Tips voor fietser en voetganger na aanrijding met een auto

Aanrijding fietsFietsers en voetgangers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij een aanrijding met een auto of een ander motorvoertuig lopen zij een groot risico op letsel. Als u door een auto bent aangereden op de fiets of lopend, dan kan uw leven in één klap op z’n kop staan. Met welke dingen moet u rekening houden? En kunt u de automobilist die u heeft aangereden hiervoor aansprakelijk stellen?

B&O Letselschade biedt u kosteloze rechtsbijstand

Bent u als fietser of voetganger betrokken bij een aanrijding met een auto of een ander motorvoertuig? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met de ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade. Indien de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld, staan wij u in de vervolgstappen geheel kosteloos bij.

Gehaast in het verkeer

Nederland is dichtbevolkt en eigenlijk is het overal in het land vaak druk op de wegen. Dit is niet alleen het geval op de snelwegen tijdens spitstijden, ook in de binnensteden is het vaak druk. De maatschappij wordt steeds gehaaster en mensen bewegen zich opgejaagd en gestrest in het verkeer. Men rijdt nogal eens veel te hard en niet alleen op de daarvoor bestemde wegen, dit gebeurt ook binnen de bebouwde kom. Ook laten bestuurders, zowel automobilisten als fietsers, zich tegenwoordig snel afleiden door hun smartphone en de berichten die daarop binnen komen. De drukte en haast op de wegen en onoplettendheid van bestuurders zorgt voor een verhoogde kwetsbaarheid van fietsers en voetgangers.

Fietsers en voetgangers kwetsbaar in het verkeer

Kwetsbaarheid van fietsers en voetgangers is met name het geval bij het oversteken van de weg of van een fietspad. Regelmatig krijgen wij in onze letselschadepraktijk dit soort zaken voorgelegd. Het komt helaas vaak voor dat fietsers en voetgangers worden aangereden en hierbij letsel oplopen. Dit geldt Voetgangersbijvoorbeeld tijdens het oversteken van een zebrapad wanneer een automobilist niet goed oplet en daarom geen voorrang verleent.

De gevolgen van zo’n aanrijding kunnen aanzienlijk zijn voor de voetganger of fietser. Fietsers en voetgangers zijn fysiek niet beschermd in het verkeer en lopen daardoor vaak ernstig letsel op bij een aanrijding. Zowel de materiële als immateriële schade kan behoorlijk oplopen en veel persoonlijke gevolgen hebben.

Extra beschermd wegens kwetsbaarheid

Fietsers en voetgangers zijn in Nederland juridisch extra beschermd vanwege hun kwetsbaarheid in het verkeer. Als u bent aangereden op de fiets of als voetganger dan heeft u vrijwel altijd recht op materiële en immateriële schadevergoeding. Dit is ook het geval indien u zelf schuld heeft aan de aanrijding, bijvoorbeeld als u door het rode licht bent gelopen of gefietst.

Kinderen worden in het verkeer gezien als extra kwetsbare deelnemers. Jonge kinderen zijn zich nog niet bewust van de gevaren in het verkeer en kunnen voor onverwachte en gevaarlijke situaties zorgen. Volwassen bestuurders dienen hier rekening mee te houden. Een automobilist is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk indien hij een kind aanrijdt.

Nadere informatie betreffende een kind dat is aangereden door een auto

Aansprakelijkheid automobilist

De aansprakelijkheid voor het ongeval ligt vrijwel altijd in ieder geval deels bij de automobilist. Dit is wettelijk zo bepaald en vastgelegd in de Wegenverkeerswet. FietsongelukAls u op de fiets of als voetganger bent aangereden door een auto dan is de automobilist in beginsel voor ten minste 50% aansprakelijk. Dit is zo geregeld in de 50%-regel van de Wegenverkeerswet. Deze regel is van toepassing op fietsers en voetgangers van 14 jaar of ouder. Kinderen tot 14 jaar die worden aangereden door een auto hebben vrijwel altijd recht op een volledige schadevergoeding. Dit is de zogenaamde 100%-regel.

Omgekeerde bewijslast

Als aangereden fietser of voetganger hoeft u niet te bewijzen dat u geen schuld had aan de aanrijding met de automobilist. Er is hierbij namelijk sprake van omgekeerde bewijslast. De bestuurder van het motorvoertuig zal moeten aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om de aanrijding te voorkomen. Mocht het zo zijn dat de automobilist hard kan maken dat de aanrijding u als fietser of voetganger is aan te rekenen, dan zal hij alsnog minimaal de helft van de schade moeten vergoeden (de 50%-regel). De enige uitzondering hierop is als er sprake is van overmacht bij de bestuurder van het motorvoertuig. De kans dat een rechter hierbij deze aansprakelijkheid erkent, is in de praktijk nihil te noemen.

Fietser rijdt voetganger aan

Als een voetganger bij het oversteken wordt aangereden door een fietser en er is sprake van letsel, dan kan hij de fietser hiervoor aansprakelijk stellen. Voetgangers op zebrapadVoetgangers en fietsers zijn allebei beschermde verkeersdeelnemers en zijn dus juridisch gezien gelijk aan elkaar. In dit geval zal de letselschade moeten worden vergoed door degene die schuld heeft aan het ongeval. Als beide partijen schuld hebben aan de aanrijding dan zal de aansprakelijkheid en de schade worden verdeeld naar ratio van schuld.

Nadere informatie betreffende aangereden worden bij het oversteken van de weg

Indien de schuldige partij een aansprakelijkheidsverzekering heeft, zal de verzekeraar de schade vergoeden. Als dit niet het geval is, zal de aansprakelijke persoonlijk voor de letselschade moeten opdraaien. Is de letselschade aanzienlijk, dan kan dit een groot probleem worden voor de aansprakelijke partij. Onze letselschade experts kunnen u hier nader over informeren.

Juridische bijstand bij een aanrijding

Wat kunnen wij voor u betekenen na deze ongelukkige aanrijding? Als u op de fiets of als voetganger bent aangereden, dan is het van groot belang dat u zich laat adviseren en bijstaan door een letselschade expert. B&O Letselschade is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade en kan u hierin kosteloos bijstaan.

Schadevergoeding claimen

Wij regelen voor u de schadeclaim nadat u bent aangereden op de fiets of als voetganger. Om de letselschade vergoed te krijgen, moet u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het ongeluk. U kunt dit zelf doen, maar dit is niet aan te raden. U krijgt namelijk te maken met de verzekeraar van de automobilist. Deze zal er alles aan doen om de schadevergoeding tot een minimum te beperken. Onze ervaren letselschade juristen zorgen er geheel gratis voor dat u een maximale schadevergoeding krijgt.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74