Veiligheid op de werkvloer: risicoanalyse door uw werkgever

Risicoanalyse werkgeverVeiligheid op de werkvloer, een werkgever is verplicht hiervoor zorg te dragen. En toch gebeurt het niet altijd of niet voldoende. Er gebeuren in Nederland nog te veel arbeidsongevallen die voorkomen hadden kunnen worden door een goede risicoanalyse. Een werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers en dient er voor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden optimaal en veilig zijn. De wet stelt hoge eisen aan deze zorgplicht. Wat is een risicoanalyse precies en wat komt hier allemaal bij kijken? Is uw werkgever verplicht om deze uit te voeren? B&O Letselschade is expert op het gebied van letselschade door een bedrijfsongeval en zet de belangrijke zaken voor u op een rij.

Werkgever aansprakelijk? Gratis juridische hulp!

Letselschade door een bedrijfsongeval is erg vervelend, vooral wanneer u niet binnen korte tijd herstelt van uw letsel. U kunt hierdoor te maken krijgen met extra kosten, een lager inkomen en gederfde levensvreugde. Voor deze letselschade bestaat er schadevergoeding als uw werkgever verantwoordelijk is voor het bedrijfsongeval. De letselschadevergoeding voor gederfde levensvreugde noemen we smartengeld, welke bedoeld is ter compensatie van de opgelopen emotionele schade. B&O Letselschade regelt alle letselschadevergoedingen geheel kosteloos voor u indien uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden.

Nadere informatie over hoe te handelen bij ernstige en dodelijke bedrijfsongevallen

Letselschade door een bedrijfsongeval

Letsel door een bedrijfsongeval kan verschillende oorzaken hebben. Vaak komt dit echter door een onveilige situatie die gecreëerd is op de werkvloer, welke voorkomen had kunnen worden door voorzorgsmaatregelen van de werkgever. BedrijfsongevalEr is sprake van een bedrijfsongeval wanneer u door of tijdens uw werk letselschade oploopt. Specifiek wordt dit in de Arbowet als volgt omschreven: ”een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid.”.

Een ongeval in een bedrijf, op een bouwlocatie, in een instelling, bij het werken aan de weg of elders kan worden aangeduid als een bedrijfsongeval. Ook een ongeval dat tijdens woon- en werkverkeer ontstaan is of door het gebruik van een auto van de zaak kan als bedrijfsongeval beschouwd worden. Een bedrijfsongeval is vaak te wijten aan een onveilige werksituatie, een kapotte machine of te geringe veiligheidsinstructies.

Boete bij tekortschieten werkgever

Kort geleden kwam in het nieuws dat het kabinet klaar is met werkgevers die niet waken over de gezondheid en veiligheid van hun werknemers. Werkgevers die niet goed uitzoeken met wat voor risico’s een werknemer te maken heeft of geen plan van aanpak hebben voor wanneer het mis gaat met bijvoorbeeld machines, kunnen nu een flinke boete verwachten van de Inspectie SZW. In het regeerakkoord heeft het kabinet al miljoenen vrijgemaakt om de slagkracht van de Inspectie te vergroten.

Te vaak is de Inspectie SZW voornamelijk bezig met onderzoek naar hoe een bedrijfsongeval tot stand kon komen. Tot nu was er namelijk te weinig geld beschikbaar om preventief bedrijven te bezoeken. Nu kunnen de teams worden versterkt die zich meer zullen gaan richten op gezonde en veilige werkplaatsen.

Risicoanalyse wettelijk verplicht

Per geval zal door de Inspectie worden bekeken of er direct een boete uitgedeeld zal worden aan de desbetreffende werkgever die geen risicoanalyse heeft opgesteld. In de praktijk kan het dus aanvankelijk nog om een waarschuwing gaan.

Wettelijk zijn werkgevers allang verplicht om risicoanalyses te laten uitvoeren op de werkvloer. Maar in de praktijk heeft nog altijd niet eens de helft van de bedrijven zo’n analyse laten uitvoeren. Het aantal werkgevers dat de moeite neemt om de risico’s te laten analyseren is dan wel iets toegenomen de laatste jaren, maar het totaal komt nog steeds niet hoger dan 49 procent van het totaal aantal werkgevers. Vooral kleinere bedrijven beschikken vaak niet over een risicoanalyse.

Wat is een risicoanalyse?

Maar wat is een risicoanalyse nu precies? Kort gezegd is dit een overzicht van alle mogelijke risico’s en alle aanwezige gevaren binnen een onderneming die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Risicoanalyse bedrijfDit overzicht kan als basis worden gebruikt om adequate preventiemaatregelen te bepalen ter voorkoming van schade voor de werknemers maar ook voor de onderneming.

Om die risicoanalyse beter te begrijpen, is het belangrijk om alle onderdelen goed te definiëren, zoals gevaar, risicofactoren, risicobeoordeling, preventie en gezondheidstoezicht. Dit gebeurt in drie fases, waarbij elke keer wordt gekeken naar de organisatie als geheel, een groep van functies en de individuele werknemer:

  • Het identificeren van gevaren
  • Het vaststellen en nader bepalen van risico’s
  • De nodige middelen inschakelen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te garanderen
  • Het evalueren van risico’s

Aansprakelijkheid van uw werkgever

Heeft uw werkgever een risicoanalyse laten uitvoeren? Dan wordt er op uw werk rekening gehouden met uw veiligheid en uw gezondheid. Maar dat sluit de kans op een bedrijfsongeval nog steeds niet helemaal uit. Is uw werkgever dan alsnog aansprakelijk voor de letselschade die u oploopt?

Theoretisch gezien is uw werkgever altijd aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval, tenzij deze kan aantonen dat hij volledig voldaan heeft aan zijn zorgplicht. Omdat het voor u als werknemer vaak lastig is om aan te tonen dat de veiligheidsmaatregelen toch nog niet in orde waren, ligt de bewijslast bij de werkgever. Dit houdt in dat de werkgever moet bewijzen dat hij zijn veiligheidsverplichting is nagekomen. Lukt dit niet, dan is hij in feite aansprakelijk voor de gehele letselschade van de werknemer, zowel qua schade en kosten (materiële schade) als qua smartengeld (immateriële schade).

Gratis rechtsbijstand na een bedrijfsongeval

Wij helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade na een bedrijfsongeval. U hoeft niet te vrezen voor torenhoge kosten. Als uw werkgever verantwoordelijk is, dient hij tevens onze juridische kosten te vergoeden. En aangezien de meeste werkgevers goed verzekerd zijn, gaan onze nota’s rechtstreeks naar de verzekeraar. U krijgt een maximale schadevergoeding voor uw opgelopen letsel en de relatie met uw werkgever blijft zo goed mogelijk intact. We weten dat er veel werknemers zijn die zich daar zorgen over maken maar wij hebben veel ervaring bij het u zo goed mogelijk bijstaan zonder dat dit effect heeft op uw verstandhouding met de werkgever.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u slachtoffer bent van een arbeidsongeval of meer informatie wenst over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74