Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Vergrijzing op de weg: Toename autokilometers ouderen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs onderzoek gedaan naar de verschillende leeftijdscategorieën in het verkeer. Men heeft hierbij met name gekeken naar autobezit en de hoeveelheid kilometers die men met de eigen auto rijdt. De belangrijke conclusie hierbij is dat het autobezit bij ouderen vanaf 65 jaar de afgelopen 10 jaar is toegenomen, evenals het autobezit. Bij jongeren tussen de 18 en 30 jaar is dit echter juist afgenomen, zowel het aantal autokilometers als het autobezit. Er is dus sprake van vergrijzing in het verkeer. Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid?

Vergrijzing op de weg

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat Nederlanders in het algemeen sinds 2005 meer gebruik maken van de auto. Bij particulieren ziet men daarbij een toename van 6%. Deze trend is met name te zien bij de 65-plussers. In de afgelopen 10 jaar zien we een groei van autokilometers van maar liefst 68% (14,2 miljard kilometers) bij deze leeftijdscategorie. En zelfs in de kleur van de auto wordt de trend van vergrijzing doorgezet. Grijs is de meest gekozen kleur voor de auto, met name bij 65-plussers. Maar liefst 41% van de ouderen kiest voor deze kleur.

De toename van autobezit en autokilometers bij ouderen komt doordat de ouderen van nu vaker beschikken over een rijbewijs dan 10 jaar geleden, met name vrouwen. Daarnaast zijn ze welvarender, mobieler, wordt men ouder en woont men langer zelfstandig.

Bron: CBS

In de periode van 2005 tot 2015 zijn daartegenover steeds minder jongeren die een auto in eigen bezit hebben. Ondanks dat het aantal jongeren in deze 10 jaar is toegenomen, is het aantal kilometers dat zij in de auto rijden toch afgenomen met zo’n 4%.

Bron: CBS

U leest hier het volledige rapport van het CBS

Ouderen verhoogd risico in de auto

Oudere weggebruikers vormen een verhoogd risico wanneer zij zich in het verkeer begeven met de auto. De verkeersveiligheid van en door oudere verkeersdeelnemers wordt tot op zekere hoogte bepaald door twee belangrijke factoren, te weten functiestoornissen en lichamelijke kwetsbaarheid. Bij functiestoornissen kunt u denken aan bijvoorbeeld de vermindering van gezichts-, gehoor- en reactievermogen of achteruitgang van motorische functies. Het overlijdensrisico bij ouderen door een verkeersongeval ligt door deze factoren relatief hoog. Dit is met name het geval bij ouderen boven de 75 jaar. Bij de jongere ouderen tussen de 60 en de 74 jaar ligt dit risico beduidend lager.

Deze maand was in het nieuws hoe een bejaarde spookrijder vorig jaar een auto aanreed met daarin een moeder en haar drie kinderen. De moeder en haar 3-jarige zoon overleefden de klap niet, haar 7-jarige zoon heeft blijvend hersenletsel. Ook de 87-jarige automobilist die hen aanreed, overleed. De vader van het gezin deed deze maand een emotionele oproep om oudere automobilisten aan te spreken op hun rijgedrag en in te grijpen wanneer nodig. Hij ziet dit als een medeverantwoordelijkheid van de directe omgeving en heeft hierbij de steun gekregen van minister Melanie Schultz van Haegen.

 Testen rijvaardigheid ouderen

Ouderen van 75 jaar of ouder moeten zich verplicht elke 5 jaar laten testen op rijvaardigheid. Hierbij worden vragen gesteld door het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR) en er vindt een medische keuring plaats. Indien nodig moet de oudere ook een rijtest doen. Daarnaast is het zaak dat de directe omgeving een oogje in het zeil houdt op het rijgedrag van oudere automobilisten en wanneer nodig het gesprek met deze persoon aangaat. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en voorkomt veel onnodige aanrijdingen en verkeersdoden. Zoals de minister heeft aangegeven, is de keuring bij het CBR een momentopname en de gezondheidssituatie van een oudere zou in korte tijd kunnen veranderen.

Juridische hulp na een aanrijding

Heeft u zelf een aanrijding gehad? Onze letselschade juristen hebben veel expertise in de afhandeling van letselschadezaken en kunnen u vakkundig bijstaan bij aansprakelijkstelling en het afwikkelen van de schadeclaim. Indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden, kunnen wij u gegarandeerd geheel kosteloos helpen.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen