Thuiswerken: wat is de zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever bij letselschade?

Thuiswerken letselschadeThuiswerken doen we nu allemaal, indien mogelijk, tijdens de corona-crisis. De overheidsmaatregelen om COVID-19 onder controle te krijgen, blijven voorlopig nog van kracht. Hieronder valt ook het advies aan werkgevers om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dat betekent allereerst dat de werkgever zich er tot op zekere hoogte om moet bekommeren of de werknemer een voldoende goede werkplek heeft. Is de werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek of flexibele werkplek van zijn werknemer? En hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid als de werknemer letselschade lijdt door een werkplek die niet voldoet aan de veiligheidsnormen? B&O Letselschade heeft de antwoorden en helpt u bij letselschade bij een bedrijfsongeval, thuis of op de werkplek.

Gratis juridische hulp bij letselschade door werk

Onvoorbereid thuiswerken lijkt ondenkbaar maar gebeurt toch nog steeds in het digitale tijdperk waar we in leven. De plotselinge crisis waar we nu mee te maken hebben heeft voor onverwachte situaties gezorgd; niet elk bedrijf was ingericht op het laten thuiswerken van de medewerkers. En dat zorgt voor werkomstandigheden die niet altijd even veilig of ergonomisch zijn, waarbij de werkgever niet aan zijn zorgplicht kan voldoen en letselschade op de loer ligt. Heeft u letselschade opgelopen tijdens werkzaamheden voor uw baas, al dan niet thuis? En heeft de werkgever daarbij niet aan zijn zorgplicht voldaan? Dan kunnen de letselschade juristen van B&O Letselschade u geheel kosteloos juridisch bijstaan.

Nadere informatie over het aansprakelijk stellen van uw werkgever

Thuiswerken tijdens coronacrisis

Sommigen deden het al vaker, anderen eigenlijk nooit: thuiswerken. Het ene beroep leent zich er ook beter voor dan het andere. Maar op dit moment hebben velen van ons geen keus. Thuiswerken moet als het kan, om besmetting met het coronavirus te voorkomen bij uzelf en anderen. Letselschade thuiswerkenDaardoor is het aantal thuiswerkers fiks toegenomen. Uw kantoor aan huis zal er in de meeste gevallen heel anders uitzien dan uw werkplek.

In uw thuissituatie zal u met andere risicofactoren te maken hebben die letselschade kunnen veroorzaken dan op kantoor. Maar ook in een thuiswerksituatie kan een er sprake zijn van een situatie waarvoor de werkgever aansprakelijk is. Vaak zal dit gaan om hoe de werkplek ingericht is, of er een goede bureaustoel voorhanden is, of er volgens de ARBO-normen gewerkt kan worden etc. Van een werkgeveer kan uiteraard niet verwacht worden dat de werkplek door hem geinspecteerd wordt; er gelden lagere eisen aan een thuiswerkplek dan aan een plek op kantoor.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht?

Iedere werkgever is belast met werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen. De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel rust op een werkgever een zorgplicht. In beginsel is de werkgever aansprakelijk voor letselschade geleden door een werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd. De werkgever moet dus schadevergoeding betalen, ofwel de letselschade van zijn werknemer vergoeden, indien deze bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, doordat:

  • De werkgever niet of niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen
  • De werkgever niet of niet voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven en tevens geen controle heeft gehouden op naleving hiervan

We noemen dit de zorgplicht van de werkgever. Hij dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. De werkgever moet zodoende tegen de gevaren die hem bekend zijn de vereiste maatregelen nemen. Heeft hij dit niet gedaan op het moment dat het gevaar tot letselschade leidt, terwijl dit (gedeeltelijk) voorkomen had kunnen worden, dan is hij aansprakelijk. Hier geldt dus de werkgeversaansprakelijkheid. In deze gevallen kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen.

Thuiswerken in Arbowet

De term ‘thuiswerken’ staat niet duidelijk vermeld in de Arbowet. Ook in het Arbobesluit komt het begrip thuiswerkers niet voor. Thuiswerken coronaWel wordt daarin gesproken over ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Plaatsonafhankelijke arbeid op andere plaatsen dan ‘in een woning’ valt onder een lichter arboregime. De werkgever hoeft dan niet te voldoen aan de eisen uit het Arbobesluit waarin wordt verwezen naar vluchtwegen, nooduitgangen, brandbestrijding, voorkomen van valgevaar, en dergelijke.

Om die goede werkplek te kunnen creëren, vragen werknemers hun werkgever juist nu om hun thuiswerkplek in te richten. De werkgever kan hun hiervoor belastingvrij een bedrag uitkeren. Maar ook materiaal ter beschikking stellen.

Verplicht thuiswerken

De huidige situatie met betrekking tot de coronacrisis verplicht veel werknemers om thuis te werken. Of een werkgever de verplichting heeft om zijn werknemers thuis te laten werken is afhankelijk van de individuele omstandigheden van een situatie. Als het risico op besmetting op de werkplek groter is dan thuis en als thuiswerken geen nadelige consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van de werkgever, dan moet een werkgever het momenteel al snel goedvinden dat er thuis wordt gewerkt. Een werkgever heeft namelijk naar zijn werknemers een zogenaamd instructierecht: veilige werkomstandigheden moeten kunnen worden gegarandeerd. Hij kan hierom, bij goede redenen, een werknemer de toegang tot de werkvloer ontzeggen en hem of haar dus vragen thuis te gaan werken.

Letselschade buiten werkplekHeeft een werknemer geen gelegenheid om thuis te werken, dan kan een werknemer thuiswerken mogelijk weigeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat er, in Arbo- technisch opzicht, geen goede werkplek hier voor hem beschikbaar is.  De werkgever kan dit mogelijk weer proberen op te lossen door de werknemer een (tijdelijke) werkplek elders aan te bieden.

Wettelijke eisen werkplek

Als een werknemer thuiswerkt en de werkplek voldoet al aan de wettelijke eisen, dan hoeft de werkgever daar niet meer voor te zorgen. Dat is vaak het geval bij mensen die al regelmatig thuis werkten. Sommige thuiswerkers hadden zelfs een min of meer vaste thuiswerkdag.

Is er geen (goede) werkplek in de eigen woning aanwezig, dan heeft de werkgever normaal gesproken twee mogelijkheden:

  • Hij gaat niet akkoord met thuiswerken of
  • Hij zorgt dat de werkplek alsnog voldoet aan de wettelijke vereisten

In de huidige omstandigheden tijdens de coronacrisis gaan we alleen uit van de tweede optie. Voor het antwoord op de vraag of een werkgever zijn zorgplicht is nagekomen kijkt de rechter zowel naar geschreven als ongeschreven veiligheidsnormen. Het kan dus zo zijn dat de rechter oordeelt dat een werkgever zijn veiligheidsmaatregelen niet is nagekomen, hoewel hij wel alle overheidsmaatregelen voor COVID-19 heeft nageleefd. Dat zal echter afhangen van de specifieke omstandigheden.

Gratis juridische hulp bij een bedrijfsongeval thuis

De door de overheid opgelegde maatregelen vanwege het coronavirus ontslaan de werkgever niet van de verplichting zorg te dragen voor een veilige en ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. Concreet houdt dit in dat de werkgever erop moet toezien dat de werkplek thuis voldoet aan alle arbonormen.

Mocht dit niet het geval zijn, en u loopt letselschade op door een slecht ingerichte werkplek, dan is uw werkgever mogelijk aansprakelijk. In een dergelijke situatie kan een van de letselschade juristen van B&O Letselschade u geheel gratis juridisch bijstaan. Wij begeleiden uw letselschadezaak van begin tot eind en waarborgen de goede relatie die u heeft met uw werkgever. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74