Veilig de weg op na uw 75e

Oudere verkeersdeelnemers zijn soms kwetsbaar in het verkeer. Hoewel ze niet per definitie de veroorzaker zijn, blijken senioren steeds vaker het slachtoffer van verkeersongevallen, zowel op de fiets als in de auto. Als u bedenkt dat de gemiddelde Nederlander steeds langer leeft en langer mobiel blijft, is dit een niet te miskennen punt van aandacht. Wat zijn de grootste gevaren voor en door ouderen in het verkeer? En hoe kunnen we deze zaken beter overzien en aanpakken zodat er minder slachtoffers te betreuren zijn? B&O Letselschade zet de feiten voor u op een rijtje en geeft u nader advies over het voorkomen van letselschade.

Gratis letselschade jurist bij een ongeval met letselschade

Jong of oud, we krijgen allemaal wel eens te maken met een onverwachte situatie in het verkeer. Als hier letselschade bij voorkomt, dan is de schrik groot en de verkeerssituatie niet altijd duidelijk te overzien. Wie is er schuldig aan het ongeval? En wat moet er gebeuren als er sprake is van letselschade? Bij een ernstige aanrijding zal altijd de politie ter plaatse komen die onderzoek doet naar de omstandigheden van het ongeluk. Maar het is bij letselschade ook aan te raden om een letselschade specialist in de arm te nemen. Deze expert zal u van begin tot eind alle praktische en juridische zaken uit handen nemen en zorgen voor een passende letselschadevergoeding. Indien de tegenpartij aansprakelijk gesteld kan worden, werken de letselschade juristen van B&O Letselschade geheel gratis aan uw letselschadezaak.

Nadere informatie over vergrijzing op de weg

Ouderen kwetsbare verkeersdeelnemers

Het verkeer is voor oudere verkeersdeelnemers niet altijd overzichtelijk en gemakkelijk om in te begeven. Het is lang geleden dat zij hun rijbewijs hebben gehaald en naarmate mensen ouder worden kunnen fysieke en mentale veranderingen opspelen. Dit gecombineerd met het steeds drukkere verkeer en aangepaste verkeerssituaties en –regels maakt een veilige mobiliteit voor ouderen niet altijd eenvoudig. Hoewel senioren vaak jarenlange ervaring hebben in het verkeer is de kans op een ongeval voor hen groter door al deze veranderende omstandigheden. Diverse ongevallen- en vragenlijststudies hebben uitgewezen dat ouderen vooral problemen hebben met het links afslaan op kruispunten. Kruispunten zijn over het algemeen complexe verkeerssituaties die te onoverzichtelijk zijn voor de oudere verkeersdeelnemer.

Leeftijdsgrens oudere verkeersdeelnemer

Het is niet mogelijk om exact aan te geven wie er tot de categorie ‘ouderen’ behoren. Vaak wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar als uitgangspunt genomen. Aangezien ouderen steeds langer vitaal blijven, wordt tegenwoordig eerder 75 jaar aangehouden als leeftijdsgrens voor de groep van oudere verkeersdeelnemers. Maar aangezien ieder individu anders is, kan ook niet elke 75-jarige over één kam geschoren worden binnen dezelfde leeftijdsgroep. Er kunnen dus grote verschillen zijn in de rijvaardigheid, en in de fysieke en mentale vermogens van personen van eenzelfde leeftijd. Ook kunnen sommige 85-jarigen fitter zijn dan bepaalde 40-jarigen.

Rijgedrag senioren zorgwekkend

Bij andere, jongere verkeersdeelnemers is het beeld van de ouderen in het verkeer over het algemeen niet positief. Jongeren vinden ouderen vaak een gevaar op de weg. Veel ouderen rijden te langzaam, te voorzichtig of te angstig, zo zeggen deze jongere automobilisten. Juist door hun lage snelheid en trage reactievermogen veroorzaken ze gevaarlijke situaties voor anderen en voor zichzelf. Veel mensen maken zich zorgen om het rijgedrag van senioren in het verkeer. Volgens hen is het verkeer sterk veranderd door de jaren heen. De hele maatschappij gaat sneller dan vroeger en veel oudere mensen kunnen die veranderingen niet bijbenen.

Overlijdensrisico naar leeftijdsgroep en vervoerswijze: werkelijk aantal verkeersdoden per miljard afgelegde reizigerskilometers, 2011-2014 (Bronnen: CBS en ministerie van Infrastructuur en Milieu)

De ouderen zien zelf vaak geen problemen en vinden dat zij nog steeds veilig rijden. Ze vinden dat ze het met al hun ervaring over het algemeen beter doen dan jongeren die roekeloos rijden en zichzelf overschatten. Ze denken daarnaast dat ze het wel zelf zullen aanvoelen wanneer het moment gekomen is om de auto te laten staan.

Verhoogd overlijdensrisico ouderen in het verkeer

Desalniettemin hebben 75-plussers een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer. Het percentage mensen dat in het verkeer problemen ondervindt vanwege functiestoornissen is in de oudere groep ouderen duidelijk groter dan in de jongere groep ouderen. Omdat de groep ouderen steeds groter wordt, ligt het voor de hand om in het verkeersveiligheids­beleid meer rekening te houden met hun mogelijkheden en beperkingen. Maatregelen die er voor kunnen zorgen dat oudere verkeersdeelnemers minder betrokken raken bij ongevallen zijn bijvoorbeeld:

  • Aanpassingen aan de infrastructuur. Het is van belang verkeerssituaties zo in te richten dat ze aansluiten op de verwachting die verkeersdeelnemers op grond van hun ervaring hebben. Deze voorwaarden komen in grote lijnen overeen met de principes van een duurzaam veilig verkeers­systeem
  • Speciale technische systemen in of aan hun voertuig. Daarbij kan worden gedacht aan systemen die waarschuwen voor verkeer dat tegelijkertijd een kruispunt nadert, systemen die helpen bij het invoegen of wisselen van rijbaan en aan systemen die relevante borden en waarschuwingstekens langs de weg in het voertuig projecteren
  • Educatie en voorlichting aan ouderen, maar ook aan overige verkeersdeelnemers
  • Een goede rijgeschiktheidskeuring. Deze maakt het mogelijk díe mensen te selecteren die door hun lichamelijk en/of psychisch functioneren niet meer op een veilige wijze als automobilist aan het verkeer kunnen deelnemen

Ouderen in het verkeer Het jaarlijks aantal doden onder automobilisten die het ongeval veroorzaakten en bij de tegenpartij, naar leeftijd van de veroorzaker (gemiddeld over de periode 2011-2015). Analyse KiM op basis van BRON (ongevallenregistratie).

Gratis juridische hulp bij letselschade

De komende decennia zal het aantal oudere verkeersdeelnemers sterk toenemen. Deze groep heeft een grotere kans letselschade op te lopen of te overlijden door een verkeersongeval dan de gemiddelde verkeersdeelnemer. Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval en is de andere partij mogelijk aansprakelijk? Dan is het verstandig om contact op te nemen met B&O Letselschade voor een nader advies van een van onze letselschade juristen. Wij kunnen u de praktische en juridische zorgen uit handen nemen en de kosten van uw letselschade claimen bij de tegenpartij. Dit is voor u geheel gratis indien de andere partij inderdaad aansprakelijk is. Zij zullen dan namelijk ook uw juridische kosten moeten betalen. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74