Snelfietspaden in Nederland: zijn deze veilig genoeg?

Snelfietspaden

Regelmatig heeft u op de site van B&O Letselschade artikelen voorbij zien komen over fietsverkeer en veiligheid van fietsers in ons land. Snelfietspaden zijn een nieuw fenomeen en staan momenteel hoog op de politieke agenda. Ze worden gezien als een belangrijk middel om fietsgebruik te bevorderen en zouden de verkeersveiligheid voor fietsers moeten verbeteren. Wat is nu precies een snelfietspad? En zijn deze speciale fietspaden inderdaad veilig voor de vele fietsers in Nederland? B&O Letselschade zocht het voor u uit en geeft u nadere informatie. Ook vertellen wij u wat te doen bij een fietsongeval en geven u daarbij passend advies.

Gratis hulp bij letselschade voor fietsers

Fietsers zijn zwakke verkeersdeelnemers. Daarmee wordt bedoeld dat zij een kwetsbare positie innemen als het gaat om een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig, zoals een auto. De kans op ernstige letselschade bij een verkeersongeval ligt namelijk logischerwijs voor een fietser veel hoger dan voor een automobilist in een dergelijke situatie. Daarom is wettelijk bepaald dat bij een aanrijding tussen een fietser en een automobilist de (meeste) aansprakelijkheid hiervoor over het algemeen bij de bestuurder van de auto ligt. 


Bent u aangereden op uw fiets? En is de andere partij, bijvoorbeeld een automobilist, aansprakelijk voor uw letselschade? Dan werken de juristen van B&O Letselschade altijd geheel gratis aan uw letselschadezaak, gegarandeerd! Doe onze letselschadetest!


Wat zijn snelfietspaden?

FietsongelukIn Nederland ligt al een behoorlijk uitgebreid netwerk aan fietspaden. Voor de komende jaren is gepland dat daar nog zo’n 850 kilometer bij moet komen. Een deel hiervan bestaat uit zogenaamde snelfietspaden, ook wel snelfietsroute of fietssnelweg genoemd. Een fietssnelweg is in het ideale geval een breed fietspad, vier meter of breder, met weinig obstakels, flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Zijn er wel kruisingen, dan heeft de fietser op de snelfietsroute altijd voorrang. Toch is dit helaas nog lang niet overal in ons land goed genoeg geregeld, waardoor de veiligheid van de fietser in het geding komt.

Verkeersveiligheid snelfietspaden

Uit onderzoek van de ANWB blijkt namelijk dat er nog wel eens wat schort aan de verkeersveiligheid op de snelfietspaden, zoals:

  • Sommige paden zijn veel te smal of er staan teveel obstakels op of langs het fietspad, zoals gevaarlijke paaltjes
  • Bij veel snelfietspaden zijn er delen van de route waar de fietser de weg met gemotoriseerd verkeer moet delen. Dit is het geval bij de zogenaamde ‘Auto te gast’-wegen, bestemmingswegen of ‘fietsstraten’
  • Het meest gevaarlijk op een snelfietspad zijn de kruisingen waar automobilisten niet goed genoeg gewaarschuwd worden voor fietsers, die vaak uit beide richtingen kunnen komen. Dit is zeker het geval op bromfietspaden, waar ook de supersnelle speed pedelecs mogen rijden. Deze rijden een topsnelheid van 45 kilometer per uur
  • Er is geen sprake van een duidelijke voorrangsregeling voor fietsers onderling. Dit kan voor veel verwarring of ergernis zorgen, maar ook voor aanrijdingen tussen fietsers.
  • Sommige stukken fietspaden zijn onvoldoende verlicht of zelfs totaal onverlicht

Verbeteringen snelfietspaden

SnelfietspadenOverall is de ANWB wel blij met de nieuwe ‘superfietspaden’, ondanks de verbeteringen die nog wel moeten plaatsvinden voor de verkeersveiligheid van de fietsers. De snelfietspaden bieden een serieus alternatief voor het gebruik van de auto of het openbaar vervoer. De ANWB heeft inmiddels een lijst met aanbevelingen gedeeld met de verschillende provinciale besturen. Hierin wordt aangegeven welke gevaarlijke situaties moeten worden aangepakt. Verschillende provincies en gemeenten hebben laten weten verbeteringen aan te brengen op de onderzochte routes. Sommige gemeenten hebben zelfs direct actie ondernomen en aanpassingen gedaan op de snelfietspaden binnen hun regio.

Gevolgen van een fietsongeval

Doordat u op de fiets nauwelijks beschermd bent tegen vallen en botsingen, is er een grote kans op letselschade bij een fietsongeluk. Tegen motorvoertuigen bent u als fietser weerloos. Een fietsongeluk met een auto of vrachtwagen leidt meestal tot veel ernstigere letsel, zoals botbreuken, een schedelbasisfractuur of blijvende lichamelijke beperkingen.

Als u bent aangereden door een auto dan is de automobilist vrijwel altijd aansprakelijk, zelfs als het fietsongeluk niet de schuld is van de automobilist. Omdat u als fietser een kwetsbare verkeersdeelnemer bent, wordt verwacht dat automobilisten hier te allen tijde rekening mee houden. Ook als de fietser een onverwachte manoeuvre uitvoert, moet de automobilist hier altijd op kunnen anticiperen door bijvoorbeeld snelheid te minderen.

Aansprakelijkheid bij een fietsongeval

FietsongelukBij een fietsongeluk is de automobilist altijd op zijn minst voor 50% aansprakelijk voor de geleden letselschade. Als kan worden aangetoond dat de fietser geen enkele blaam treft, dan is de automobilist zelfs voor 100% aansprakelijk en dient deze de volledige letselschade te vergoeden.

Ook bij een fietsongeluk waarbij geen automobilist betrokken is, is het van belang om de aansprakelijkheid vast te stellen. Het bepalen van de aansprakelijkheid bij een fietsongeluk met een brommer, scooter of een andere fietser is echter minder eenduidig. Een letselschadejurist kan u helpen met het inschatten van de aansprakelijkheid en de juridische stappen die u kunt ondernemen om uw letselschade vergoed te krijgen.

Letselschadebureau bij een fietsongeval

De letselschade als gevolg van een fietsongeluk kan bestaan uit medische kosten, reiskosten, misgelopen inkomen, studievertraging, huishoudelijke hulp en nog veel andere kosten die u zonder het fietsongeluk niet zou hebben. U doet er verstandig aan om een letselschadebureau in te schakelen om alle letselschade voor u op een rijtje te zetten. Een letselschade specialist weet precies welke letselschade er in uw geval vergoed wordt, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u een schadepost vergeet.

Gratis juridische hulp bij een fietsongeval

Omdat u door uw letsel genoeg andere zaken aan uw hoofd heeft, nemen de letselschade juristen van B&O Letselschade u al het werk uit handen. Wij stellen de wederpartij aansprakelijk en zorgen ervoor dat u voor al uw letselschade een schadevergoeding krijgt. Door onze kennis en ervaring weten wij exact waar u recht op heeft en welke kosten u op de tegenpartij kunt verhalen. Wettelijk is vastgelegd dat de kosten voor juridische bijstand voor rekening van de aansprakelijke partij zijn, dus in een dergelijke situatie werken wij geheel gratis aan uw letselschadezaak. 


Heeft u letselschade door een fietsongeval? Dan kunnen wij u hoogstwaarschijnlijk gratis helpen met uw letselschadezaak. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74