Letselschade door huisdieren: wat moet u doen en wie is er aansprakelijk?

Letselschade door huisdierenAls u iets hoort over letselschade door een dier denkt u misschien direct aan verwondingen door een hondenbeet. Maar ook andere dieren in andere situaties kunnen voor letselschade zorgen. Letselschade door dieren heeft vaker dan gedacht nare gevolgen voor het slachtoffer en is vaak ernstig van omvang. Wat moet u doen als u letselschade oploopt door een (huis)dier? Is de eigenaar van het dier altijd aansprakelijk voor de geleden schade? En wat te doen als een incident met een huisdier tot serieus letsel leidt? Wij hebben bij B&O Letselschade regelmatig met dit soort letselschadezaken te maken. Onze letselschade juristen hebben dus ruime ervaring met het onderwerp en de afhandeling van dergelijke zaken. Wij zetten alle feiten duidelijk voor u op een rij en vertellen u wat u het beste kunt doen indien u letselschade oploopt door een huisdier.

Gratis juridische hulp bij letselschade door een huisdier

Het zijn vaak onverwachte situaties wanneer u letselschade oploopt door een dier. U aait een kat en hij bijt u of u fietst nietsvermoedend op het fietspad als een hond plotseling oversteekt en u omver loopt. Het zijn taferelen waar u enorm van schrikt en een fikse letselschade van kan oplopen. Omdat het baasje van het dier in zo’n geval veelal aansprakelijk is voor uw letselschade zal hij al uw kosten moeten vergoeden die voortvloeien uit het ongeval. Dit geldt ook voor uw juridische kosten en daarom kunnen de letselschade juristen van B&O Letselschade u geheel gratis juridisch bijstaan. Wij zorgen voor een passende schadevergoeding terwijl u de tijd kunt nemen om te herstellen van de gevolgen van uw letselschade.

Nadere informatie over knieletsel door val van paard

Letselschade door huisdieren

Nederland telt naar schatting ruim 33 miljoen gezelschapsdieren, waarvan zo’n 2,6 miljoen katten en 1,5 miljoen honden. Het gedrag van dieren kan onvoorspelbaar zijn en uw huisdier kan natuurlijk ook schade veroorzaken. Hoewel huisdieren over het algemeen de eigenaren veel plezier bezorgen, gebeuren er dagelijks naar schatting ook 500 incidenten met deze dieren. In de meeste gevallen betreft het hondenbeten, maar er zijn bijvoorbeeld ook ongevallen als gevolg van overstekende honden en katten, incidenten met paarden en in een enkel geval een andersoortig incident met een huisdier. Gelukkig is in verreweg de meeste gevallen de aard van de verwonding te overzien. Maar het kan ook voorkomen dat een incident met een huisdier wel tot serieus letsel leidt.

Hondenbeet bij kinderen

Ruim een kwart van de slachtoffers van letselschade door een dier zijn kinderen. Doordat zij vaker in hun gezicht worden gebeten (door honden) zijn bij hen de gevolgen meestal vele malen groter dan bij volwassenen. En er is ook vaker sprake van psychische gevolgen, zoals extreem bang zijn voor honden of in algemene zin veel angstiger worden. Bij een incident met een hond is het dan ook belangrijk om de eigenaar niet alleen aansprakelijk te stellen voor eventuele directe (bijvoorbeeld medische) kosten, maar ook voor kosten als gevolg van het niet naar school kunnen, (tijdelijk) niet of minder kunnen werken en eventueel psychisch leed waarmee u of uw kind wordt geconfronteerd.

Aansprakelijkheid van de eigenaar van het dier

Conform de wet is in principe de bezitter, doorgaans eigenaar, van een huisdier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Omdat een dier zelf nooit aansprakelijk kan worden gesteld, ligt de aansprakelijkheid bij de bezitter. De essentie van aansprakelijkheid voor dieren is dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het doe-gedrag van het dier. Bij aansprakelijkheid voor dieren gaat het altijd om “de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat daarin ligt besloten”. Het maakt daarbij niet uit of de eigenaar wel of niet aanwezig is tijdens het voorval.

Als de schade ontstaat door iets anders dan een doe-gedraging, is er geen aansprakelijkheid voor de bezitter. Dus als een hond bijvoorbeeld alleen in de weg ligt en iemand loopt tegen hem aan en valt, dan is het letsel niet veroorzaakt door het gedrag van de hond. Zijn baasje is dan niet aansprakelijk voor de letselschade van de passant.

Echter, in de meeste gevallen wordt letselschade door dieren wel veroorzaakt door het gedrag van het dier en is de eigenaar (gedeeltelijk) aansprakelijk te stellen voor de letselschade van het slachtoffer.

Discussie over aansprakelijkheid eigenaar dier

In sommige gevallen kan worden aangenomen dat ook het slachtoffer zelf schuld heeft aan zijn of haar letselschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij letselschade ontstaan door paarden of tijdens het paardrijden. In die gevallen wordt wel uitgegaan van het risico dat men neemt bij het berijden van een paard en kan het zo zijn dat u tot 50% medeschuld krijgt toegerekend. U krijgt dan slechts 50% van uw totale letselschade vergoed.

Bij aansprakelijkheid voor dieren en letselschade door dieren, ontstaan vaak discussies. Zowel over de schuldvraag als over de aard van uw letsel en de hoogte van uw letselschade. Er zijn ook enkele uitzonderingen op de regel van aansprakelijkheid door dieren, waardoor het complexe materie is en het inschakelen van een letselschadedeskundige altijd raadzaam is. Die geeft u gratis advies, maakt een inschatting van de in rekening te brengen kosten en helpt u kosteloos bij het indienen van de schadeclaim.

Gratis juridische hulp bij letselschade door een dier

Welk soort schade kunt u nu verhalen op de bezitter van het dier? In principe alle schade die het gevolg is van het ongeval. Hieronder valt ook letselschade, maar ook andere schadeposten zoals arbeidsongeschiktheid en verlies van inkomen.

B&O Letselschade is gespecialiseerd in letselschade door dieren. Ook bij letsel door dieren is er vaak iemand aansprakelijk voor uw geleden letselschade. Het hele proces van aansprakelijk stellen en het eisen van een schadevergoeding is een lastige zaak. B&O Letselschade staat u bij en doorloopt samen met u gedecideerd het gehele traject. Wij stellen uw belangen voorop en streven naar een maximale schadeloosstelling. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74