Veilig de weg op met de motor

Een motorrijder is in het verkeer kwetsbaarder dan een automobilist en loopt meer risico op letselschade bij een ongeval. Het is daarom erg belangrijk om als motorrijder goed voorbereid de weg op te gaan om ongelukken te voorkomen. Ook is het zaak dat automobilisten bedacht zijn op motorrijders op de weg en hier hun rijgedrag op aanpassen. Waar moet u allemaal rekening mee houden als u met de motor de weg op gaat en wat moet u doen bij letselschade door een motorongeval? B&O zet het voor u op een rij.

Gratis letselschade specialist bij een motorongeval

Als u bent aangereden op de motor is de kans groot dat u letselschade heeft opgelopen en dat dit hoge kosten met zich meebrengt. Daarnaast zullen veel verzekeraars de schuldvraag betwisten, ook als het ongeval niet uw schuld is. Dit komt door de algemene beeldvorming van deze instanties over het rijgedrag van motorrijders. Het is daarom niet onverstandig om na een aanrijding op de motor een letselschade specialist in de arm te nemen die u deze zorgen compleet uit handen kan nemen. Indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeval staan wij u geheel gratis bij en dienen wij na aansprakelijkstelling uw schadeclaim in.

Nadere informatie over hoe te handelen na een aanrijding met de motor

Groter risico voor motorrijders

In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een motorrijbewijs, maar minder dan de helft daarvan is in het bezit van een motor. Deze motorbezitters rijden gemiddeld 1.200 tot 3.400 kilometer per jaar. Door dit gemiddeld laag aantal kilometers per jaar bouwt de motorrijder weinig routine op, wat effect heeft op het rijgedrag en dus ook op de verkeersveiligheid.

Wegens gebrekkige registratie is het niet betrouwbaar vast te stellen wat het aantal ernstig verkeersgewonden is onder motorrijders vanaf 2010. Het aantal motorrijders dat overleed in het verkeer stond in 2015 op 47 personen.

Het overlijdensrisico in het verkeer was voor motorrijders tussen 2010 en 2014 30 keer zo groot dan voor automobilisten. Motorrijders hebben ook een groter risico om ernstig gewond te raken dan automobilisten, voetgangers én fietsers.

Meer cijfers en informatie over motorongevallen leest u in de Factsheet van het SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Oorzaken motorongevallen

Van alle ernstige en dodelijke motorongevallen in Nederland is zo’n 40% een enkelvoudig ongeval, oftewel een ongeval waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Bij de overige ernstige motorongevallen zijn meestal automobilisten de tegenpartij.

Maar wat is nu de oorzaak van de verkeersongevallen met motoren? In de meeste gevallen is er sprake van meerdere factoren die tot het verkeersongeluk leiden. Een aantal veelgenoemde oorzaken van motorongevallen zijn:

 • Interactie met andere weggebruikers
  Bij ongeveer 50% van de motorongevallen is er een botsing tussen een motor en een auto. Vaak gebeurt dit omdat de motor over het hoofd wordt gezien door de automobilist. Ook raken motorrijders vaak in botsing met tegemoetkomende afslaande voertuigen of auto’s die vanuit een zijweg de hoofdweg oprijden. Hierbij gaat het voornamelijk om voorrangsfouten van de betrokken automobilist
 • Snelheid
  Snelheid is een groter risicofactor bij motorongevallen dan bij auto-ongevallen. Motorrijders zijn over het algemeen vaker geneigd harder te rijden dan toegestaan, wat een negatief effect heeft op een ongevalsrisico. Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact, wat ernstiger letsel tot gevolg heeft
 • Balansvoertuig
  Een motor is een balansvoertuig. Hierdoor is het berijden hiervan complexer en het risico op ongevallen groter. Een van de belangrijkste oorzaken van eenzijdige ongevallen bij motorrijders is het verlies van de macht over het stuur
 • Infrastructuur en het wegdek
  De staat van het wegdek, of bepaalde onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid hiervan, kan om verschillende redenen problemen opleveren voor motorrijders, vooral in combinatie met nattigheid. Ook zand op de weg kan een risico vormen en gevaarlijker zijn voor een motor dan een auto.

Letselschade door een motorongeval

Een motorongeluk kan zeer ernstige gevolgen hebben, ondanks het dragen van beschermende kleding en helm en oplettendheid in het verkeer. Motorrijders zijn kwetsbaar in het verkeer, een ongeval is zo gebeurd bij een moment van onoplettendheid. Bijvoorbeeld wanneer de bestuurder zich in de drukte van een file een weg baant langs de auto’s.

Maar niet alleen fysiek en mentaal kan een motorongeval veel schade veroorzaken. Ook financieel kan een ongeluk met de motor behoorlijke impact hebben. Zo heeft u medische kosten die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekering, schade aan uw motor en andere bezittingen, maar wellicht ook extra kosten door bijvoorbeeld (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. De letselschade als gevolg van het motorongeluk kunnen hoog oplopen. Wie zal deze kosten vergoeden?

Aansprakelijkheid motorongeval

Wanneer een ander deels of geheel aansprakelijk is voor het ongeval kunt u de schade die hieruit voortkomt claimen bij deze tegenpartij, inclusief kosten voor rechtsbijstand. Hiervoor dient u deze partij aansprakelijk te stellen alvorens u de schade kunt verhalen. Wanneer de aansprakelijkheid is aanvaard, kunt u de totale letselschade laten berekenen door onze letselschade experts en de claim indienen. Onze letselschade specialisten kunnen u adviseren over uw rechten en u helpen bij de aansprakelijkstelling. Wij zullen u vertegenwoordigen in dit gehele traject en een maximale schadevergoeding voor u claimen.

Kosteloze rechtsbijstand na een motorongeval

Wanneer een ander aansprakelijk is voor het motorongeval en uw letselschade, bijvoorbeeld doordat de ander een verwijtbare verkeersfout heeft gemaakt, heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade specialist of jurist. Onze letselschade specialisten kunnen u gegarandeerd kosteloos bijstaan omdat onze kosten gerechtvaardigd zijn en onderdeel van uw letselschade uitmaken. De kosten worden in uw schadevergoeding meegenomen en de tegenpartij zal ook uw juridische kosten moeten vergoeden. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74