Aantal snorfietsongevallen neemt toe, hoe is dit te voorkomen?

Ze rijden in elke stad of elk dorp, snorfietsen. Snorfietsen zijn gemotoriseerde fietsen, bijvoorbeeld in scootermodel, die maximaal 25 kilometer per uur mogen rijden.
Wettelijk gezien behoort de snorfiets tot de categorie bromfietsen en heeft veelal dezelfde eigenschappen als de bromfiets. Maar op een snorfiets hoef je, in tegenstelling tot bij een bromfiets, geen helm te dragen. Onder andere hierdoor loopt de bestuurder van een snorfiets een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval. Hoe is een ongeval met een snorfiets te voorkomen? En wat moet u doen als u toch een ongeluk met de snorfiets krijgt? Wij geven u een duidelijk overzicht met antwoord op uw vragen.

Juridische hulp bij een snorfietsongeval

Helaas gebeuren er veelvuldig ongevallen met snorfietsen op de Nederlandse wegen. Onze ervaren letselschade specialisten krijgen hier regelmatig mee te maken. Is u een dergelijk ongeval overkomen, als snorfietser of als fietser waarbij u bent aangereden door een snorfiets? B&O Letselschade heeft de expertise in huis om u adequaat te begeleiden in het juridische traject. Als de andere partij aansprakelijk is, kunnen wij u gratis helpen.

Nadere informatie over elektrische fietsen en snorfietsen in het verkeer

Drukte op de Nederlandse fietspaden

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse fietspaden. Ze zijn ooit bedacht voor de veiligheid van fietsers. Maar door het toenemende aanbod en gebruik van verschillende soorten tweewielers komt deze veiligheid nu in het geding. Dit is bijvoorbeeld het geval met de snellere snorfiets. Door de hoeveelheid snorfietsen en de snelheid die zij kunnen bereiken, veroorzaken zij veel overlast op de fietspaden. In tien jaar tijd, tussen 2007 en 2017, is het aantal snorfietsen maar liefst meer dan verdubbeld.

Wat is een snorfiets?

Snorfietsen zijn er in allerlei maten en vormen en zijn ook niet altijd als zodanig te herkennen. Het uiterlijke verschil tussen een bromfiets en een snorfiets kan klein zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de snorscooter, die mateloos populair is onder jongeren, veel weg van de bromscooter. Maar liefst driekwart van het aantal verkochte snorfietsen is een snorscooter.

Op een snorfiets is het niet verplicht om een helm te dragen in tegenstelling tot op een brommer. Daarnaast kunt u de snorfiets herkennen aan het blauwe kentekenplaatje. Een bromfiets heeft daarentegen een geel kenteken. Ook snorfietsen die het uiterlijk hebben van een ‘normale’ fiets hebben verplicht een blauw kentekenplaatje op hun achterspatbord.

Snelheid snorfiets

De snorfiets kan officieel minder hard dan een bromfiets, namelijk 25 kilometer per uur. Uit onderzoek blijkt echter dat de gemiddelde snelheid van snorfietsers tussen de 30 en 34 kilometer per uur ligt, veel hoger dan de toegestane snelheid dus. 15 tot 20 procent van de snorfietsers rijdt zelfs sneller dan 40 kilometer per uur. Vanwege deze onverantwoorde snelheid van snorfietsen gaan er nu stemmen op om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen, weg van het fietspad waar ze nu horen te rijden.

Ongevallen met snorfietsen

Door het verschil in snelheid van de verschillende soorten tweewielers zullen er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid op de fietspaden in Nederland te waarborgen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar ongevallen met snorfietsen. De SWOV heeft daarbij onderzocht hoe deze ongelukken ontstaan en hoe deze mogelijk te voorkomen zijn. Het volledig onderzoek kunt u nalezen op de site van de SWOV.

Proef in Amsterdam met snorfietsen op rijbaan

In Amsterdam heeft men ook te maken met het toegenomen aantal snorfietsen en de problemen die deze tweewielers veroorzaken in het stadsverkeer. Uit statistieken is namelijk gebleken dat een kwart van alle verkeersslachtoffers in Amsterdam bestaat uit snorfietsers. In 2013 heeft de gemeente daarom een proef gedaan waarbij men snorfietsen naar de rijbaan heeft verplaatst. De effecten voor de verkeersveiligheid bleken positief te zijn. Deze wijziging in de Amsterdamse verkeerssituatie zou kunnen leiden tot een jaarlijkse vermindering van 38% van alle ongevallen. Daarnaast is ook gebleken dat de helmplicht voor snorfietsen een belangrijke positieve bijdrage aan de veiligheid zou bieden. Naar aanleiding van deze uitkomsten zullen er vanaf 2018 nieuwe regels gelden voor snorfietsers in de stad Amsterdam. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht op de site van de gemeente Amsterdam.

Maatregelen tegen onveilige situaties door snorfiets

Volgens de SWOV kunnen de volgende maatregelen nog worden toegepast om het aantal snorfietsongevallen op de Nederlandse fietspaden terug te brengen:

  1. Fietspaden obstakelvrij maken
  2. Bestaande richtlijnen voor breedte van fietspaden toepassen
  3. Ter hoogte van kruispunten de fietspaden 5 meter van de rijbaan plaatsen
  4. Verkeersregelinstallaties conflictvrij regelen
  5. Snorfietsers controleren op rijsnelheid en niet alleen de maximum constructiesnelheid
  6. Helmplicht voor snorfietsers en hun passagiers

Omdat de snorfiets een maximale snelheid behoort te hebben van 25 kilometer per uur, is het verplaatsen naar de rijbaan alleen een veilige optie op 30 km/u-wegen. Op 50 km/u-wegen is het snelheidsverschil te groot, aldus de SWOV. Een mogelijkheid zou zijn om de maximaal toegestane snelheid van de snorfiets te verhogen. Maar in combinatie met de eerder aangegeven helmplicht zou dit in de praktijk neerkomen op de afschaffing van de snorfiets. Het zou dan namelijk voldoen aan alle kenmerken van de bromfiets.

Neemt u vrijblijvend contact op met B&O Letselschade

Een ongeval met of door een snorfiets is erg vervelend. Naast de schrik en leed die het veroorzaakt, heeft u ook vaak met materiële schade te maken. Wie is hier verantwoordelijk voor en wie gaat de kosten vergoeden? Met al deze vragen kunt u terecht bij de letselschadespecialisten van B&O Letselschade. Wij informeren en adviseren u vrijblijvend en wij staan u kosteloos bij als de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74