Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Uitzendbureau aansprakelijk bij een bedrijfsongeval met letselschade?

Een bedrijfsongeval is een verschrikkelijk voorval, voor slachtoffer en werkgever, waar veel lichamelijk en financieel ongemak bij komt kijken. Gelukkig voor de werknemer is vaak de werkgever aansprakelijk te stellen voor alle letselschade en bijkomende kosten. Maar wat als het slachtoffer een uitzendkracht op tijdelijke basis is binnen het bedrijf? Is ook dan de werkgever aansprakelijk? Of is het dan juist het uitzendbureau die opdraait voor de aansprakelijkheid? B&O Letselschade legt uit bij wie de uitzendkracht vergoeding voor letselschade kan claimen na een bedrijfsongeval.

Gratis juridische hulp uitzendkracht bij bedrijfsongeval

Bent u uitzendkracht en heeft u een bedrijfsongeval gehad bij uw tijdelijke werkgever? Heeft u hierbij letselschade opgelopen en weet u niet wie u hiervoor aansprakelijk kunt stellen? De letselschade juristen van B&O Letselschade bieden u uitkomst met kennis en expertise en zoeken dit allemaal voor u uit. Als wij vervolgens uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen, het uitzendbureau of het inlenende bedrijf, dan doen wij dit geheel gratis voor u. De aansprakelijke partij dient namelijk ook uw kosten voor juridische bijstand te betalen. Uw letselschadeclaim is bij ons in goede handen van begin tot eind, tot en met de correcte schadevergoeding passend bij uw letselschade.

Meer informatie over aansprakelijkheid werkgever bij een bedrijfsongeval

Inkomensschade als uitzendkracht

Als u als uitzendkracht letselschade oploopt door een bedrijfsongeval en u raakt hierbij (deels) arbeidsongeschikt, dan is er al direct sprake van inkomensschade. Het kan namelijk gebeuren dat het bedrijf waar het ongeval heeft plaatsgevonden u niet meer kan gebruiken vanwege uw letselschade. En om dezelfde reden zal het uitzendbureau u ook (voorlopig) niet meer oproepen en inzetten. Daarnaast zijn de regels voor uitzendkrachten rondom doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid net even anders dan voor werknemers in loondienst.

Kortom, u lijdt naast de fysieke pijn ook behoorlijk financieel ongemak en u komt misschien zelfs wel in de financiële problemen. Als uitzendkracht bent u voor uw inkomen direct afhankelijk van degene die aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval en de schade die u lijdt. Maar wie is dit? Is dit het uitzendbureau of het bedrijf waar u aan uitgeleend bent?

Werkgever aansprakelijk bij bedrijfsongeval

In ons Burgerlijk Wetboek staat aangegeven dat de werkgever in principe aansprakelijk is voor de schade die een werknemer lijdt onder werktijd. In het geval van werk op uitzendbasis zijn er twee werkgevers, namelijk de formele werkgever (het uitzendbureau) en de materiële werkgever (het inlenende bedrijf).

De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor letselschade bij een bedrijfsongeval indien deze invloed heeft kunnen uitoefenen op het voorkomen van ongevallen. In de praktijk is dit meestal het inlenende bedrijf, oftewel het bedrijf waar u door het uitzendbureau aan uitbesteed bent. Toch kan ook het uitzendbureau tekort geschoten zijn in zijn zorgplicht en daardoor toch aansprakelijk zijn voor de letselschade van de uitzendkracht. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • Het uitzendbureau zeggenschap heeft over de werkplek en daarmee een reële zorgplicht heeft naar de uitzendkracht
  • Het uitzendbureau onvoldoende aandacht heeft geschonken aan de veiligheid van de uitzendkracht of hier geen toezicht op heeft gehouden
  • Het uitzendbureau geen maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van het ongeval of hiervoor geen duidelijke aanwijzingen heeft gegeven.

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt het inlenende bedrijf aangemerkt als de werkgever van de uitzendkracht. Dit bedrijf is dus verantwoordelijk voor de naleving van alle regelgeving uit de Arbowet, ook ten aanzien van de uitzendkrachten die op dat moment daar werkzaam zijn. Een uitzendkracht kan deze werkgever rechtstreeks aanspreken op eventuele (letsel)schade als gevolg van een bedrijfsongeval.

Vaak sluiten het uitzendbureau en het inlenende bedrijf voorafgaand onderling een contract af waarin de aansprakelijkheid van het uitzendbureau wordt uitgesloten. Toch mag de uitzendkracht bij een bedrijfsongeval nooit de dupe worden van deze overeenkomst. Beide partijen moeten er namelijk voor zorgdragen dat bedrijfsongevallen zoveel mogelijk voorkomen worden en zorgen voor de veiligheid van alle werknemers, ook uitzendkrachten. In bepaalde situaties kan daarom het uitzendbureau wel aansprakelijk gesteld worden. Er kan in zo’n geval gekozen worden voor het aansprakelijk stellen van beide partijen voor de geleden letselschade.

Aansprakelijkheid uitzendbureau en inlenend bedrijf

Omtrent de zorgplicht van werkgevers gelden strenge eisen. Het komt daarom in de praktijk zelden voor dat een ongeval op de werkvloer volledig te wijten is aan de werknemer, ongeacht of hij of zij uitzendkracht is. Dit is alleen het geval bij roekeloos gedrag of opzettelijk handelen van de uitzendkracht, maar dit moet kunnen worden aangetoond door de werkgever.

 Zowel de materiële als formele werkgever kunnen beiden aansprakelijk gesteld worden, omdat zij beide hoofdelijk verbonden zijn op grond van artikel 6:102 van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen vervolgens weer onderling regres nemen, oftewel kosten hiervoor weer wederzijds op elkaar verhalen. Heeft u als uitzendkracht letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval, dan raden wij u daarom aan om beide partijen tegelijkertijd aansprakelijk te stellen.

De werkgever moet aansprakelijk gesteld worden voor het bedrijfsongeval om schadevergoeding te kunnen claimen. Als de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval door het uitzendbureau of de inlener wordt aanvaard, kan een schadeclaim worden opgesteld voor gemiste inkomsten en gemaakte kosten.

Kosteloos juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval kunnen de kosten voor u als uitzendkracht hoog oplopen. U kunt hierbij denken aan medische kosten en schade aan persoonlijke bezittingen, maar het totale kostenplaatje is nog veel uitgebreider. Ook kostenposten waar u in eerste instantie niet aan zult denken, kunnen worden meegenomen in uw schadeclaim. Daarom is het zo belangrijk dat u een ervaren letselschade expert in de arm neemt die een volledig kostenoverzicht voor u in kaart brengt en uw schadeclaim tot een goed einde weet te brengen. De letselschade juristen van B&O Letselschade zetten zich graag voor u in om uw letselschadezaak tot een goed einde te brengen. Wij doen dit geheel kosteloos voor u als de werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade. Neemt u gerust contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen