Letsel door onveilige situatie op de werkvloer

Letsel door een bedrijfsongeval kan verschillende oorzaken hebben. Vaak komt dit echter door een onveilige situatie die gecreëerd is op de werkvloer, welke voorkomen had kunnen worden door voorzorgsmaatregelen van de werkgever. Hoe kan de veiligheid op de werkvloer verbeterd worden om bedrijfsongevallen te voorkomen? Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor geleden schade door een bedrijfsongeval? En wat is nodig om tot aansprakelijkstelling te komen zodat de werknemer schadevergoeding kan krijgen voor letselschade?

Ervaren letselschade jurist bij bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen komen helaas vaak voor, en dan met name in bepaalde beroepsgroepen, zoals op de bouwplaats. Onze letselschade juristen claimen al jarenlang succesvol letselschadevergoedingen naar aanleiding van verschillende soorten bedrijfsongevallen. Zij weten alle ins en outs die nodig zijn om te komen tot een correcte vergoeding en succesvolle afhandeling van uw claim. Indien wij bij een bedrijfsongeval uw werkgever aansprakelijk kunnen stellen, behandelen wij uw zaak geheel kosteloos.

Cijfers bedrijfsongevallen

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar arbeidsongevallen, onder andere door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door onderzoek is bekend dat de meeste ongevallen op het werk plaatsvinden in de sector bouw en industrie. Dit is een branche met een omvang van 74.000 banen, waarbij gemiddeld zo’n 600 arbeidsongevallen per jaar voorkomen.

Uit onderzoek blijkt ook dat de meeste (ernstige) bedrijfsongevallen plaatsvinden bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar, waaronder uitzendkrachten. Toch blijkt dat er geen grote verschillen zijn in oorzaak van het ongeval tussen uitzendkrachten en (vaste) werknemers. Dit verschil is ook niet wezenlijk tussen arbeidskrachten die korter of langer dan een half jaar in dienst zijn ten tijde van het ongeval. De meeste ongelukken op de werkvloer vinden plaats tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur, en dan met name in de maanden september, oktober en november.

De meest ernstige ongevallen komen voor door het risico van valgevaar, gevolgd door contact met een bewegend object, contact met bewegende delen van een machine en aanrijdgevaar. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de 60 per jaar.

Mannen overkomt vaker een bedrijfsongeval dan vrouwen. In 2015 had 1,7% van de werkzame mannen een ongeluk op de werkvloer dat tot verzuim leidde ten opzichte van 1% bij de vrouwelijke werknemers. Het verschil tussen mannen en vrouwen is te verklaren doordat mannen meer werkzaam zijn in de risicovolle beroepsgroepen dan vrouwen.

Bedrijfsongevallen, waarbij de werknemer minimaal 4 dagen gebruik maakt van ziekteverzuim, komen in Nederland wel iets minder vaak voor dan gemiddeld in de Europese Unie. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

 

Uitspraken rechter bij bedrijfsongeval

Ook bij beroepen waar men het minder van zou verwachten, komen ongevallen op de werkvloer voor. In de rechtspraak zijn hier verschillende voorbeelden van te vinden waarbij de rechter heeft bepaald of de werkgever aansprakelijk is voor de geleden letselschade.

Zo is een manager van een reisbureau ten val gekomen door een aantal bureaustoelen die op een onlogische plek stonden. Zij is hierdoor van de trap gevallen en heeft hier ernstig letsel aan overgehouden aan haar been. De rechter oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade, omdat er geen duidelijke instructies waren over waar de stoelen naar verplaatst moesten worden en wanneer dat moest gebeuren.

Het begrip werkvloer kan in een breed perspectief worden gezien. Er is bijvoorbeeld onlangs een uitspraak van de rechtbank geweest betreffende een werknemer, die dagelijks voor zijn werk de meterstand moet opnemen en zich verstapt in een 62 cm diepe put. Als gevolg hiervan loopt hij letselschade op. De rechter oordeelde dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. Deze heeft namelijk geen instructies gegeven over de wijze waarop de werknemer de put in en uit diende te stappen. Ook zijn er geen nadere voorzieningen getroffen om de werkomstandigheden te verbeteren, zoals een afstap in de put. Daarnaast heeft de werkgever nagelaten om de Arbeidsinspectie in te schakelen.

Veiligheid op de werkvloer

De impact van een arbeidsongeval is vaak groot, op het slachtoffer, op de naasten van het slachtoffer, maar ook op collega’s en leidinggevende. Daarnaast zijn het bedrijf en de bedrijfsresultaten ook niet gebaat bij een bedrijfsongeval. Denkt u daarbij aan de kosten voor verzuim van het slachtoffer, kosten ter vervanging en mogelijk forse schadeclaims. Ook hierbij geldt dus het cliché dat voorkomen beter is dan genezen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat in de beroepsgroepen met het hoogste verzuim door bedrijfsongevallen, metaal- en bouwarbeiders, de werknemers goed letten op veiligheid. Zij spreken zelfs collega’s aan op onveilig of ongezond werken en worden in 78% van de gevallen hier zelf ook op aangesproken. Eén op de acht werknemers in de industrie vindt maatregelen rondom veiligheid en preventie van arbeidsongevallen noodzakelijk. Maar liefst 10,3% geeft aan dat dergelijke maatregelen ontbreken en 1,5% vindt de huidige maatregelen onvoldoende. Werknemers in de bouw vinden met 11,2% dat er actie moet worden ondernomen betreffende verbetering van veiligheidsmaatregelen.

 

Er is een tool ontwikkeld voor werkgevers en werknemers om zelf de veiligheid op de werkvloer te controleren en te verbeteren, de Scan Veilig Gedrag. Dit is een initiatief van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de Scan Veilig Gedrag komen verschillende aspecten aan bod zoals hoe veilig gedrag op de werkvloer georganiseerd is en wat er te verbeteren valt. De scan is bedoeld en bruikbaar voor alle organisaties die de veiligheid op de werkvloer willen verbeteren. Zowel leidinggevende als werknemers kunnen de vragenlijst invullen en op basis hiervan wordt een feedback rapport gegeven met resultaten, tips en adviezen.

U kunt hier de Scan Veilig Gedrag inzien en invullen

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Een werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers en dient er voor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden optimaal en veilig zijn. De wet stelt hoge eisen aan deze zorgplicht. Vindt het arbeidsongeval plaats tijdens werktijd en schendt de werkgever zijn zorgplicht? Dan staat de werkgeversaansprakelijkheid in principe vast.

Bij aansprakelijkheid van uw werkgever kunt u een claim indienen voor letselschadevergoeding. Onze ervaren juristen hebben alle kennis en kunde in huis om uw letselschadeclaim te onderbouwen en tot de juiste vergoeding voor uw letselschade te komen. Wij hebben daarbij oog voor de werkrelatie met uw werkgever en zorgen dat alles op een juiste manier wordt afgehandeld. Onze rechtsbijstand kost u helemaal niets aangezien uw werkgever bij aansprakelijkheid ook uw juridische kosten dient te vergoeden. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74