Helmgebruik bij fietsers, een noodzakelijk kwaad?

Helmplicht fietsersOver het algemeen komen fietshelmen weinig in het Nederlandse straatbeeld voor. Nederland is een echt fietsland, dat zit in onze cultuur. En veel mensen vinden het daarom niet nodig om bij zoiets ‘gewoons’ als fietsen voor extra bescherming te zorgen, zoals een fietshelm. Een fietshelm is bedoeld om een fietser, die betrokken is bij een ongeval, te beschermen tegen hoofd- en hersenletsel. Is het daarvoor wel voldoende geschikt en voorkomt de helm inderdaad ernstig letsel als u ten val komt met de fiets? En wat moet u doen als u gewond raakt en letsel oploopt tijdens het fietsen, met of zonder helm? B&O Letselschade heeft dagelijks met dit vraagstuk te maken en geeft u antwoord op al uw vragen.

Gratis juridische hulp bij letsel door val van uw fiets

Als u regelmatig de blog van B&O Letselschade leest, weet u dat fietsers behoren tot de categorie kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit betekent dat bij een ongeval het betrokken gemotoriseerde voertuig in de meeste gevallen aansprakelijk is bij een aanrijding met een fietser. Maar als fietser kunt u ook in botsing komen met een andere fietser of misschien zelfs wel met een voetganger of een kind. Dan is de situatie en de aansprakelijkheid niet meer zo helder en voor de hand liggend. De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u in dat geval duidelijkheid bieden en u hierover advies geven. Als de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval kunnen wij u zelfs onze juridische diensten geheel gratis aanbieden.

Meerinformatie over fietsongevallen in Nederland

Nederland fietsland

HelmplichtFietsen in Nederland is over het algemeen erg veilig. Bijna elke Nederlander stapt wel eens op de fiets zonder zich direct onveilig te voelen. Er wordt op de Nederlandse wegen veel rekening gehouden met fietsers, onder andere door fietspaden te scheiden van de rijweg. We kunnen dus stellen dat ons land ingericht is op het vele gebruik van de fiets en dat dit met onze cultuur versmolten is. En daarmee zijn we vrijwel uniek. De Nederlandse ongevalscijfers behoren voor fietsers tot de laagste in de wereld. Hoewel het fietsen in Nederland dus relatief gezien erg veilig is, wordt er toch regelmatig gepleit voor het gebruik van fietshelmen, met name door overheden. Op dit moment is het niet verplicht om een fietshelm te dragen, maar er gaan stemmen op om dit wel verplicht te stellen.

Waarom een fietshelm dragen?

Maar waarom zouden we dan een fietshelm moeten dragen als de veiligheid voor fietsers in Nederland eigenlijk heel goed te noemen is? En waarom zou dat verplicht gesteld moeten worden? Allereerst is een fietshelm bedoeld om een fietser, die betrokken raakt bij een ongeval, te beschermen tegen hoofd- en hersenletsel. Een fietshelm is daarentegen niet bedoeld om fietsongevallen te voorkomen: dat hangt weer samen met andere factoren, zoals rijgedrag en verkeerssituaties. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat bij een ongeval fietsers met helm ongeveer 60% minder kans hebben op ernstig, en ongeveer 70% minder kans op dodelijk hoofd-/hersenletsel, dan fietsers zonder helm. De harde buitenkant zorgt ervoor dat de klap van de val wordt verdeeld over een groter oppervlak en dat er geen scherpe voorwerpen kunnen binnendringen. Voor een optimale bescherming door de helm is het belangrijk dat de helm goed past en dat hij goed op het hoofd is bevestigd en is vastgemaakt. De effectiviteit van de fietshelm zou mogelijk nog kunnen worden verhoogd door strengere Europese eisen voor het testen van deze helmen.

Cijfers fietsslachtoffers met helm

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een schatting gemaakt van de mogelijke vermindering van het aantal fietsslachtoffers in Nederland wanneer alle fietsers altijd een fietshelm zouden dragen. Dit komt neer op een reductie van ongeveer 85 verkeersdoden en 2500 tot 2600 ernstig verkeersgewonden. Hoofd- en hersenletsel komt relatief veel voor bij fietsers. Van alle fietsers in Nederland die ernstig gewond raken door een fietsongeluk, heeft bijna een derde hoofd- of hersenletsel. Bij fietsongevallen waarbij een motorvoertuig betrokken is, loopt bijna de helft van de fietsers hoofd- of hersenletsel op (47%); bij fietsongevallen zonder motorvoertuig geldt dat voor ruim een kwart.

Fietshelmen

Weinig steun voor helmplicht

Voor een helmverplichting is in ons land over het algemeen weinig steun. Ook de Fietsersbond is geen voorstander van het verplicht stellen van de fietshelm. Veilig Verkeer Nederland pleit voor het vrijwillige gebruik van fietshelmen, maar is tegen een wettelijke fietshelmplicht. Men verwacht dat de populariteit van fietsen zal afnemen bij een helmplicht, omdat men in ons land de fiets gebruikt als vervoersmiddel en minder voor recreatieve doeleinden, zoals in het buitenland. Voor Nederlanders zijn redenen om geen helm te dragen op de fiets onder andere:

  • Fietsritten zijn over het algemeen kort waardoor de helm naar zeggen ‘niet nodig is’
  • Een fietshelm is niet comfortabel, maar eerder een belemmering (van het zicht)
  • Een fietshelm is te warm of juist te koud om te dragen
  • Leeftijdsgenoten dragen geen helm op de fiets
  • Men vindt dat het effect van de helm wordt overschat doordat fietsers (en andere verkeersdeelnemers) zich onveiliger gaan gedragen
  • Hoofdletsel wordt weliswaar tegen gegaan door de helm, maar nekletsel doet zich vaker voor bij een fietsongeval
  • De helmplicht leidt tot afname van het fietsverkeer, terwijl het verkeer veiliger is als men meer fietst en minder gebruik maakt van andere vervoersmiddelen

In een draagvlakonderzoek onder (verkeersveiligheids)organisaties bleek dat maatregelen die inbreuk maken op het gevoel van vrijheid als het meest controversieel worden ervaren.

In Nederland dragen de meeste toer- en sportfietsers een helm; in het gewone verkeer bijna niemand. Een uitzondering daarop is de laatste jaren de speed-pedelec, de extra snelle elektrische fiets die veelal voor woon-werkverkeer wordt gebruikt. Voor de wet wordt deze echter gezien als een bromfiets, waardoor deze te maken heeft met de helmplicht.

Gratis juridische hulp bij een fietsongeval

Hoewel de helmplicht meer tegen- dan voorstanders lijkt te hebben, blijft het natuurlijk van uitermate belang dat fietsers zich zo veilig mogelijk kunnen bewegen in ons land. Iedereen wil een verlaging van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden, die op jaarlijkse basis nog veelvuldig voorkomen. Het dragen van een fietshelm kan daarbij wellicht helpen, maar er zijn ook andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verhogen. Heeft u desalniettemin een aanrijding op de fiets gehad en bent u daarbij gewond geraakt? Laat u dan informeren en adviseren door de letselschadejuristen van B&O Letselschade. Wij bieden u geheel gratis onze juridische diensten aan als een andere partij schuldig is aan het ongeval en hier aansprakelijk voor gesteld kan worden. Heeft u nog vragen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74