Ernstige arbeidsongevallen met machines

Ernstig arbeidsongeval met machinesErnstige arbeidsongevallen blijven binnen Nederlandse ondernemingen helaas voorkomen. Ieder jaar raken maar liefst bijna 300 mensen gewond bij gebruik van machines als cirkelzagen, vulmachines en transportbanden. Het blijft daarom binnen elk bedrijf noodzakelijk om de veiligheid te blijven controleren en voorzorgsmaatregelen voor werknemers in acht te houden. Als u een dergelijk arbeidsongeval overkomt, is uw werkgever dan aansprakelijk? Kunt u hem dan aanspreken op zijn zorgplicht en een schadevergoeding eisen? Of is het een kwestie van domme pech dat u ongelukkig in aanraking bent gekomen met een machine op uw werk? B&O Letselschade, de letselschade expert op het gebied van bedrijfsongevallen, legt het u helder uit.

Gratis letselschade jurist bij ernstig arbeidsongeval

Als u betrokken bent geraakt bij een zwaar bedrijfsongeval, dan is de kans heel groot dat u ernstige letselschade heeft opgelopen. Een val van een trap kan u bijvoorbeeld al behoorlijk verwonden. Kunt u zich voorstellen hoe ernstig gewond u zal raken als u op het werk in aanraking komt met een machine? De gevolgen, lichamelijk, geestelijk en financieel, zijn dan niet te overzien. Uw herstel is op dat moment het allerbelangrijkste, maar uw toekomst en uw perspectieven moeten beslist niet vergeten worden. In het geval van een ernstig arbeidsongeval is het daarom verstandig altijd de hulp in te roepen van een deskundige letselschade jurist. De letselschade juristen van B&O Letselschade hebben een enorm track record op het gebied van (ernstige) arbeidsongevallen en kunnen u gedegen bijstaan tijdens het gehele letselschade traject. Indien uw werkgever aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, wat in veel gevallen inderdaad zo is, dan hoeft u onze kosten niet te betalen.

Ernstige arbeidsongevallen in Nederland

Ernstig bedrijfsongevalOm te voorkomen dat werknemers betrokken raken bij ernstige arbeidsongevallen met machines is het essentieel dat zij niet in aanraking kunnen komen met bewegende delen hiervan. In de praktijk zijn fysieke afschermingen daarvoor lang niet altijd effectief. Afschermingen zijn bijvoorbeeld verwijderd voor onderhoud, of medewerkers zijn in de verleiding gekomen ze te omzeilen. De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft hier onderzoek naar gedaan en dit nader geanalyseerd naar aanleiding van honderd ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016. Hieruit is gebleken dat ongeveer 22 procent van alle arbeidsongevallen een ongeval is met bewegende delen van machines.

De analyse maakt inzichtelijk welke situaties veel voorkomen en wat de directe en indirecte oorzaken van de ongevallen zijn. Zo blijkt dat onveilige situaties en werkwijzen vaak al lange tijd aanwezig waren voordat het ongeval gebeurde.

Analyse RIVM ernstige arbeidsongevallen met machines

Bij de analyse van de RIVM is gekeken naar de omstandigheden waarin de ongevallen voorkomen. Ook is beschreven hoe mensen in contact kwamen met bewegende delen van machines. Op basis van deze analyse heeft het RIVM praktische lessen voor de praktijk opgesteld.

Eén van die lessen beschrijft het belang van regelmatig checken of alles nog steeds veilig is op de werkvloer. Bijvoorbeeld of alle machines nog in goede staat en compleet zijn, instructies voldoende helder zijn en mensen nog steeds op een veilige manier werken.

Ernstige bedrijfsongevallen met machines

Bron: RIVM

Aanbevelingen betreffende ernstige arbeidsongevallen met machines

De lessen hebben de vorm van aanbevelingen aan bedrijven en professionals, om ze te helpen de mogelijke gevaren van bewegende delen van machines zo goed mogelijk te beheersen. Concreet gaat het om de volgende door de RIVM opgestelde lessen:

  1. Controleer regelmatig of de afscherming van bewegende delen nog deugdelijk en effectief is. Zijn de machines bijvoorbeeld niet verouderd? Of zijn de machines nog wel compleet?
  2. Wees specifiek bij het inventariseren en evalueren van risico’s op papier en in de praktijk tijdens het werk. Als situaties of machines worden gewijzigd, kijk dan bijvoorbeeld opnieuw naar de risico’s
  3. Zorg voor goede en specifieke werkinstructies. Bied werkinstructies in de juiste taal van de werknemers die met de machines moeten werken en zorg dat deze instructies altijd beschikbaar zijn. Geef regelmatig een opfriscursus, dus niet alleen aan nieuwe werknemers. En controleer of alle werknemers de instructies hebben begrepen
  4. Let op specifieke gedragingen die regelmatig tot ongevallen leiden. Let op zowel afwijkend gedrag als op (te) routinematige werkwijzen en spreek medewerkers hier ook op aan
  5. Gebruik input van andere bedrijven in dezelfde sector. Werk samen met andere bedrijven hierin en maak gebruik van initiatieven uit de sector. Nodig collega-bedrijven of professionals uit om mee te denken over veiligheid

Aansprakelijkheid werkgever bij arbeidsongeval

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van uw werkgever kan het voorkomen dat u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en hierdoor letselschade oploopt. Ook al doet uw baas er alles aan om een arbeidsongeval te voorkomen, toch is hij in de meeste gevallen aansprakelijk voor de vergoeding van letselschade als gevolg van een arbeidsongeval. Uw werkgever heeft namelijk een zorgplicht naar u en zijn andere werknemers.

Of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding is afhankelijk van de schuldvraag. Hoe heeft het arbeidsongeval plaatsgevonden en had het voorkomen kunnen worden? Als uw werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht of als hij onvoldoende heeft zorggedragen voor een veilige werkplek en –omgeving, dan heeft u meestal recht op schadevergoeding bij een arbeidsongeval.

Letselschade expert bij ernstig bedrijfsongeval

Een werkgever is namelijk op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor letselschade, ontstaan door een ongeval op de werkvloer. Er dient wel voldaan te zijn aan een aantal voorwaarden:

  • Het ongeval vindt plaats tijdens werktijd
  • De werkgever valt een verwijt te maken, bijvoorbeeld dat hij voorzorgsmaatregelen of veiligheidsvoorschriften schond
  • Er moet een causaal verband zijn tussen de werkzaamheden en het ongeval. Met andere woorden, het ongeval dient het gevolg te zijn van de werkzaamheden
  • Het ongeval mag niet veroorzaakt zijn door uw opzet of door roekeloos gedrag

Bij het claimen van uw verlies aan verdienvermogen en overige letselschade is het erg belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschade expert. Deze kan objectief naar uw zaak kijken en heeft alle expertise in huis om uw belangen optimaal te behartigen. Is uw werkgever inderdaad aansprakelijk voor uw letselschade? Dan betaalt hij ook uw juridische kosten en werkt B&O Letselschade voor u geheel gratis aan uw letselschadezaak. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74