmiddels een aantal pilots uitgevoerd in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg.

Scooter en fiets in de stad

Met name in het drukke stadsverkeer heeft een fiets of scooter veel voordelen ten opzichte van een auto. U kunt files eenvoudig voorbij rijden zodat u niet onnodig lang onderweg bent om uw bestemming te bereiken. Daarnaast heeft u in de stad geen parkeerproblemen, omdat u altijd wel een plek vindt om uw fiets of scooter te stallen. Een nadeel van deze vervoersmiddelen is echter wel de verhoogde kans op een aanrijding en daarmee mogelijk (ernstige) letselschade. U bent als fietser of bestuurder van een scooter behoorlijk kwetsbaar, met name wanneer het een aanrijding betreft met een auto, tram of bus of een ander zwaar voertuig.

Aanrijding in de stad

Verkeersveiligheid in de stadMaar van welk voertuig u ook gebruik maakt, een aanrijding in de stad kan verstrekkende gevolgen voor u hebben. Ondanks de vaak lage snelheden kan een fietsongeluk flink letsel veroorzaken. Maar ook in de auto kunt u bij een verkeersongeval in de stad gewond raken met alle vervelende gevolgen van dien.

Het spreekt dan vanzelf dat u de schade wilt verhalen op degene die u heeft aangereden. De schuldvraag speelt daarbij een grote rol. Of u nu bent aangereden door een auto, een scooter of een fietser: om schade te claimen dient u de tegenpartij aansprakelijk te stellen en moet duidelijk worden dat de schuld van de aanrijding bij de ander lag. En dit is niet altijd even eenvoudig en overzichtelijk.

Vergoeding letselschade

Na een ongeluk kan er een hoop op u afkomen. Het oplopen van letsel kan voor het slachtoffer grote gevolgen hebben. Afgezien van de pijn en het ongemak van het letsel zelf, brengt letselschade kosten met zich mee. De kosten van letselschade zijn afhankelijk van de ernst van het letsel en de gevolgen die u daarvan ondervindt.

Als iemand anders aansprakelijk is voor het letsel dat u heeft opgelopen, dan kunt u alle schade vergoed krijgen, materieel (de kosten) en immaterieel (het smartengeld). Het vorderen van die schade kan erg ingewikkeld zijn en vereist in veel gevallen specialistische kennis.

Letselschade jurist biedt gratis juridische hulp

Een letselschade jurist van B&O Letselschade is de aangewezen persoon om u te helpen bij de juridische afhandeling van de aansprakelijkheid en het claimen van een correct bedrag aan schadevergoeding na een aanrijding in de stad. Wij werken geheel gratis aan uw letselschadezaak indien de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en uw letselschade. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74