Erkenning van letselschadeslachtoffers uitermate belangrijk

Erkenning letselschadeslachtofferVoor letselschadeslachtoffers van ongevallen is het uitermate belangrijk erkenning te krijgen voor wat hen is overkomen. Letselschadeslachtoffers willen niet alleen compensatie voor financiële schade, maar ook erkenning voor het leed dat hen heeft getroffen. Hoe belangrijk is het voor een slachtoffer van letselschade dat er, naast professionele hulp, hulp vanuit de familie en vriendenkring wordt aangeboden? En in welke mate speelt de financiële erkenning een rol in het geheel? De juristen van B&O Letselschade hebben hier op dagelijkse basis mee te maken en zien ook de verschillen van het belang in erkenning bij verschillende cliënten. Wij geven u een overzicht van de betekenis van erkenning voor letselschadeslachtoffers naar aanleiding van onderzoek en vanuit onze eigen praktijk.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Als letselschadeslachtoffer zit u in een nare situatie. Naast dat u veel juridische en financiële zaken moet regelen, is er ook het nodige in uw privésituatie veranderd. Op meerdere manieren is erkenning daarbij van uitermate belang, zoals financieel, maar uiteraard ook in emotioneel opzicht. Erkenning dat u iets heel ingrijpends en vervelends is overkomen, is wat wij bij B&O Letselschade erg belangrijk vinden. Wij steunen u daarom hierin op alle mogelijke manieren. Daarnaast regelen wij dat de financiële erkenning ook goed geregeld wordt bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Wij nemen u dit volledig uit handen en zorgen voor een schadevergoeding passend bij uw letselschade, uw ontstane situatie en uw leefomstandigheden. U kunt dit met een gerust hart aan onze letselschade juristen overlaten. Wij werken geheel gratis aan uw zaak indien de andere partij geheel aansprakelijk gesteld kan worden.

Meer informatie over de Wet vergoeding affectieschade

Financiële erkenning bij letselschade

Psychotherapie bij letselschadeSlachtofferhulp is een instantie die zeer regelmatig te maken heeft met letselschadeslachtoffers en begrijpt hoe belangrijk erkenning is voor deze mensen. Op het gebied van toekenning van smartengeld voor letselschadeslachtoffers is er nog een lange weg te gaan wat hen betreft. Daarom heeft Slachtofferhulp aandacht gevraagd voor de onaanvaardbare verschillen ten aanzien van de hoogte van smartengeld. Men wil dat rechters deze bedragen beter onderbouwen. Het komt namelijk regelmatig voor dat Slachtofferhulp een smartengeldbedrag aanbeveelt, maar de rechter een veel lager bedrag toekent. In het algemeen is dit te wijten aan het niveau van smartengeldtoekenningen dat vaak te wensen overlaat. Op een ongemotiveerde wijze worden verzochte bedragen door een rechter afgedaan als onevenredig. Dit is in veel gevallen onacceptabel voor de slachtoffers en nabestaanden en zorgt voor een onbevredigend gevoel.

Erkenning van letselschadeslachtoffers

Naast geld willen letselschadeslachtoffers vooral ook erkenning voor het leed dat hen is overkomen. Daarbij moet gedacht worden aan mensen met (ernstig) letsel als gevolg van een door een derde veroorzaakt ongeval, zoals verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten, maar ook aan mensen die als gevolg van zo’n ongeval een naaste hebben verloren. Sommige slachtoffers willen dat de tegenpartij aansprakelijkheid erkent voor zijn daden. Dat is veelal voor het slachtoffer een voorwaarde om serieus genomen te worden door de eigen sociale omgeving. Anderen hechten weer meer waarde aan het toegeven van gemaakte fouten door de wederpartij, zodat deze zelf het besef heeft van wat er gebeurd is. Men kan als slachtoffer ook behoefte hebben aan medeleven en excuses van de andere partij.

Materiële en immateriële wensen

Toch sluit het een het ander niet uit: als men een verlangen heeft naar een goede financiële compensatie dan wil dat niet zeggen dat men niet ook immateriële wensen op dat gebied heeft. Beide soorten behoeften zijn vaak nauw met elkaar verweven. De behoefte aan financiële compensatie is sterk afhankelijk van de gevolgen van het ongeval: komt de financiële bestaanszekerheid in het nauw omdat het slachtoffer bijvoorbeeld arbeidsongeschikt is geraakt?

Herstel door erkenning

steun omgeving letselschadeVoor de bevrediging van deze essentiële behoeften van slachtoffers is niet alleen de uitkomst van de procedure van belang, maar ook de weg daar naartoe. Het niet erkennen van de immateriële behoeften wordt door betrokkenen als belastend ervaren en zelfs als belemmerend voor het herstel van de fysieke en mentale letselschade.

Uit onderzoek blijkt dat PTSS-klachten een negatief effect kunnen hebben op overige aspecten van het functioneren van slachtoffers, zoals op hun zelfredzaamheid, sociale steun, relaties en fysieke gezondheid. Bewustwording van deze negatieve effecten is van belang. Resultaten van onderzoek geven namelijk aan dat erkenning tijdig geboden moet worden om langdurige klachten te voorkomen. Slachtoffers die in de eerste maanden veel erkenning en begrip krijgen vanuit hun omgeving en van de andere partij, hebben vaak een half jaar later minder last van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

B&O Letselschade: professionaliteit, deskundigheid en betrokkenheid

De hulp van een letselschade jurist voor een slachtoffer van een ongeval bestaat in eerste instantie uit praktische, juridische hulp. De professionaliteit en deskundigheid van de letselschadejuristen van B&O Letselschade garandeert u kwaliteit op dit gebied. Echter, B&O Letselschade ziet daarnaast ook het belang van goede emotionele steun en betrokkenheid naar het slachtoffer van letselschade. Dit is iets wat wij hoog in het vaandel hebben en zien als een essentieel onderdeel van een letselschadezaak. Bij B&O Letselschade zijn we ons meer dan bewust van de impact die een ongeval heeft op het slachtoffer. Daar richten wij onze juridische dienstverlening geheel op in en steunen onze cliënt waar mogelijk. Is de tegenpartij aansprakelijk voor het ongeval en de door u geleden letselschade? Dan werken wij zelfs geheel gratis aan uw zaak. De aansprakelijke persoon heeft namelijk ook de plicht de juridische kosten van het slachtoffer te betalen. Neemt u gerust contact op met de letselschade juristen van B&O Letselschade voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74