Melden van bouwongeval of onveilige werksituatie

In het kort

 • Bij ernstige bedrijfsongevallen bestaat er in Nederland een meldplicht bij de Arbeidsinspectie. Ook kunnen onveilige werksituaties bij de inspectie worden gemeld. Toch blijkt in de praktijk dat zowel werkgevers als werknemers hier geen melding van maken.
 • Een ernstig bedrijfsongeval moet bij de Arbeidsinspectie worden gemeld wanneer het slachtoffer in het ziekenhuis moet worden opgenomen (met uitzondering van een poliklinische behandeling), blijvend letsel oploopt of overlijdt als gevolg van het bedrijfsongeval.
 • Om ernstige arbeidsongevallen te voorkomen is het belangrijk veilig te werken. FNV Bouw heeft daarom een meldpunt in het leven geroepen waar mensen, ook anoniem, onveilige situaties kunnen melden. Toch blijkt in de praktijk dat veel werknemers bang zijn herkend te worden door de melding, hun baan te verliezen en niet meer aan het werk te komen.
 • Indien u slachtoffer bent van een (ernstig) bedrijfsongeval in de bouw kan het lastig zijn om een melding te doen bij de Arbeidsinspectie of uw werkgever aansprakelijk te stellen. Toch is het belangrijk dat u dit doet zodat u een schadevergoeding kunt krijgen voor de door u geleden letselschade.
 • Vaak zijn werkgevers verzekerd voor deze schade en wordt dit vergoed door hun verzekeraar. En indien uw werkgever aansprakelijk is, is onze hulp voor u gratis. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bedrijfsongeval bouwIndien er een ongeval op uw werk plaatsvindt of indien er sprake is van een onveilige werksituatie dan dienen er maatregelen genomen te worden, zoals melding bij de Arbeidsinspectie. In eerste instantie is dit de verantwoordelijkheid van uw werkgever. Maar wat moet u doen als uw werkgever niets doet met een meldingsplichtig bedrijfsongeval? Kunt of moet u dan zelf de situatie melden bij de Arbeidsinspectie? Of zijn er andere stappen die u kunt nemen? B&O Letselschade legt u uit wanneer er sprake is van een meldingsplichtig bedrijfsongeval en wat u het beste kunt doen in het geval van een onveilige werksituatie, een bouwongeval of een andersoortig bedrijfsongeval.

Gratis juridische hulp bij een bouwongeval

Overal waar mensen werken, kunnen ongelukken gebeuren. De meeste bedrijfsongevallen gebeuren op de bouwplaats, maar ook in andere werkomstandigheden komen ongelukken op de werkvloer voor. Als u een dergelijk ongeval overkomt en er is sprake van ernstige letselschade, dan is uw werkgever verplicht dit nader te laten onderzoeken door de Arbeidsinspectie. Als werknemer kunt u bij een meldingsplichtig bedrijfsongeval het beste zo snel mogelijk contact opnemen met een letselschadejurist om er voor te zorgen dat u juridisch zo goed mogelijk wordt bijgestaan. De ervaren en betrokken letselschade experts van B&O Letselschade begeleiden u tijdens het gehele juridische traject en zorgen voor een correcte schadevergoeding. Wij doen dit geheel gratis voor u indien uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor het bedrijfsongeval. In de meeste gevallen is dit aan de orde.

Nadere informatie over aansprakelijkheid werkgever bij een bouwongeval

Meldingsplichtig bedrijfsongeval

De werkgever heeft een zorgplicht en moet er alles aan doen om er voor te zorgen dat zijn werknemers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. Risico’s moeten worden beperkt en veiligheid moet worden gegarandeerd. Wanneer er toch een bedrijfsongeval plaatsvindt, is het van belang dat het op de juiste manier wordt afgewikkeld. Voor werkgevers blijkt dat niet altijd duidelijk is wat een bedrijfsongeval inhoudt en wanneer deze meldingsplicht nu precies geldt. Want wanneer is er precies sprake van een meldingsplichtig bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongeval als:

 • Het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt
 • Bij het ongeval een werknemer betrokken is
 • Direct na het ongeval de werknemer letselschade lijdt (fysiek of mentaal)

Het melden van een bedrijfsongeval is alleen verplicht indien het ongeluk ernstig van aard is. Van een ernstig en meldingsplichtig bedrijfsongeval is sprake als:

 • Het slachtoffer in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Dit geldt ook voor een dagopname, maar weer niet voor een poliklinische behandeling
 • Het slachtoffer blijvend letsel oploopt. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het geval van een amputatie, maar ook bij chronische fysieke of mentale aandoeningen
 • Het slachtoffer overlijdt als gevolg van het bedrijfsongeval

Ook als er niet direct sprake is van een ziekenhuisopname of ernstig letsel, maar wel in een later stadium, dan dient de werkgever dit alsnog te melden bij de Inspectie.

Gevaarlijke werksituaties bij kleine ondernemingen

De Inspectie SZW roept werkgevers in de bouw op om meer werk te maken van veiligheid. Een oproep die nadrukkelijk gericht is op de kleinere bedrijven, het midden- en kleinbedrijf. Op hun bouwplaatsen doen zich procentueel gezien namelijk de meeste ongevallen voor. Van veiligheid op de bouwplaats komt bij deze ondernemingen in de praktijk helaas niet altijd veel terecht, omdat de kosten voor veilig werken behoorlijk kunnen oplopen.

Het probleem lijkt vooral te zitten bij de kleine bedrijven. Dat is niet alleen een gegeven in de bouw, ook werknemers van kleinere bedrijven in andere sectoren worden veel vaker dan gemiddeld geconfronteerd met ongevallen. Grote bedrijven zijn over het algemeen meer met veiligheid bezig dan de kleinere. Veiligheid op de bouwplaats heeft daarbij alles te maken met de bouwkosten en concurrentiepositie. Als men geen veiligheidsregels heeft, is men goedkoper dan de concurrentie.

Meldpunt Veiligheid in de Bouw

FNV Bouw heeft nu een eigen meldpunt in het leven geroepen: Veiligheid in de Bouw. Daar kunnen mensen, ook anoniem, onveilige situaties melden. Toch merken ze bij het meldpunt dat werknemers dan nog steeds huiverig zijn om melding te doen, bang voor herkenning als persoon en van de melding op zichzelf. Men moet stevig in de schoenen staan om te spreken en melding van onveilige werkomstandigheden te doen en op te staan tegen hun werkgever. Men is bang hun baan te verliezen en niet meer aan het werk te komen door het ‘kleine wereldje’ waar iedereen elkaar kent.

 

Bouwend Nederland gelooft dat werkgevers bedrijfsongevallen soms niet melden uit angst voor rompslomp. Zij vindt dat veiligheidsbewustzijn desalniettemin aanwezig moet zijn, overal en altijd en bij zowel werkgever als werknemer. Zij wil daarom een verdiepingsslag maken en de oorzaak vinden van het niet melden van bedrijfsongevallen door met bedrijven en werknemers in gesprek te gaan.

Melding doen en hulp van uw letselschadejurist

Wanneer de Arbeidsinspectie na het ongeval op het werk niet door uw werkgever wordt ingeschakeld, dan kunt u dit zelf doen. Het proces-verbaal dat na het toedrachtsonderzoek wordt opgesteld door de Arbeidsinspectie is voor de verdere afhandeling van de schadevergoeding een belangrijk bewijsstuk. Daarnaast kan de werkgever op grond van het onderzoek een boete opgelegd krijgen. Ook al is het voor uw als werknemer en slachtoffer van een bedrijfsongeval lastig om zelf melding te doen, toch is dit van uitermate belang voor uw letselschadezaak, de aansprakelijkheid van uw werkgever en niet te vergeten de hoogte van uw schadevergoeding.

Omdat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor uw bedrijfsongeval kunnen de letselschade experts van B&O Letselschade in de meeste gevallen gratis bijstaan in het gehele juridische traject na een bedrijfsongeval met letselschade. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74