Jongeren en letselschade bij een verkeersongeval

We lezen regelmatig in de media dat jongeren vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen dan de oudere weggebruikers. Dit heeft onder andere te
maken met het roekelozer rijgedrag van deze onervaren leeftijdsgroep. Dit is uiteraard niet zonder gevolgen voor deze jonge verkeersdeelnemers, er ontstaat vaak een verkeersongeval met letselschade. De impact kan enorm zijn, fysiek, geestelijk en financieel. B&O Letselschade zet alles op een rijtje betreffende letselschade bij jongeren en geeft advies.

De juristen en experts van B&O Letselschade hebben regelmatig te maken met letselschade, ook van jongere automobilisten. Wij ervaren hoe letsel bij deze jongeren van invloed kan zijn op de rest van hun leven. Het is daarom van belang om bij letselschade bijgestaan te worden door een ervaren en betrokken letselschade specialist zoals u deze bij B&O Letselschade vindt. Indien de tegenpartij aansprakelijk is, werken wij zelfs geheel kosteloos.

Nadere informatie over snorfietsongevallen bij jongeren

Jonge verkeersslachtoffers

Jongvolwassenen zijn vaker betrokken bij ongevallen en rijden roekelozer. Dat is wat we regelmatig in de kranten lezen. Dit is niet alleen het geval in de auto, het betreft ook jongeren die zich bijvoorbeeld met de scooter in het verkeer begeven. In de periode van 2014 tot 2017 was er bij meer dan de helft van de verkeersongevallen sprake van een bestuurder van een brommer. Vooral het aantal ongevallen onder jongens van 16 en 17 jaar is groot.

Daarnaast is er in 41% van de gevallen sprake van een ongeval op de fiets en in 8% van de gevallen ging het om een ongeval met een voetganger. Ondanks deze cijfers vinden de meeste jongeren dat zij goede bestuurders zijn en oplettend zijn in het verkeer. Dit geeft aan dat kinderen en jongeren vaak een vertekend beeld hebben van hun deelname en gedrag in het verkeer, met alle gevolgen van dien.

School of studie na een ongeval

Als een kind of jongvolwassene te maken krijgt met letselschade na een ongeval met langdurig herstel, dan heeft dit enorme invloed op school of studie. In deze leeftijdsfase kan de studievertraging door letselschade de groei en ontwikkeling van de jongere erg in de weg zitten. Het risico op studievertraging of volledige uitval is groot en kost, naast fysiek en mentaal herstel, veel geld. Een goede begeleiding van een letselschade specialist is dan erg belangrijk voor het ontvangen van een juiste schadevergoeding.

Voor de begeleiding van jongeren met letselschade zijn er diverse arbeidsdeskundige bureaus in Nederland actief. Zij ontfermen zich over kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar die thuiszitten of problemen ondervinden op school ten gevolge van letsel en praktische schoolgerichte hulp. Zij bieden mentale ondersteuning, bemiddeling tussen scholen, het regelen van thuisonderwijs tot hulp bij het maken van een (alternatieve) studiekeuze.

Verzekering jongeren

Ondanks de onderzoekresultaten waaruit blijkt dat jongeren vaker bij een ongeluk betrokken zijn, zijn ze over het algemeen slechter verzekerd voor letselschade dan oudere automobilisten. Jongeren kiezen vaak de goedkoopste verzekering zonder te letten op de dekking. Omdat zij een hoger ongevalsrisico hebben door hun leeftijd, en daardoor een hogere premie, wordt er regelmatig gekozen voor de goedkoopste mogelijkheid. Vaak zit er dan geen aanvullende verzekering in het pakket, waardoor er geen verzekering is voor letselschade.

Dit is een verontrustende ontwikkeling. Iedereen wil zijn of haar letselschade vergoed krijgen na een ongeval en deze is lastig te verhalen als hiervoor geen verzekering is afgesloten. Daarentegen zijn de verzekeringen voor jongeren erg hoog of worden zij bij veel verzekeringsmaatschappijen geweigerd vanwege het hoge risico dat deze verzekerden met zich mee brengen. Een weinig ideale situatie voor de jonge verkeersdeelnemers dus. Toch is een goede verzekering van groot belang bij eventuele letselschade.

Gratis juridische begeleiding bij een ongeval met letsel

In het algemeen wordt te weinig stil gestaan bij de invloed van een ongeval op het leven van een scholier of student. Al snel wordt er alleen gedacht aan claims en fysiek herstel. De mentale begeleiding wordt vaak onderbelicht. Het begeleiden van jongeren die door een ongeval letsel op hebben gelopen omvat alle aspecten die hun verdere leven (kunnen) bepalen, zoals het eerdergenoemde leren, maar ook wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Het vergt van de omgeving, gezin, familie en vrienden, ook vaak veel energie en aandacht. De letselschade experts van B&O Letselschade zijn hier van op de hoogte en houden hier rekening mee bij de behandeling van de letselschadeclaim. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74