Afhandeling claims letselschade door verzekeraars

Letselschadevergoeding verzekeraarAls u een ongeluk heeft gehad en u heeft daarbij letselschade opgelopen, dan wilt u uiteraard graag dat alle papieren rompslomp snel, maar ook accuraat en op de juiste manier wordt afgehandeld. De afhandeling van letselschade claims wordt door de verzekeraar van de aansprakelijke partij in behandeling genomen en uiteindelijk uitgekeerd. Helaas blijkt dat verzekeraars letselschadezaken niet altijd goed en op tijd afhandelen. Hoe zit dit precies? En wat kunt u in zo’n situatie het beste wel en niet doen? B&O Letselschade maakt in de praktijk dit soort gevallen regelmatig mee en geeft u advies.

 B&O Letselschade: kosteloze en snelle afhandeling van uw letselschade zaak

De letselschade juristen van B&O Letselschade begeleiden uw letselschade zaak van begin tot eind. Wij zitten er bovenop als het gaat om communicatie met de verzekeraar van de tegenpartij. Uit ervaring weten wij namelijk dat dit langer kan duren dan onze cliënten, maar ook wij, voor ogen hebben. Door de lijnen kort te houden met zowel u als met de verzekeraar van de andere partij zorgen onze letselschade juristen er voor dat uw letselschade procedure niet langer zal duren dan noodzakelijk. Bovendien werken wij geheel gratis aan uw letselschadezaak indien de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld.

Nadere informatie over communicatie met verzekeraar bij letselschade

Veel klachten van letselschadeslachtoffers

Enkele maanden geleden was het volop in de media naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Radar: verzekeraars handelen letselschadezaken niet altijd goed af en laten letselschadeprocedures veel langer duren dan nodig is. Hieruit ontstaan vele klachten van letselschadeslachtoffers welke nu naar buiten zijn gebracht in de media. Slachtoffers met letselschade hebben namelijk het gevoel dat verzekeraars er alles aan doen om zo min mogelijk schadevergoeding uit te hoeven keren. Verzekeraars zouden letselschadezaken onnodig rekken en traineren hopende dat slachtoffers het opgeven of genoegen nemen met een lagere schadevergoeding.

Materiële en immateriële letselschade

Letselschade is lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een slachtoffer oploopt na een (verkeers)ongeluk, bedrijfsongeval of medische misser. Dit gebeurt zo’n 65.000 keer per jaar. Er zijn een aantal materiële schadeposten:

  • Schade aan uw materiële bezit, zoals aan uw auto of kleding
  • Verlies aan arbeidsvermogen
  • Medische kosten (extra ziektekosten, verpleging, fysiotherapie)
  • Inhuren van huishoudelijke hulp
  • Verlies van zelfwerkzaamheid
  • Buitengerechtelijke kosten

Deze materiële kosten komen bovenop de immateriële schade, zoals een pijn, leed en gederfde levensvreugde, waarvoor u smartengeld kunt ontvangen. Zonder hulp van een goede letselschade jurist blijkt het in de praktijk zeer moeilijk om tot een reële schadevergoeding te komen binnen een redelijke termijn. Dit kan uitlopen op een langlopende strijd met de verzekeraar van de tegenpartij tot maar liefst 20 tot 23 jaar, zo bleek uit de genoemde uitzending van Radar.

Kamervragen over behandeling letselschade

De bekendmaking van de vele klachten heeft gezorgd voor kamervragen aan de minister van Financiën. Het tv-programma Radar bundelde het gros van de consumentenklachten in het document ‘Gedrag Behandeling Letselschade’ welke eveneens aan de minister is overhandigd. Hierin worden de ervaringen van letselschadeslachtoffers in de praktijk afgezet tegen de Gedragscode Behandeling Letselschade, die is opgesteld door de verzekeraars. De minister heeft aangegeven hierover al in gesprek te zijn geweest met de Letselschade Raad, welke specifiek tot doel heeft om de afwikkeling van letselschades te verbeteren. Deze organisatie bestaat uit onder andere belangenbehartigers, verzekeraars en schaderegelaars en -experts. Na dit gesprek is de Letselschade Raad een onderzoek gestart naar de oorzaken van de langlopende letselschadezaken. De minister ziet de resultaten van het onderzoek voor de zomer tegemoet en zal de Tweede Kamer hier nader over informeren.

Gedragscode Behandeling Letselschade

De eerder genoemde Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) bevat tien gedragsregels waaraan alle aangesloten partijen zich moeten houden en waarin het belang van de benadeelde van letselschade voorop moet staan. Deze gedragscode is bindend voor leden van het Verbond van Verzekeraars en de organisaties in het Register GBL van de Letselschade Raad. Hierin staat onder andere vermeld dat bij letselschade met een duur langer dan twee jaar partijen concreet moeten afspreken hoe ze de schadebehandeling zo snel mogelijk kunnen afronden. Deze gedragsregel wordt in de praktijk in veel gevallen fors overschreden, en dan met name de termijn van twee jaar.

Uit cijfers blijkt dat ruim 10 procent van alle letselschadezaken complex en langlopend zijn, zo tussen de 5 en 10 jaar.

Financiële problemen door late uitkering schadevergoeding

Naast fysiek en psychisch lijden hebben letselschadeslachtoffers vaak ook last van financiële problemen en wordt het krijgen van een schadevergoeding gezien als een emotionele uitputtingsslag. Door het letsel dat een slachtoffer oploopt raakt men vaak (deels) arbeidsongeschikt waardoor een derving van de inkomsten ontstaat. Aan de andere kant blijven de vaste lasten bestaan en komen er vaak nog extra kosten bij, zoals medische kosten, extra reiskosten, aanpassingen in huis en wellicht hulp in de huishouding. Al deze extra kosten kunnen flink oplopen, terwijl het slachtoffer vaak langere tijd moet wachten tot de schadevergoeding wordt uitgekeerd door de verzekeraar. B&O Letselschade pleit daarom altijd voor regelmatige voorschotten op het uiteindelijk te betalen bedrag aan. U heeft hier namelijk als slachtoffer recht op volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Gratis juridische hulp bij claimen letselschade

Bij aanvang van uw zaak claimen wij direct een voorschot op uw schadevergoeding en nemen u vervolgens de gehele schaderegeling uit handen: het aansprakelijk stellen van de andere partij, het berekenen van de letselschade en het claimen van de schadevergoeding kunt u met een gerust hart aan onze letselschade juristen overlaten. Wij zetten ons zonder uitzondering volledig in voor onze cliënten en gaan tot het uiterste om alle letselschadezaken binnen een acceptabele termijn af te ronden met de verzekeraar van de tegenpartij. Wij doen dit geheel gratis voor u omdat de andere partij tevens aansprakelijk is voor uw juridische kosten. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74