Begroten van toekomstige schade bij letsel

U heeft een ongeluk gehad met letselschade en u besluit een letselschade specialist in te schakelen om uw schadeclaim af te handelen. Een verstandig besluit, aangezien schadevergoeding bij letselschade ingewikkelde materie is. De letselschade expert of jurist zal er alles aan doen om de geleden schade in zijn geheel vergoed te krijgen. Maar wist u dat hierbij ook de mogelijke toekomstige schade wordt berekend? B&O Letselschade legt u duidelijk uit hoe dat precies zit en waar u dan recht op heeft.

Gratis juridische hulp bij letselschade

De letselschade juristen van B&O Letselschade maken bij elke case die wij binnenkrijgen een nauwkeurige en complete berekening van alle schade en het letsel dat u heeft opgelopen na een ongeval. Dit is uiterst secuur werk en juridisch ingewikkeld, aangezien het ook van belang is dat er naar mogelijke toekomstschade wordt gekeken. Want heeft u er al aan gedacht dat u in de toekomst ook met kosten te maken kunt krijgen als gevolg van het ongeval? Over de kosten van onze berekeningen hoeft u zich totaal geen zorgen te maken. Wij doen dit geheel gratis voor u als wij aan uw case werken en de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en uw letselschade.

Nadere informatie over het berekenen van letselschade

Wat is toekomstschade?

Als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval of een ander ongeval, dan kan het zijn dat u hierbij (ernstig) gewond bent geraakt. Als gevolg hiervan ondervindt u fysieke en wellicht emotionele klachten. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de klachten zich niet al direct na het ongeval openbaren, maar pas op een later moment ontstaan of zullen verergeren.

Wanneer uw herstel nog niet volledig is, moet bij de berekening van uw schadevergoeding ook de toekomstige letselschade in kaart worden gebracht. Hierbij wordt uitgegaan van hoe de toekomst er uit zou hebben gezien als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Zou u dan nog aan het werk zijn en voor hoe lang nog? Zou u carrière hebben gemaakt en dus aanzienlijk meer hebben verdiend? Zou u ook dan huishoudelijk hulp nodig hebben gehad? Met andere woorden, wat zou uw financiële situatie zijn geweest als u geen ongeluk zou hebben gehad in vergelijking met uw huidige en te verwachten situatie? En wat zijn de nog te verwachten kosten voor uw medische behandeling tot u weer volledig hersteld bent? Uw letselschade specialist houdt bij de berekening van de schadevergoeding rekening met deze toekomstschade.

Het vergoeden van toekomstschade

Voor sommige schadeposten is het eenvoudig te berekenen op welke schadevergoeding u recht heeft. Medische kosten die u direct moet maken of reparatiekosten van uw auto, fiets of bril komen met een duidelijke factuur die direct doorberekend kan worden aan de aansprakelijke partij. Maar de wederpartij moet ook uw toekomstschade vergoeden, schade die u in de toekomst zult lijden als gevolg van het ongeval. U kunt hierbij denken aan de volgende schadeposten:

  • Smartengeld
  • Verlies aan arbeidsvermogen
  • Verlies aan carrièremogelijkheden
  • Toekomstige medische kosten
  • Vergoeding van (doorlopende) hulp, zoals hulp in de huishouding of vervoer

Vooral het verlies aan arbeidsvermogen is een grote schadepost bij de berekening van toekomstschade. Het slachtoffer kan zijn of haar oude beroep niet meer uitoefenen en lijdt daardoor de rest van zijn of haar leven inkomensschade. Dit is ook het geval als het slachtoffer niet volledig arbeidsongeschikt is, maar ander werk moet doen wat minder goed betaalt of een uitkering ontvangt. De tegenpartij zal dan het verschil in inkomen moeten compenseren.

Medische eindsituatie

Op een gegeven moment bereikt u de medische eindtoestand betreffende uw letsel door het ongeval. U bent dan volledig hersteld of de blijvende gevolgen van het ongeluk zijn duidelijk. Of er sprake is van een medische eindsituatie en wat daar medisch gezien de blijvende gevolgen van zijn, dient te worden beoordeeld door een medisch adviseur of arts. Vanaf dan kan de schade worden afgewikkeld en kan er ook naar de toekomstige schadeposten worden gekeken. Bij een letselschadezaak is het verstandig uw case pas definitief af te wikkelen op het moment dat de medische eindsituatie is bereikt.

Zoals al aangegeven is de berekening van de toekomstschade erg ingewikkeld en bovendien vaak aan discussie onderhevig. Het is een inschatting van de aannemelijke kosten die in de toekomst gemaakt zullen worden. De tegenpartij zal dit in veel gevallen anders zien. Het is tenslotte niet zeker hoe uw situatie er zou hebben uitgezien als het ongeval niet zou zijn gebeurd.
Daarnaast is de looptijd ook een punt van onenigheid. Het is de bedoeling dat het verlies aan arbeidsvermogen wordt vergoed voor een redelijke termijn. De aansprakelijke partij gaat hier echter niet altijd mee akkoord. Wanneer dit niet goed wordt aangepakt door een letselschade expert kan dit leiden tot een zeer trage afwikkeling van de letselschade zaak met veel weerstand.

Hoe wordt toekomstschade berekend?

Uw letselschade specialist houdt gedurende de looptijd van uw dossier uw materiële schade bij en brengt dit in kaart. Smartengeld wordt berekend bij het bereiken van de medische eindsituatie, omdat dan pas eventuele toekomstschade kan worden bepaald.
De berekening van toekomstschade is specialistenwerk, alleen al omdat de verschillende schadeposten voldoende aannemelijk moeten worden gemaakt in lijn met de toekomstverwachting. Per situatie en per letselschadeslachtoffer is dit verschillend. Naar elk uniek dossier moet weer vanuit verschillende perspectieven gekeken worden. Daarnaast komt er ook nog een renteberekening bij kijken, welke erg ingewikkeld uit kan pakken. Neemt u daarom gerust contact op met de letselschade juristen en specialisten van B&O Letselschade. Wij geven u geheel vrijblijvend advies en nadere informatie over uw specifieke omstandigheden. Indien de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade werken wij geheel gratis aan uw zaak.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74